Retten til å råde over eiendommen innebærer rett til å utnytte selve grunnen og de ressursene som finnes på eiendommen. Den private eiendomsretten er en grunnleggende verdi for norske grunneiere. Hva skjer når andre skal noe på din eiendom?

Det kan være mye som skal fram over en landbrukseiendom!

Noen grunnleggende tips er:

 • Engasjer deg så tidlig som mulig i prosesser (arealplaner, nytt vann- og avløpsnett, fiberkabel som skal gjennom bygda osv)
 • Snakk med andre naboer som også blir berørt og stå sammen. Da står dere sterkere. Husk også at din underskrift kan påvirke naboens valgmuligheter…
 • Skriv aldri under på en avtale uten å ha forhørt deg med noen. Er du medlem i Bondelaget kan du få
  • førstelinjeråd av de ansatte på fylkeskontoret.
  • Du har også tilgang på Bondelagets egne advokater og samarbeidsadvokater.
  • Du har tilgang på standardavtaler som ivaretar dine rettigheter
 • Tenk at du skriver under på vegne av både deg selv og fremtidige eiere.
 • Vær høflig og ryddig mot utbygger, men ikke dumsnill!

Norges Bondelag sine advokater på avdeling for regnskap og juridisk service har samlet en del interessante artikler under Spørsmål og svar om juss i landbruket