Fiberavtaler – les det med liten skrift


Publisert: 25.06.2020

Selgere av bredbåndstjenester, eller lokale kontaktpersoner, vil ha kontrakter med et tilstrekkelig antall abonnenter før de graver fiber. Flere av disse avtalene inneholder også tillatelse til graving.

Det er flott at mange engasjerer seg for å få fiber i bygda. Før en fiberleverandør går i gang, vil de ofte sikre seg avtaler med et tilstrekkelig antall abonnenter. Dette gjøres på ulike måter. Noen steder går selgere eller lokale kontaktpersoner fra dør til dør, og de forklarer at du må signere på at du godtar en tilknytningsavgift til en viss pris og en viss bindingstid. Mange blir bedt om å signere der og da på et nettbrett. Vilkårene du da skriver under på får du derimot først tilsendt på epost i ettertid med 14 dagers angrefrist.

Disse kontraktene har ofte vedlegg på mange sider, med svært liten skrift. Flere av avtalene som Vestfold Bondelag har fått tilgang til, inneholder også en tillatelse til graving på eiendommen. Avtalen er tilpasset villastrøk, og vi mistenker ikke leverandørene for å prøve å lure grunneieren. Likevel vil vi på det sterkeste fraråde bønder om å skrive under på en slik avtale uten å presisere at det skal inngås egen avtale ved graving over landbrukseiendom.

 

Eksempel fra Altibox

Last ned eksempel på avtalen her

Standardavtalen til Altibox er tilpassa villastrøk men brukes også når bønder skal signere på at de ønsker bredbønd. Den gir leverandøren tilnærmet fri og tidsubegrenset fullmakt til å grave fra eiendomsgrense til vegg. Det fremgår av avtalens punkt 6.3 og 7.1 – 7.6. Det står blant annet:

«7.1.      Leverandøren har vederlagsfri og tidsubegrenset rett til nødvendig framføring av røranlegg og kabler over Kundens/grunneiers eiendom fra tomtegrense og fram til tilknytningspunktet.» og

«7.3       Leverandøren har rett til å koble andre kunder til kabelnettet som går over Kundens/grunneiers eiendom. Over kabeltraseer kan det ikke foretas bygging, graving eller andre terrengforandringer uten etter skriftlig tillatelse og anvisning fra Leverandøren.»

Vår klare anbefaling er: Skriv gjerne under hvis du er interessert i Altibox, men poengter skriftlig og tydelig at underskriften ikke gjelder punkt 6.3 og 7.1-7.6. Skriv at forhold knyttet til graving over din landbruks-/næringseiendom må avtales særskilt, i en egen skriftlig avtale.

Et eksempel på tilleggstekst som er brukt: «Ved graving over landbrukseiendom skal det inngås egen avtale mellom grunneier og leverandør. Denne avtalen skal underskrives av begge parter før anleggsarbeidet kan starte.»

Last ned Altibox Alminnelige vilkår fra 2017

 

Ta kontakt

Vestfold Bondelag vil gjerne ha tilsendt flere slike eksempler på avtaler som inneholder ting med liten skrift som vi bør vær oppmerksom på.

Send de gjerne til vestfold@bondelaget.no eller kontakt oss på telefon 33 36 32 00.

Fylkesleder Thorleif Müller kan også kontaktes på telefon 90567544.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag