Kurs i landbruket

Bygdevis og Vestfold Landbruksselskap (overtatt for Studieforbund Næring og Samfunn fra 01.01.20) arrangerer relevante kurs for mange av landbruksorganisasjonene i Vestfold og Telemark.

Under kan du lese mer om kursene. Klikker du på de enkelte kursene får du opp en oversikt over når neste kurs arrangeres.

I tillegg arrangerer noen av landbruksorganisasjonene egne kurs. Planlagte kurs legges inn i aktivitetskalenderen.

Kontaktinfo:

Vestfold Landbruksselskap – Vestfold Bondelag er sekretariat v/ Elisabeth Larsen, tlf 33 36 32 00
elisabeth.larsen@bondelaget.no
Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke

Bygdevis – Telemark Bondelag er sekretariat v/Turid Stalsberg, mobil 916 26 113
turid.stalsberg@bondelaget.no
Brennavegen 30, 3810 Gvarv

27.11.2019

Grunnkurs i korndyrking

For å lykkes som kornprodusent er grunnleggende kunnskaper viktig. Samtidig som kunnskap kan være med på å øke gleden og stoltheten ved å være bonde.  

26.11.2019

Nå er det min tur!

Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdeungdomslag arrangerer hvert år èn eller flere samlinger for unge bønder og landbruksinteressert ungdom.
De åra det er Landbrukshelg legges det en samling dit. 

26.11.2019

Kurs i Varme arbeider

Alle de store forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat i varme arbeider, også for bønder som utfører slikt arbeid på egen gård.
Dette handler om bl.a. bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol.

26.11.2019

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)-kurs

Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse. Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie). Med dette kurset tilfredsstiller du kravene til kompetanse.

25.11.2019

Kurs i bruk av gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Det er nå etablert en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom.

21.11.2019

Avløserkurs

Buskerud, Telemark og Vestfold arrangerer felles avløserkurs for landbruksvikarer og avløsere i de 3 fylkene.  Kursene går på omgang i de tre fylkene.

Landbrukshelg

Landbrukshelga samler bønder i Vestfold og Telemark til en kurshelg som gir både faglig og sosialt påfyll på tvers av produksjoner. Ta med deg nabo`n, kjæresten, ektefelle/samboer eller hele familien. Neste Landbrukshelg blir 29. – 30. januar 2022. (Utsatt 1 år på grunn av korona) Hold av datoene, mer info kommer.

01.01.2019

Maskinførerkurs

Myndigheter har i forskrift om arbeidsutstyr fastsatt regler om at enhver som skal bruke masseforflytningsmaskiner må dokumentere kompetanse til å håndtere utstyret på en forsvarlig måte gjennom sertifisert sikkerhetsopplæring. Kompetansebevis gjelder for:

M1-M2-M3-M4M5-M6-M20
Hjullaster, gravemaskin, dozer, gravelaster, dumper, veghøvel o.l.

01.01.2019

Plantevernkurs – grunnkurs og fornyelse

For å få autorisasjon for å bruke plantevernmidler må man ha gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg er det krav om at man må ha fylt 18 år og kan dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

Beviset har en gyldighet på10 år, og må deretter fornyes.

Fra Landbrukshelga 2019
Fra Landbrukshelga 2019

Den store happeningen på kurssiden i Vestfold og Telemark er Landbrukshelga, som arrangeres annenhvert år. Neste blir på Quality Hotell Langesund 30.-31 januar 2021!