Hva gjelder for utenlandske arbeidere nå og hva må arbeidsgiver huske på?


Publisert: 06.07.2021

I går, 5. juli ble det igjen gjort oppmykninger i reglene for hvem som kan komme inn i Norge uten å søke om unntak fra innreiserestriksjoner og uten å havne i karantene. De aller fleste som er bosatt i et EU/EØS/Schengen eller Storbritannia kan reise til Norge nå, uavhengig av formålet med reisen. Dette gjelder:

Alle andre som skal inn i landet for å jobbe i landbruket må søke Landbruksdirektoratet om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som skal arbeide innenfor grøntnæringa, den såkalte LDIR-ordningen.

Ordningen gjelder arbeidstakere som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift. Så lenge andre vilkår om innreise er oppfylt, vil Landbruksdirektoratets vedtak gi rett til innreise. Nå kreves det kun ett års tidligere erfaring fra sesongarbeid i grøntsektoren (mot tre tidligere). Dette trenger ikke lengre dokumenteres når man søker, kun framvises på forespørsel i etterkant.

Ordningssiden hos Landbruksdirektoratet (LDIR) er oppdatert i tråd med de siste ukers justering.

Ut i fra de tilbakemeldingene vi har fått opplever bøndene at det er god kapasitet og rask behandling i LDIR for øyeblikket.

Vi får også stadig spørsmål om hva arbeiderne bør ha med på grensen og hva som er gjeldende regler for karantene. Under er et forsøk på oppsummering av hva som gjelder per 06.07.2021:

Hva må de utenlandske arbeiderne ha med seg på grensen?

  • Dokumentasjonen på LDIRs godkjenning. Grensepoliti vil i tillegg hente opp en bekreftelse elektronisk.
  • Arbeidsavtalen (selv om dette er en del av LDIR-godkjenningen)
  • Negativ Covid-test som er under 24 timer gammel (selv om de testes på nytt på grensen)
  • Innreiseregistrering som må være gjort innen 72 timer før innreise. Gjelder også de som kommer fra grønne land/soner og ikke trenger i karantene.
  • Dokumentasjon på godkjent oppholdssted i karantenetiden hvis karantenen ikke skal være på et karantenehotell
  • Husk at arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS må ha innvilget oppholdstillatelse

Karanteneregler?

Alle som kommer til Norge fra utlandet, bortsett fra definerte områder med tilstrekkelig lav smittespredning (så kalte grønne land/områder), skal være i innreisekarantene, dersom de ikke er omtalt i unntaksbestemmelsene i covid-19-forskriften. Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene har også unntak fra innreisekarantene.

Hovedregelen er at reisende til Norge (også de som bor i Norge) plikter å gjennomføre deler av karantenetiden på karantenehotell.

Innreisekarantene varer i 10 døgn, men enkelte kan avslutte karantenen hvis de tester negativt på covid19 etter 3 eller 7 døgn.

Bestemmelser om innreisekarantene, karantenehotell og fra hvilke land du kan slippe å være på karantenehotell i karantenetiden er i stadig endring. Oppdatert informasjon finner du hos FHI

Fortsatt usikker? Ta Helsedirektoratets karantenesjekk

Godkjent innkvartering eller karantenehotell?

Hvis du som arbeidsgiver tror du har mulighet til å tilby godkjent innkvartering og de arbeidstakere kommer fra land hvor man ikke må på karantenehotell, så må dette godkjennes av arbeidstilsynet på forhånd.

Se arbeidstilsynets side for godkjenning av innkvartering

Hvis dine arbeidstakere skal oppholde seg på karantenehotell er det egentlig ikke noe du trenger å foreta deg. For dine arbeidstakere vil prosedyren da være å ta kontakt med en informasjonsskranke om koronahotell i ankomsthallen hvis de kommer til f.eks Torp Flyplass, eventuelt få opplysninger av grensepolitiet på Svinesund hvis de kommer kjørende inn der. Da vil de få informasjon om hvilke karantenehotell-valg de har.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag