Bestill klimarådgiving nå


Publisert: 15.09.2021

Klimakalkulator og rådgiving

Det er summen av alle bønders klimavalg som skal gjøre at landbruket kan innfri klimaavtalen vi har inngått med staten. I fjor høst ble landbrukets klimakalkulator for kumelk, korn og svin lansert. I høst og til våren lanseres klimakalkulatoren for flere produksjoner. Landbrukets rådgivende organisasjoner tilbyr godkjent klimarådgiving, så nå er det dags for at bøndene tar i bruk kalkulatoren og får laget en klimaplan for sin gård.

Her kan du lese mer om hvordan du bestiller klimarådgiving på din gård, hva rådgivingen innebærer og koster, hvilke støtteordninger som finnes og hvor du finner klimakalkulatoren.

Det tilbys nå klimarådgivning som tar utgangspunkt i de til nå lanserte klimakalkulatorene:

  • Klimakalkulatorer for melk, svin og korn ble lansert i oktober 2020
  • Klimakalkulatorer for ammeku, potet og fjørfe lanseres i slutten av oktober 2021
  • Klimakalkulatorer for sau og grønt lanseres våren 2022

Rådgivningen skal bidra med en helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak av klimagasser på gården, og bidra med å lage en egen tiltaksplan for hvilke klimagrep som vil være mest effektive på hver enkelt gård.

Du kan søke om støtte

Det er mulig å søke om støtte til klimarådgivning gjennom enten tilskudd til Regionalt miljøprogram (RMP) eller gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond;

Regionalt miljøprogram (RMP):

Alle bønder kan søke om støtte til klimarådgivning gjennom RMP allerede denne høsten. Tilskudd gis for klimarådgivning som er gjennomført i en søknadsperiode, fra 15. oktober forrige år til 15. oktober i søknadsåret. Det kan gis opp til kr 4000 til “en til en”- rådgiving på din gård, og kr 2000 per bonde i støtte for grupperådgivning.

For å få tilskudd til klimarådgiving skal du benytte deg av rådgiver med godkjent rådgivingsopplegg. Sammen med søknad om tilskudd må du legge ved bevis for betalt rådgiving (faktura eller kvittering) og utfylt tiltaksplan.

Les mer:

Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond:

Det er også mulig å søke om støtte for klimarådgiving fra Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond for bønder som er medlem i Norges Bondelag og kunde i Gjensidige Forsikring. Du må velge selv om du søker enten RMP eller bærekraftfondet. Også her er det en støttesats til klimarådgiving på 4000 kroner. Melkeprodusenter som kjøper «dobbel rådgiving» fra Tine og NRL kan få 2000 kroner i tillegg. Støtten til dobbel rådgivning gjelder foreløpig ut 2021. Det er løpende søknadsbehandling. Søknaden sendes etter at klimarådgivningen er gjennomført og senest 3 måneder etter gjennomføring. Søknadsskjemaet for Bærekraftfondet finnes på Min side på bondelaget.no.

Aktuelle rådgivere

Det er lagt opp til at flere av landbrukets rådgivningsorganisasjoner skal kunne gi råd om klima og bruk av klimakalkulator. I Vestfold og Telemark er er p.t. kun Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Viken og NLR Østafjells som har rådgivere som er godkjent i henhold til RMP-tilskuddet. Her er derfor litt info om deres rådgivingstilbud:

NLR Klima Førsteråd er et tilbud om klimarådgiving på gården med utgangspunkt i Klimakalkulatoren. Du kan bestille klimarådgiving direkte fra din rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving eller via et kontaktskjema på NLRs hjemmeside

  • Individuell rådgiving med total tidsbruk på 5-10 timer
  • Du får en rapport med forslag til tiltak for din gård
  • Introduksjonstilbud i 2020 med en veiledende pris på 6000 kroner

Klimakalkulator finner du her

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringen og den norske bonden. Du finner kalkulatoren og mer info og veiledning på Klimasmart landbruk

Vi oppfordrer alle bønder til å sette seg inn i hvilke muligheter klimakalkulatoren gir og hvordan den fungerer. Da vil du få mer ut av rådgivingen når du får besøk av en klimarådgiver på din gård.

Lokale introduksjonskurs i klimakalkulator

NLR Viken, NLR Østafjells, TINE, Norsvin og Vestfold og Telemark Bondelag gjennomført et digitalt introduksjonskurs i bruk av klimakalkulatoren i vår. Fokus da var på tema korn, men kurset vil nok ha stor overføringsverdi til andre produksjoner også. Kurset anbefales først og fremst til de som driver med melk, svin og korn (inntil klimakalkulatoren lanseres for flere produksjoner).

Vi håper/regner med å kunne tilby fysiske kurs høst og vinter 2021/2022 men datoer er ikke bestemt ennå.
Følg med på www.grontfagsenter.no 

Ved spørsmål; kontakt Vestfold og Telemark Bondelag, 33363200 eller vestfold.telemark@bondelaget.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag