Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


08.03.2022

Konstituert organisasjonssjef

Jan Thorsen er konstituert organisasjonssjef i Vestfold og Telemark Bondelag fram til sommerferien.

08.03.2022

Kurs i bruk av smågnagermidler

Det er fortsatt noen få ledige plasser på digitalt kurs som starter onsdag 16. mars.

07.03.2022

Korndag på Melsom vgs.

Kom og hør blant annet leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming på fagkveld om korn på Melsom vgs. torsdag 10. mars.

06.03.2022

Nytt undervisningsopplegg om jordvern og bærekraft presenteres

Tirsdag 8.mars er det årsmøte i Jordvern Vestfold. Der vil styret presentere et helt nytt undervisningsopplegg om jordvern og bærekraft. Medlemmer, lærere og elever oppfordres til å delta.

05.03.2022

Bli oppdatert på nye regler og plikter i regelverket om OTP/ obligatorisk tjenestepensjon

Fredag 11. mars arrangerer Bondelaget et webinar hvor man går gjennom viktige endringer og tilstøtende problemstillinger rundt utvidelsene i OTP-ordningen. Påmeldingsfrist er 8. mars

05.03.2022

Voksenopplæring om jordflytting

Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold, måtte sist uke drive litt voksenopplæring knyttet til flytting av matjord i Sandefjords Blad

04.03.2022

Møte om etterbruk av jernbanetrasé

Tirsdag var Bondelaget i møte med Porsgrunn kommune og Larvik kommune for å diskutere etterbruken av nedlagt jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til forurensning og kostnader/finansiering.

03.03.2022

Ikke høye konsentrasjoner av glyfosat i norske vannmiljø.

Overvåking og forsøk med glyfosat i regi av NIBIO, viser at det ikke er grunnlag for å si at avrenning av dette plantevernmiddelet til overflatevann gir negative miljøeffekter i Norge. (foto: NIBIO)

02.03.2022

Sakte skjer stor endring: Sju sider ved norsk landbruk

I 2019 åt vi 80 kilo grønsaker, 53 kilo potet og 20 kilo kylling. I 1989 var tala 60 kilo grønt, 80 kilo potet og 5 kilo kylling. Dagros mjølkar i dag vel 7 000 liter i året, nær 2000 meir enn for ein mannsalder sidan. Overraska? spør NIBIO og viser til utviklingstrekk i sin årbok Utsyn

01.03.2022

Bønner til industri er fortsatt i økning

Arealet av bønner til konserves er på oppadgående og det er en kultur som både er smakelig og sunn. Noe for deg? I en fagartikkel hos NLR Viken kan du lese mer om hva en skal gjøre og til hvilken tid.

28.02.2022

Utbetalingen av strømstøtte er i gang!

Den første utbetalingsrunden av strømstøtte er nå på veg til jordbruks- og veksthusnæringen. Les mer her.

27.02.2022

Smartere gjødsling gir lavere kostnader

I 2021 steg gjødselprisene dramatisk sammenlignet med tidligere år. Nå må den enkelte bonde ta i bruk god agronomi og se på ulike strategier for å holde kostnadene nede og produksjonen oppe. Det skriver Nibio.

26.02.2022

Ber regjeringa styrke importvernet

Norges Bondelag har sendt innspill til statsbudsjettet 2023. – Styrket importvern, støtte til klimatiltak og økte investeringsvirkemidler utenfor jordbruksavtalen blir avgjørende for å kunne nå målet om tetting av inntektsgap, sier Bjørn Gimming.

25.02.2022

Webinar: Beiterett og gjerdeplikt

Er du medlem i Bondelaget? Da kan du lære mer om dine rettigheter og plikter som beitebruker. Onsdag 9. mars kl 19.00. Advokat i Norges Bondelag Erlend Stabell Daling svarer på det du lurer på

24.02.2022

Viktige møter om avrenning

Landbrukskontorene i gamle Vestfold inviterer i mars til informasjonsmøter i samarbeid med lokale bondelag. Møt opp på møtet som gjelder ditt vassdrag og få tips om smarte tiltak som kan hjelpe med å ta vare på matjorda, bedre jordkvaliteten, og som i tillegg kan være økonomisk lønnsomme. 

23.02.2022

Søk Naturbruk – fristen er 1.mars

I Vestfold og Telemark er vi så heldige å ha 3 skoler som tilbyr muligheten for å ta videregående utdanning innen naturbruk/landbruk/gartner. Les mer om studietilbudene hos Melsom vgs, Nome vgs avd Søve og Gjennestad vgs. Grønn kompetanse er framtida!

22.02.2022

Foreslås gjenvalg på Snarteland og Eckdahl

Fredag 18. mars er det klart for årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag. Nå er valgkomitéens innstilling klar.

21.02.2022

Fjellandbrukssatsing i Vestfold og Telemark

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark er blitt tildelt midlar for eit nytt år med satsing innan fjellandbruket. Organisasjonar, institusjonar, kommunar og ymse samarbeidsorgan som har til føremål å utvikle landbruk og landbruksbasera næringar i fjellområda kan søke.

20.02.2022

Webinar: Jordbruksoppgjøret fra a til å

Er du medlem i Bondelaget? Da kan du lære mer om innhold og prosedyrer rundt jordbruksoppgjøret mandag 28. februar kl 19.00. Ved Inger Johanne Sveen. Påmelding.

19.02.2022

Magnus Rød ble gjenvalgt

Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag gjennomførte i helga sitt årsmøte. Leder Magnus Rød fikk fornyet tillit og vil ha fokus på å gjenbygge laget etter korona.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger