Samarbeid med Norsk Landbrukstakst

Bondelagets Servicekontor AS har samarbeidsavtale med organisasjonen Norsk Landbrukstakst SA. Formålet med samarbeidet er å styrke den faglige kompetansen i begge organisasjoner. Avtalepartene skal også samarbeide om å utdanne landbrukstakstmenn.

For Bondelagets Servicekontor har det vært avgjørende at Norsk Landbrukstakst har et sterkt landbruksfaglig fokus ved opptak av nye medlemmer, ved utførelsen av takstoppdragene og ved utdanning og etterutdanning av landbrukstakstmenn.

Dette gir økt trygghet for et solid grunnlag ved for eksempel låneopptak, refinansiering, generasjonsskifter og salg av gården. Samarbeidet innebærer derfor en fordel for så vel selgere og kjøpere av landbrukseiendom, som banker, forsikringsselskaper og andre som etterspør landbrukstakster.

 

 

Leter du etter en dyktig landbrukstakstmann nær deg?

Tilgjengelige takseringsfolk via Norsk Landbrukstakst: