Senk frontlasteren!


Publisert: 20.09.2022

For mange er en traktor uten frontlaster som en elefant uten snabel. Frontlasteren er helt nødvendig for å kunne utføre en rekke arbeidsoppgaver. Frontlasteren følger naturlig nok med traktoren ut på veg, og i den forbindelse er det viktig å tenke aktsomhet.

En frontlaster som er løftet høyt gir oversikt, men den gjør traktoren mer ustabil. En slik plassering vil ved en kollisjon med en lastebil utgjøre en dødelig fare for lastebilsjåføren. Det er dessverre noen som ferdes langs veg med traktor og frontlaster, som har plassert lasteren på et nivå som gjør at den vil treffe frontruta/kupeen ved en kollisjon med personbil. Det er dessverre lett å tenke hva utfallet kan bli.

Ved kjøring på veg må frontlasteren senkes mest mulig! Det gir god oversikt for traktorsjåføren, og ved en eventuell kollisjon med personbil vil lasteren treffe den støtabsorberende sonen på bilen.

Kjør heller aldri med rundballe i klype eller på spyd langs veg. En brist i en hydraulikkslange kan føre til at rundballen mistes. Traktoren vil kjøre på rundballen med den fare det medfører, for velt, eller at man mister kontrollen på traktoren og kolliderer med kjøretøy i motsatt kjørebane.

Spyd eller rundballeklype bør for øvrig fraktes på tilhenger om det er mulig.

Vi finner ingen konkrete paragrafer som omhandler hvordan man skal kjøre med frontlaster, men det er veitrafikkloven som gjelder;  ……«enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret»

Dette var noen gode råd som kan gjøre hverdagen tryggere, både for traktorsjåføren og for medtrafikanter.

Kilde: Norsk Landbruksrådgiving

Fylkeskontoret Vestfold og Telemark Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger