Bankkonto for utenlandsk arbeidskraft


Publisert: 06.06.2018

Stangselleri planting  2008

Bakgrunn 

Myndighetene i Norge ønsker at lønn skal utbetales via bank. Det enkleste for arbeidsgiver og ansatt er en norsk bankkonto. Det er enkelt og raskt, og arbeiderne kan bruke kort til betalinger under oppholdet her i Norge.

 

I vestfoldlandbruket har vi mange utenlandske sesongarbeidere, spesielt i grøntbransjen. En del arbeidere er her flere år på rad, eller er her såpass lenge at de får et norsk personnummer. Da skal det i utgangspunktet være enkelt å opprette en norsk bankkonto.

 

De som er her for første gang, eller bare er her en kortere periode, har et D-nummer i stedet for et personnummer. Bankene har fått svært strenge krav til id-kontroll, og dette er grunnen til at mange banker kvier seg for å opprette bankkonto til personer med D-nummer. Id-kontrollen ved utstedelse av D-nummer er sikker og utføres av Skatteetaten, men gjør at bankene ikke kan bruke sine digitale løsninger ved opprettelse av bankkonto.

 

Hva sier bankene? 

Vestfold Bondelag har vært i dialog med tre banker som brukes mye i Vestfold: Landkreditt, Sparebank 1 og DNB.

 

Landkreditt har ingen filialer og gjør alle tjenester via nett. De bruker postens personlig mottakerbevis (PUM) for id-kontroll av nye kunder uten BankID. Det blir svært kostbart for Landkreditt dersom dette skal brukes for å opprette kontorer til personer med kortvarig opphold i Norge. De har derfor valgt å ikke opprette kontoer til personer uten norsk personnummer.

 

Sparebank1 er behjelpelig med å opprette norske kontoer til arbeidere med D-nummer. Dette krever personlig oppmøte, pass, bekreftelse på D-nummer, arbeidskontrakt og at arbeidsgiver har et kundeforhold i banken.

 

DNB har flere filialer i Vestfold. De kan tilby opprettelse av norsk konto til personer med D-nummer dersom de har en arbeidskontrakt på mer enn 3 måneders varighet. Også her kreves det personlig oppmøte, pass, bekreftelse på D-nummer og framvisning av arbeidskontrakt. Ved kortere opphold enn 3 mnd anbefaler de arbeidsgiver å bruke arbeiderens konto i utlandet (se avsnitt under)

DNB v Tor Stokke 800

Her orienterer Tor Stokke i fra DNB NOR om opprettelse av bankkonto under et møte om utenlandsk arbeidskraft i 2017.

 

Overføring av lønn til utenlandsk konto 

I utgangspunktet skal det ikke være noe problem å bruke arbeidernes konto i hjemlandet. Skatteetaten kan også bruke denne ved eventuell skatt til gode. For EØS-land skal det da brukes en egen IBAN-kode i tillegg til kontonummeret. For kontoer i øvrige land, må man ha tilgang på tilstrekkelig identifikasjon av banken. Din bank kan eventuelt hjelpe til med dette.

 

Det er gebyr for å overføre lønn til bank i utlandet (eks kr 70 pr transaksjon). Ved mindre enn 3 måneders arbeid i Norge vil det likevel være mindre enn kostnadene ved å opprette ny konto. Sjekk med din egen bank.

 

Dersom det skal betales lønn til utenlandsk bank er det et tips å kontakte arbeiderne på forhånd for å be dem om:

– å opprette konto på eget navn i hjemlandet

– ta med opplysninger om banken (står ofte på en kontoutskrift som kan tas med)

 

Vestfold Bondelag ønsker tilbakemelding på om din bank tilbyr bankkonto til utenlandske arbeidere med D-nummer.

 

Hva med skattefradrag? 

I Norge må betaling av varer og tjenester må skje via bank eller annet foretak som har rett til å drive betalingsformidling for at retten til fradrag ved skatteberegningen og fradrag for merverdiavgift ikke skal tapes. Bestemmelsene gjelder kontantutbetaling på 10 000 kroner eller mer.

 

Skattemyndighetene har fått mange henvendelser om at dette kan by på utfordringer for arbeidsgivere med utenlandsk arbeidskraft, f.eks sesongarbeidere i landbruket. Det er allikevel ikke gitt noen unntak, men Skatteetaten har presisert at det gis skattefradrag for utbetaling til utenlandsk banker. 

 

Les mer om fradragsreglene hos Skatteetaten 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag