Nyttig info fra Skatteetaten våren 2023


Publisert: 24.04.2023

Rådgiver Erik Toppila Larsen jobber med ID-kontroll og behandler søknader om skattekort (RF-1209/RF-1355) på Skattekontoret i Tønsberg. Han har sendt en epost til Vestfold Bondelag med nyttig info til bønder i Vestfold og Telemark som skal bruke utenlandsk arbeidskraft i sommer:

 

Bestill time til ID-kontroll i god tid og via epost hvis du har mange ansatte

Skattekontoret i Tønsberg opplever at mange arbeidsgivere er tidlig ute med å bestille time for ID-kontroll for sine ansatte og det er veldig bra! Av og til hender det derimot også at arbeidsgivere tar kontakt midt i fellesferien og forteller at de har mange ansatte som må på ID-kontroll. Dette er utfordrende for Skattekontoret da mange ansatte er på ferie og timene til ID-kontroll allerede er fullbooket.

Skattekontorene i Tønsberg og i Skien ber om at arbeidsgivere her i fylket med mange ansatte som må på ID-kontroll tar kontakt og sender inn lister med navn, fødselsdato, telefonnummer og epostadresser via epost. Skattekontoret vil booke de inn på timer i samarbeid med arbeidsgiver.

Vestfoldbønder kan bruke epostadressen veiledning-tonsberg@skatteetaten.no
Telemarksbønder kan bruke epostadressen skien-veiledning@skatteetaten.no.

 

EU borgere som har jobbet i Norge før kan sende søknad om Skattekort elektronisk eller på papir.

Les mer her

https://www.skatteetaten.no/skjema/soknad-om-skattekort-for-utenlandske-borgere/

 

D-nummer som er eldre enn 5 år settes som inaktiv. D-nummeret aktiveres ved å møte på ID-kontroll.

Les mer her

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/jeg-er-utenlandsk-arbeidstaker/skattekort-inaktivt-d-nummer/

 

Skatteetaten har laget egne sider for borgere fra Ukraina

Informasjonen er oversatt til ukrainsk. Disse sidene er laget for asylsøkere fra Ukraina, men gir også mye god informasjon til ukrainske sesongarbeidere

https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/informasjon-til-deg-som-er-asylsoker-fra-ukraina/

 

Annen nyttig info for deg som arbeidsgiver har Skatteetaten samlet her

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/ 

blant annet informasjon om når du regnes som arbeidsgiver og plikter knyttet til dette (bl.a skattekort og skattetrekk), samt info om A-meldingen, arbeidsgiveravgift og det å få laget KID-nummer.

 

Annen viktig info fra Arbeidstilsynet, UDI, Altinn og NHO Mat og Drikke (f.eks allmenngjort lønnstariff) har vi samlet under Nyttig i drifta


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag