Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


20.11.2022

Hans Jørgen Olsen Røren valgt som leder av Vestfold Bondelag

Konstituerende årsmøte har valgt nytt styre for Vestfold Bondelag. Hans Jørgen Olsen Røren er valgt som fylkesleder fram til årsmøtet i 2023.

20.11.2022

Møt det nye styret i Telemark Bondelag

Konstituerende årsmøte har valgt nytt styre for Telemark Bondelag. Aslak Snarteland fortsetter som fylkesleder fram til årsmøtet i 2023.

18.11.2022

Møtes for siste gang som et felles lag

I dag og i morgen møtes tillitsvalgte i Vestfold og Telemark Bondelag, samt gjester på Park hotell Sandefjord. Fredag er det ledermøtet, lørdag er det ekstraordinært årsmøte. Et lag blir til to lag – igjen.

18.11.2022

Rydd og lever landbruksplast før snøen kommer!

Her kommer en påminnelse om viktigheten av å rydde og levere inn landbruksplasten, hvordan ordningen med innlevering fungerer og hvor du kan få levert landbruksplasten.

17.11.2022

Velkommen til besøksdag på Søve lørdag 19.november

Er du nysgjerrig på hva vi driver med på Søve? Lørdag 19. november kl 10-14 kan du bli med inn i fjøset, delta i stallarbeid og stell av smådyr. Det blir friluftsaktiviteter på tunet og man kan oppleve smiing, verkstedøvinger og kjemiforsøk. Det blir muligheter for å teste skogsmaskinsimulatoren og oppleve annet som elevene til daglig driver med på skolen. I tillegg er kantina åpen!

16.11.2022

Hvordan øke kornproduksjonen i et klima som blir våtere?

En kombinasjon av et våtere klima, tyngre maskiner og dårlig drenert jord kan gå utover norsk kornproduksjon. NIBIO viser her tre strategier for å kunne øke norsk kornproduksjon ved mer nedbør.

15.11.2022

Protein- og oljevekster, – aktuelt for sesongen 2023?

Dyrking av protein- og oljevekster bør være svært aktuelt for mange, også for vekstsesongen 2023. På Landbrukshelga i januar kan du få mange gode råd om dyrking av slike vekster. Mer informasjon finner du her. Bildet viser tresking av erter ved Ulefoss.

13.11.2022

Inviterer til innspillsmøter om Grytten-rapporten

Rapporten er på høring i organisasjonen. I tillegg ønsker Norges Bondelag innspill om rapporten fra Inntektsutvalget og inviterer samarbeidende organisasjoner og interessenter til digitale innspillsmøter.

11.11.2022

Vil du ha gode tips til eierskifte?

Blir du med på Landbrukshelga 28.-29. januar kan du melde deg på eierskiftekurs. Grip muligheten som kan legge til rette for en god prosess!

10.11.2022

Årsmøter i lokale bondelag

Nå har praktisk talt alle lokallaga i Vestfold og Telemark avholdt årsmøter.

09.11.2022

Regnskapsførere oppdatert på landbruk

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene.

08.11.2022

Innovasjon Norge inviterer til webinar 9. november

Innovasjon Norge, Vestfold og Telemark, ønsker velkommen til webinar om virkemidler innenfor investering og bedriftsutvikling i landbruket.

08.11.2022

Biogassproduksjon på gården – den nye oljen ?

Økte energipriser har økt interessen for biogass. Inntil nylig krevde anlegg for produksjon av biogass store volum av husdyrmøkk eller annet avfall. Nå kommer det mindre, rimeligere gårdsanlegg som kan gjøre biogassanlegg aktuelt for flere.

07.11.2022

Skal gjøre noe med melkekvoteordningen

Bondelaget er i full gang med arbeidet med å vurdere hva man kan gjøre med problematikken knyttet til kvoteordningen for melk. Både i en partssammensatt arbeidsgruppe og i en intern referansegruppe.

05.11.2022

FHI anbefaler at svineprodusenter tar influensavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser å ta sesonginfluensavaksine. Den primære hensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte for å hindre utvikling av virus med nye egenskaper i gris.

04.11.2022

Atomberedskap i landbruket – oppdatert

Krigen i Ukraina har økt bevisstheten omkring atomberedskap og faren for radioaktivt nedfall over Norge. Dersom det skjer en atomulykke kan det føre til konsekvenser for matproduksjonen. Radioaktiv forurensing kan imidlertid begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

03.11.2022

Hevingen av strømstøttetaket er vedtatt. Fortsatt uavklart etter nyttår.

Norges Bondelag er fornøyd med at Stortinget før helga hevet taket for strømstøtte til 60.000 kwt. Hva som skjer etter nyttår er imidlertid fortsatt uavklart.

02.11.2022

Flotte filmer fra Larviklandbruket

Fra 2020 til 2022 hadde Larvik kommune, Colab Larvik og Gründernettverket et prosjekt gående med fokus på økt innovasjon og verdiskapning i landbruket. Filmene kan være til inspirasjon for flere kommuner!

01.11.2022

Tor Jacob Solberg er ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Tor Jacob Solberg er ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det ble klart under NBS sitt landsmøtet i dag. Han tar over etter Kjersti Hoff.

31.10.2022

Yrkesmesse med veldig god deltagelse!

Yrkesmessa på Vest Telemark videregående skole ble igjen arrangert med svært god deltagelse.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag