Minstelønnssatser for jordbruks- og gartnerinæringene 2022


Publisert: 31.07.2022

I juni ble det enighet i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet (FF).

Hos NHO Mat og Drikke kan man lese at partene ble enige om å nedsette to utvalg i tariffperioden;

 1. et utvalg som skal fokusere på muligheten for å legge til rette for et tre parts bransjeprogram for bekjempelse av useriøsitet og arbeidskriminalitet innen landbruket/grønn sektor, og
 2. et utvalg som bl.a. skal se på overenskomstens struktur.

I tillegg ble partene enige om blant annet følgende punkter:

 • Et generelt tillegg til alle på 4,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)
 • Et overenskomsttillegg til alle på 1,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)
 • Minstelønnssatsene i § 3.2.1 økes med 5,- kroner pr. time, inkl. det generelle tillegget på kr. 4,- og overenskomsttillegget på kr. 1,- (virkning fra vedtakelse)
 • Minstelønnssatsen for avløsere ble ytterligere justert på følgende måte:
  • Trinnet for 6 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
  • Trinnet for 8 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
 • Lønn til fagarbeidere i § 3.2.2 økes med kr. 1,- fra kr. 13,- pr. time til kr. 14,- pr. time (virkning fra vedtakelse)
 • Matpengesatsen ved overtid i § 5-3 økes til kr. 96,- (virkning fra vedtakelse)

Av tekstmessige endringer kan nevnes at ansiennitetsberegningen i § 3.2.1 og § 3.5.3 ble ytterligere klargjort.

Nye minstelønnssatser, kan lastes ned hos NHO Mat og Drikke, men blir da som følger:

Minner om Grønt Fagsenters side “Nyttig i drifta”, hvor man kan lese om flere tema som det er viktig å ha kunnskap om som arbeidsgiver i landbruket


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag