Godt bondevett og psykisk helse


Publisert: 08.10.2022

Dette temaet blir det satt fokus på med jevne mellomrom i ulike fora.

Norges Bondelag har en egen nettside om temaet.  Nettsida er utviklet i samarbeid med Mental Helse Ungdom, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Nortura og Ruralis.  Nettstedet Godt Bondevett vil bidra til å øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.

Vi ser også at noen bønder gjør også en flott jobb med å fokusere på dette i media.  Som for eksempel Torstein Næss i Trøndelag.  Han sier til NRK at det å være bonde medfører mye jobb og mange bekymringer, og at han tror det påvirker oss mer enn vi ser og aner.

Bondelaget har også satt temaet på dagsorden i Landbrukspodden. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag