Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyttig i drifta


22.08.2023

Senk frontlasteren!

Vi minner om denne; Senk frontlasteren mest mulig ved kjøring på veg. Ved en kollisjon vil lasteren treffe bilen på det punkt hvor bilen er konstruert for å ta i mot harde støt.

17.07.2023

Vis trafikkvett

Det er mange traktorer og større landbruksmaskiner på veien i sommerhalvåret. Da er det viktig at både bønder og bilister tar hensyn til hverandre. Vi tillater oss å minne om noen trafikkvettregler

24.04.2023

Nyttig info fra Skatteetaten våren 2023

Skattekontoret i Tønsberg har sendt en epost til Vestfold Bondelag med nyttig info til bønder i Vestfold og Telemark som skal bruke utenlandsk arbeidskraft i sommer

09.03.2023

Hva har jeg rett til når Mattilsynet kommer på uanmeldt tilsyn?

God dyrevelferd er viktig. Mattilsynet har både rett til og ansvaret for å ha tilsyn med dyrehold. Med uanmeldte tilsyn kan Mattilsynet få et reelt innblikk i dyreholdet. Dette er en samla næring positive til. Men hva har du som bonde rett til ved et slikt uanmeldt tilsyn? Bondelaget har god dialog med Mattilsynet, og vil i denne artikkelen gi noen tips og råd.

20.02.2023

“Superrask søknad” på arbeidsplassen.no

I et kontaktmøte mellom Norges Bondelag og NAV ble det sist uke presentert et nytt tilbud som kan være interessant også for bønder som trenger arbeidskraft

01.02.2023

Hva er riktig jordleiepris?

Prisen for å leie jord varierer mellom produksjoner og regioner i landet. Landbruksdirektoratet får inn jordleiepriser fra landbrukskontor i hele landet hvert år og gir oss oversikten

04.11.2022

Atomberedskap i landbruket – oppdatert

Krigen i Ukraina har økt bevisstheten omkring atomberedskap og faren for radioaktivt nedfall over Norge. Dersom det skjer en atomulykke kan det føre til konsekvenser for matproduksjonen. Radioaktiv forurensing kan imidlertid begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

08.10.2022

Godt bondevett og psykisk helse

Bondeyrket gir mange muligheter, men til tider også mange utfordringer. Tidspress gjør at det ofte oppleves som vanskelig å ta seg tid til å av og til stoppe opp – og gjøre vurderinger og prioriteringer omkring hvordan vi kan styrke og sikre trivsel i hverdagen.

29.09.2022

Atomberedskap i landbruket

Krigen i Ukraina har økt bevisstheten omkring atomberedskap og faren for radioaktivt nedfall over Norge. Dersom det skjer en atomulykke kan det føre til konsekvenser for matproduksjonen. Radioaktiv forurensing kan imidlertid begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

31.07.2022

Minstelønnssatser for jordbruks- og gartnerinæringene 2022

NHO Mat og drikke og Fellesforbundet ble enige om tariff og minstelønninger for jordbruks- og gartnerinæringene i slutten av juni, og satte også ned et par viktige utvalg. Her finner du oversikten.

18.04.2022

Info fra Skatteetaten

Her er nyttig informasjon fra Skatteetaten angående asylsøkere fra Ukraina, søknad om skattekort for EU-borgere og påminnelse om at D-nummer eldre enn 5 år inaktiveres

16.03.2022

Hjelp! D-nummer inaktiveres

Viktig melding fra Skatteetaten til bønder som har utenlandske arbeidere med D-nummer; Fra og med februar 2022 ble alle D-nummer eldre enn 5 år satt som inaktive. Sjekk hva du må gjøre.

01.01.2022

OTP og sesongarbeidere

Fra 1. januar 2022 er det en del endringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er f.eks. ikke lenger krav om minst 20 % stillingsprosent eller minstelønn på 1G. Aldersgrensen på 20 år er også fjernet. Etter dette vil mange flere arbeidsgivere med sesongansatte komme inn under ordningen.

15.09.2021

Bestill klimarådgiving nå

Her kan du som bonde lese mer om hvordan du bestiller klimarådgiving på din gård, hva rådgivingen innebærer og koster, hvilke støtteordninger som finnes og hvor du finner klimakalkulatoren.

07.07.2021

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet bidrar til å gjøre gården til et trygt sted å bo og en sikker arbeidsplass for deg som bonde. Det er helse, miljø og sikkerhet i praksis.

06.07.2021

Hva gjelder for utenlandske arbeidere nå og hva må arbeidsgiver huske på?

I går kom regjeringen med nye endringer som påvirker innreise for utenlandsk arbeidskraft. Her er en oppsummering på hva som gjelder nå og en liten huskeliste over hva arbeidsgiver og -takere må ordne før de står på grensen.

28.06.2021

Nye minstelønnsatser i jordbruk og gartneri

Fra 1. juli gjelder det nye minstelønnssatser for ansatte i jordbruk og gartneri. På grunn av korona-forsinkelse lønnsoppgjøret i fjor, ble allmenngjøringa av deler av tariffavtalene også forsinket.

11.11.2020

Vil du ha en mentor?

Mentorordninga i landbruket har søknadsfrist 1. desember. På denne måten kan nye bønder få kontakt med bønder som vil dele av sin erfaring

25.06.2020

Hjelp, gravemaskinen står i tunet!

I Vestfold har vi fått melding om at flere fiberutbyggere graver over landbrukseiendom uten skriftlige avtaler. Dette er ikke lovlig, men hva gjør du som grunneier?

25.06.2020

Fiberavtaler – les det med liten skrift

Selgere av bredbåndstjenester, eller lokale kontaktpersoner, vil ha kontrakter med et tilstrekkelig antall abonnenter før de graver fiber. Flere av disse avtalene inneholder også tillatelse til graving.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag