“Superrask søknad” på arbeidsplassen.no


Publisert: 20.02.2023

I et kontaktmøte mellom Norges Bondelag og NAV ble det sist uke presentert et nytt tilbud som kan være interessant også for bønder som trenger arbeidskraft;

«Superrask søknad» på www.arbeidsplassen.no – en løsning for arbeidsgivere å komme i kontakt med flere relevante jobbsøkere.

Produktleder for arbeidsplassen.no, Marianne Garmann Ullsand, er veldig fornøyd med at superrask søknad er på plass. – Ved å velge superrask søknad på arbeidsplassen.no håper vi at bedrifter kan spare verdifull tid når de skal ansette nye medarbeidere. Det blir også enklere for jobbsøker å vise at de er interessert i jobben. Vi tror derfor at superrask søknad vil bidra til at bedriftene får større og raskere respons på sine ledige stillinger, sier hun.

Dette er superrask søknad

Velg superrask søknad i annonsen

  • Velg superrask søknad når dere registrerer en stillingsannonse. Spesifiser hvilke kvalifikasjoner dere har behov for, få med må-krav om dere har det.
  • Jobbsøkerne svarer på hvilke kvalifikasjoner de mener de oppfyller, og begrunner kort hvorfor de er rett person for jobben.

Motta og vurder søknadene

  • Dere ser raskt om en søker er aktuell, og velger om dere vil ta kontakt eller ikke. Dere har ikke inngått noen forpliktelser.
  • I listen med søknader vises ikke navnene i utgangspunktet, men dere kan velge å se navnet hvis dere ønsker. Det er frivillig for jobbsøker å legge inn navn.
  • Om dere synes at søkeren er aktuell kan dere velge å få tilgang til kontaktinformasjonen. Jobbsøkeren får e-post om at dere er interessert og sannsynligvis kommer til å ta kontakt.
  • Dersom dere ikke synes at en jobbsøker passer for stillingen, kan dere enkelt gi beskjed om dette. Søknaden vil da slettes fra listen og jobbsøkeren får automatisk et vennlig avslag på sin e-post med arbeidsplassen.no som avsender.

Ta kontakt med jobbsøkere

  • Hvordan ønsker dere å gå videre med aktuelle jobbsøkere? Dere styrer prosessen videre, om dere ønsker et telefonintervju, kaffeprat eller hva dere erfarer fungerer for dere.

Få flere tips og les mer på arbeidsplassen.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag