Senk frontlasteren!


Publisert: 22.08.2023

Vi står foran ei tid som er høysesong for bruk av traktor langs veg. Her følger noen råd som absolutt bør følges.

For mange er en traktor uten frontlaster som en elefant uten snabel. Frontlasteren er helt nødvendig for å kunne utføre en rekke arbeidsoppgaver. Frontlasteren følger naturlig nok med traktoren ut på veg, og i den forbindelse er det viktig å tenke aktsomhet.

Senk frontlasteren

En frontlaster som er løftet høyt gir oversikt, men den gjør traktoren mer ustabil. En slik plassering vil ved en kollisjon med en lastebil utgjøre en dødelig fare for lastebilsjåføren. Det er dessverre noen som ferdes langs veg med traktor og frontlaster, som har plassert lasteren på et nivå som gjør at den vil treffe frontruta/kupeen ved en kollisjon med personbil. Det er dessverre lett å tenke hva utfallet kan bli.

Husk også at lasterarmene gir store blindsoner, som blir større jo høyere du har frontlasteren.

Ved kjøring på veg må frontlasteren senkes mest mulig! Det gir god oversikt for traktorsjåføren, og ved en eventuell kollisjon med personbil vil lasteren treffe den støtabsorberende sonen på bilen.

En høyde på om lag 40 cm over vegbanen er greit. Eller gjerne lavere. Foto fra Norsk Landbruksrådgiving

Kjør uten lass langs vegen

Kjør heller aldri med rundballe i klype eller på spyd langs veg. En brist i en hydraulikkslange kan føre til at rundballen mistes. Traktoren vil kjøre på rundballen med den fare det medfører, for velt, eller at man mister kontrollen på traktoren og kolliderer med kjøretøy i motsatt kjørebane.

Spyd eller rundballeklype bør for øvrig fraktes på tilhenger om det er mulig.

Sjekk låsinga!

Gjør det til en vane å sjekke at redskapen er skikkelig i lås hver gang du bytter redskap, og hver gang du overtar traktoren fra andre. Ikke stol på indikatorer på låsinga. Sjekk enten at du ser at låseboltene er gått gjennom låseøye, eller sjekk på annen sikker måte.

Husk lys!

Når du kjører langs veg skal du alltid ha lys, og de må være synlige. Hvis frontlasteren eller redskapen skjermer for frontlysa, må du bruke høytmonterte kjørelys.

Vi finner ingen konkrete paragrafer som omhandler hvordan man skal kjøre med frontlaster, men det er veitrafikkloven som gjelder;  ……«enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret»

Dette var noen gode råd som kan gjøre hverdagen tryggere, både for traktorsjåføren og for medtrafikanter.

Les mer – Frontlastar langs veg: Senk ned, utan lass, og sjekk reiskapen! hos Norsk Landbruksrådgiving

Fylkeskontoret Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag