Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden > Nyttig i drifta

Nyttig i drifta 

 

Her tenkes det å samle opplysninger spesielt for Vestfold og linke videre til sider som ansees nyttige i det praktiske arbeid ute på den enkelte gård.  

Tips redaksjonen gjerne på E-post eller telefon. 

Hva har jeg rett til når Mattilsynet kommer på uanmeldt tilsyn?

Inspektør fra Mattilsynet. Illustrasjonsfoto. Foto Mattilsynet

03.07.19 God dyrevelferd er viktig. Mattilsynet har både rett til og ansvaret for å ha tilsyn med dyrehold. Med uanmeldte tilsyn kan Mattilsynet få et reelt innblikk i dyreholdet. Dette er en samla næring positive til. Men hva har du som bonde rett til ved et slikt uanmeldt tilsyn? Vestfold Bondelag har god dialog med Mattilsynet, og vil i denne artikkelen gi noen tips og råd.

Smittevern

Smittesikker. Foto fra Animalia

15.05.19. Smittervern er det alltid viktig å ha fokus på. Animalia har utviklet "Smittesikker" - et opplæringsmateriell, på flere språk, i smittevern for norske og utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder i tillegg til oppslag som viser prinsippene for en god smittesluse og korrekt håndvask. Oppslagene kan skrives ut og egner seg for å henge i fjøsgangen, på toaletter eller ved inngangen til dyrerommene. Les mer hos Animalia.

Ønsker du å grøfte? Her er litt praktisk info

NLR Viken arrangerte markdag hos Ole Tala

11.04.18. Grøfteaktiviteten i Vestfold er stigende etter gjeninnføringen og økning av tilskuddspotten til drenering. Det gjenstår derimot å få gjennomført grøftingen på store arealer som er innvilget tilskudd. Her finner du litt tips til hvordan du søker tilskudd, hvem som kan hjelpe deg med grøfteplaner og ikke minst hvilke entreprenører som tilbyr grøfting i Vestfold.

Bonde og sykemeldt ?

Regnskapskontorene. Møte med daglig ledere 190318. b

21.03.18. Bondelaget har samarbeidsavtale med 17 regnskapskontorer i Vestfold. Daglig ledere på disse var mandag samlet hos Vestfold Bondelag for et halvårig møte med erfaringsutveksling. Denne gangen var tema selvstendig næringsdrivende og sykemeldinger. Det viktigste av alt er at man passer på at legen IKKE bruker elektronisk sykmelding. Det neste klare rådet til sykemeldte bønder er å ta kontakt med regnskapskontoret før du fyller ut skjema hos NAV. -Dette er ikke fordi vi ikke har tillit til NAV, men regelverket er komplisert og regnskapsfører må ofte inn å dokumentere uansett, sier org sjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed. -Det blir alltid lettere om man får begynt riktig.

Samlet informasjon om LA-MRSA

Antibiotikaresistente bakterier

16.12.17 Vestfold Bondelag har fått mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål om LA-MRSA. Dette gjelder både svine- og storfebønder. I det siste er det også kommet spørsmål om hvordan man skal forholde seg hvis personer er MRSA-positive, uten at dyrene er det. Vestfold Bondelag har i denne artikkelen samlet en del relevant informasjon på ett sted.  

Egenærklæring for vedhogger ved selvhogst av ved hos skogeier

tømmerhogger

19.04.17. Egenerklæringen er et avtaleformular mellom skogeier og vedhogger. I avtaleformularet framkommer ansvarsforholdet mellom disse. Likeens informerer erklæringen om risikoen som vedhogst kan være.

Egenerklæring for vedhogst kan lastes ned hos www.skogkurs.no

Jobbinstruksjon - nyttig i drifta

Hygiene er viktig

09.07.15. Det er mange bønder i Vestfold som benytter seg av utenlansk arbeidskraft. Da kan det være kjekt å ha gode retningslinjer for skikk og bruk, hygiene etc på engelsk. Etter tips og konkret forespørsel legger vi her ut et sett med retningslinjer som både arbeidstaker og arbeidsgiver skriver under på.

Last ned her INSTRUCTIONS FOR WORK IN FARM

- Vis trafikkvett på traktoren

traktor lite

24.11.13. - Bonden må vise hensyn for å unngå å skape farlige situasjoner i trafikken, sier leder Hans Edvard Torp i Vestfold Bondelag.For 5 år siden ble det lansert en holdningskampanje. Dette er en sentral kampanje, mens Vestfold Bondelag for 15 år siden hadde en "smalere" kampanje kalt "Aksjon Kjør til side", sier Torp. Det er utarbeidet en brosjyre som  den kan lastes ned under. 

Endringer i Jordloven gir strengere krav til jordleieavtaler

24.11.13. Sommeren 2009 ble jordloven endret. En vesentlig endring var innføringen av varig driveplikt for alle landbrukseiendommer. Et alternativ til å drive selv er å leie ut jorda. Endringene i lovverket innebærer strengere krav til jordleieavtalene. Blant annet skal avtalene være skriftlige og gjelde i minst 10 år. De skal dessuten godkjennes av kommunen. Norges Bondelag har som en følge av dette laget forslag til ny standardavtale for jordleie.

Innlevering av landbruksplast - gratis eller ikke gratis?

landbruksplast

24.11.13. Når du som bonde kjøper landbruksplast, betaler du en miljøavgift. Dermed skal du kunne levere landbruksplasten gratis. Men, det gjelder ikke overalt og alltid... Det forutsettes at plasten er sortert og leveres i rene plastfraksjoner. Denne ordningen driftes av Grønt Punkt Norge AS. Les mer

Vestfold Landbruksgjenvinning ANS fra Våle henter "alt" vederlagsfritt!

24.11.13. Jonas E. Nerli og Jon Nilsen dannet  for 2 år siden Vestfold Landbruksgjenvinning ANS. De går nå ut med tilbud til alle vestfoldbønder om å hente inn landbruksfolie, tomme storsekker, tomme plantevernkanner og stål vederlagsfritt. De oppfordrer nabolag og grender til å samarbeide og understreker at riktig sortering er svært viktig.