Norges Bondelag har samarbeidsavtale med mange regnskapskontor rundt i hele landet, også i Vestfold og Telemark.
Hvis du som bonde bruker at av disse regnskapskontorene kan du vite at de får:

  • Kontinuerlig faglig oppdatering gjennom Bondelagets skattemeldinger og annet skriftlig materiale.
  • Løpende tilgang pr. telefon til Bondelagets økonomiske og juridiske kompetanse innen områdene regnskap, driftsøkonomi, skatt, avgift og trygd. Videre tilgang til Bondelagets øvrige juridiske kompetanse.
  • Deltakelse på Bondelagets årlige to-dagers skattekurs for samarbeidende regnskapsførere.

Her har org.sjef Elin Røed samlet daglig ledere i de samarbeidende regnskapskontorene i daværende Vestfold.