Hjelp, gravemaskinen står i tunet!


Publisert: 25.06.2020

I Vestfold har vi fått melding om at flere fiberutbyggere graver over landbrukseiendom uten skriftlige avtaler. Dette er ikke lovlig, men hva gjør du som grunneier?

Det er bra at stadig nye områder i Vestfold får bedre internettilgang. Der fiberkablene legges over bondens næringsarealer er det nødvendig at grunneier blir involvert i trasévalg og hvor dypt kabelen skal legges. Særlig over dyrka mark. Legges kabler på feil sted eller for grunt, kan dette være til hinder for bondens produksjon av mat i framtida. Det øker også faren for at kabelen senere ødelegges.

Koronasituasjonen har forsterket behovet for fiber, men dette kan ikke gå på bekostning av grunneiers rettigheter. Vestfold Bondelag har fått flere meldinger om at utbyggere setter i gang å grave over landbrukseiendommer – uten avtaler! Dette er ikke lovlig, men hva gjør du som grunneier?

Her er noen anbefalinger:

  1. Krev umiddelbar stans!

Ingen har lov til å grave på din eiendom uten avtale. Be maskinføreren om å stanse og vente inntil avtale er på plass. Det er utbyggers ansvar å ta kontakt med deg. Du må ikke ha dårlig samvittighet for at arbeidet blir forsinket. Alle fiberselskapene vet godt at de skal inngå avtaler med grunneierne på forhånd. At de setter i gang uten avtale, eller med en dårlig avtale, er en kalkulert risiko de har tatt.

  1. Krev standardavtalen!

Noen maskinførere har med seg en enkelt avtale de vil ha underskrift på der og da. Dette bør du ikke godta. Vi anbefaler selvfølgelig Bondelagets standardavtale som medlemmer har tilgang til på nettet. Den ivaretar dine rettigheter slik at du ikke risikerer at jordbruksdrifta hindres eller du bli erstatningsansvarlig hvis fiberen ødelegges. Du har rett til å bruke tid på å gjennomgå en avtale.

  1. Gå til politianmeldelse!

Vi anbefaler at grunneiere som opplever ulovlig graving, politianmelder forholdet. Det kan også være snakk om å kreve erstatning. Da bør man få hjelp av en advokat, for eksempel en av Bondelagets samarbeidsadvokater

  1. Samarbeid!

Som bonde og grunneier kan man føle seg liten i en slik situasjon. Man vil heller ikke være den som forsinker utbygging av fiber i egen bygd. Mange bønder er derfor altfor snille og godtar overtramp på egen eiendom. For å få en endring på en uheldig (og ulovlig) praksis er det viktig at den enkelte våger å si ifra. Dette kan være lettere dersom man er flere som samarbeider. Trenger dere advokatbistand, er det også en fordel å være flere til å dele på utgiftene.

Kontakt oss

Har du opplevd at det graves på din eiendom uten at du har gitt tillatelse til det eller har erfaringer med at avtaler ikke blir fulgt er Vestfold Bondelag svært interessert i å høre om det.

Ta i så fall kontakt med fylkeskontoret på telefon 33 36 32 00/ vestfold@bondelaget.no eller kontakt fylkesleder Thorleif Müller, mobil 90567544/ thormu@online.no

Det er lov å si stopp på en vennlig måte også hvis du blir presentert et dårlig avtaleutkast!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag