Vis trafikkvett


Publisert: 17.07.2023

Vi er nå i en tid på året hvor ferietrafikken er stor, og økende. Samtidig er dette ei tid med mye aktivitet på åker og eng. For å komme til og fra jordbruksareal er mange avhengig av å ferdes langs offentlig veg. Standard på vegen varierer, det samme gjør antall kjøretøy. Generell aktsomhet ved ferdsel på veg er selvsagt svært viktig. Vi må alle bidra til å få ned ulykkestalla.

Dessverre så har en del førere av motorkjøretøy en aggressiv kjørestil, selv i en situasjon preget av ferie og fritid. En slik kjørestil viser seg ganske ofte i form av farlige forbikjøringer, og annen risikofylt adferd i trafikken. Selv om dagens moderne traktorer ofte holder en hastighet på ca. 50 km/t dannes det raskt kø bak en traktor. For en del førere blir en slik kø raskt et betydelig irritasjonsmoment. Med økende irritasjon reduseres ofte terskelen for å ta dårlige valg; les gjerne farlige forbikjøringer. En traktor som holder en hastighet på +/- 50 km/t er og mer krevende å komme forbi enn “gamle” traktorer med hastighet på omkring 30 km/t.

Vår oppfordring til deg som kjører traktor er at du kjører hyppig til side og slipper køen forbi. Det må selvsagt gjøres på steder hvor det er trygt å gjøre det.

Vår oppfordring til deg som kjører bil eller motorsykkel er at du venter med forbikjøring til det er trygt. Svært få ferdes med traktor langs veg for moro skyld, og det er lite å tjene tidsmessig på forbikjøringer.

Med aktsomhet, omtanke og litt tålmodighet blir det å ferdes langs veg langt tryggere!

Det er en god stund siden brosjyren Vi trafikkvett på traktoren ble laget, og det er blitt noen endringer i reglene, men tipsene er like aktuelle:

1. Ved kjøring på vei – kjør til siden, og prøv å være minst mulig til hinder for annen trafikk.

2. Ikke kjør med farlig frontmontert redskap i brysthøyde.

3. Rundballer, potetkasser o.l. skal lastes og sikres forsvarlig

4. Tilleggsutstyr og redskap som er bredere enn traktoren må våre forskriftsmessig sikret og merket.

5. Hold traktoren og lysutstyr i forskriftsmessig stand

6. Vær spesielt hensynsfull og oppmerksom overfor “myke trafikanter”

Kort sagt; Oppfør deg med traktoren i trafikken som du forventer av andre traktorer når du kjører med bil:) Det bidrar til forståelse for landbrukets transportbehov på offentlig vei.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag