Vil du ha en mentor?


Publisert: 11.11.2020

Valborg Alhaug og Knut Braastad diskuterer dyrkingsteknikk i plommer. FOTO: Morten Berntsen

Kort om mentorordningen i landbruket

  • Finansiert over jordbruksavtalen
  • For nye bønder – erfarne bønder som mentorer
  • Gratis for ny bonde – godtgjørelse til mentor
  • NLR og Bondelaget
  • 9 par i Vestfold i 2020 – gode tilbakemeldinger
  • Søknadsportal åpner 01.11 – frist 01.12

Her kan du lese om ordningen hos NRL

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag