Grønt Fagsenter – landbruksportal for Vestfold og Telemark

Landbruksportalen Grønt Fagsenter ble opprettet i 2001 og er den viktigste informasjonskanalen til bøndene i Vestfold. I 2019 utvidet vi horisonten og er nå en nettportal for landbruket i Vestfold og Telemark!

Alle landbruksorganisasjoner kan få legge ut info her. I følge Google har vi hatt over 100 000 “unike brukere” innom portalen de siste 5 årene, og vi ligger på rundt 1000 besøkende i uka – så her er det mulig å nå mange!

Ikke minst håper vi alle kan bruke aktivitetskalenderen. Da får alle beskjed når det skjer noe og vi kan unngå møtekollisjoner for våre bønder.

Det er Vestfold og Telemark Bondelag som driver portalen og som har redaktøransvaret.

Ta gjerne kontakt!

Redaksjonen

Redaksjonen er de ansatte i Vestfold og Telemark Bondelag som er ansvarlig 1 uke hver.

Elin Røed

Amund Kind

Elisabeth Larsen

Jan Thorsen

Turid Stalsberg

Grønt Fagsenter er også et kontorfellesskap i Vestfold

Grønt Fagsenter er en klynge med mange landbruksorganisasjoner i Vestfold. I Telemark har man noe tilsvarende på Århus Gård i Skien og Landbrukets hus i Gvarv. Slik holder vi fagnivået oppe, hjelper hverandre og ikke minst sørger for at bøndene kan få løst flere ting på samme sted. På Grønt Fagsenter finner bøndene følgende organisasjoner:
 

I tillegg til bruker også følgende organisasjoner våre lokaler og får utført ulik grad av sekretariatshold på Grønt Fagsenter:

  • Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag – bistås av Vestfold og Telemark Bondelag
  • Vestfold Bygdekvinnelag – bistås av Vestfold og Telemark Bondelag
  • Jordvern Vestfold – bistås av Vestfold og Telemark Bondelag
  • Vestfold Landbruksselskap – bistås av Vestfold og Telemark Bondelag
  • Vestfold Gartnerlag – bistås av NLR Viken
  • Vestfold Frøavlerlag samarbeider tett med Norsk Landbruksrådgiving

Landbrukets Hus i Gvarv

På Landbrukets Hus i Gvarv finner bøndene:

  • Vestfold og Telemark Bondelag
  • Telemark Bygdekvinnelag
  • Midt-Telemark Landbrukskontor
  • NLR Østafjells

Landbrukets Hus har en egen nettside hvor du finner mer informasjon

Adresse til Landbrukets Hus er Brennavegen 30, 3810 Gvarv