Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


14.07.2022

Ekstraordinær utbetaling av tilskudd i september

Utbetalingen vil skje på grunnlag av det produsentene har registrert i de ordinære søknadene om produksjonstilskudd. Det betyr at produsentene ikke trenger å gjøre noe nå for å motta ekstrautbetalingen i september.

12.07.2022

Se testing av robot i åker

Tidsskriftet Norsk Landbruk presenterer roboten Kilter AX – 1. Se video av testkjøringen her.

11.07.2022

Prisprognosen for korn er klar

Prisprognosen på korn er nå klar. Les mer om saken her.

09.07.2022

Tenk trafikksikkerhet!

Norsk matproduksjon er avhengig av at traktoren kommer fram. Tenk trafikksikkerhet ved kjøring på veg.

08.07.2022

Spydspissbonde – kanskje noe for deg?

Spydspissbønder skal bidra med kunnskap om klimakalkulatoren og klimaarbeidet i landbruket. De har selv tatt i bruk klimakalkulatoren, og kan bidra med nyttig veiledning for yrkeskollegaer.

07.07.2022

Uten soya i melkeproduksjon siden 2019

Finnene har klart seg uten soya i melke- og kjøttproduksjon siden 2019. Les mer om hvilke grep som er tatt av våre naboer i øst. Noe bør være overførbart til norske forhold.

06.07.2022

Forskning for mer bærekraftig melkeproduksjon

Et nytt forskningsprosjekt skal utrede mulighetene for å redusere utslippene i melkeproduksjon, og gjøre produksjonen mindre avhengig av importert kraftfôr og mineralgjødsel.

05.07.2022

Norges Bondelag ønsker ny modell for agronomutdanningen

Les mer om hvorfor Norges Bondelag ønsker en omlegging av agronomutdanningen i videregående skole.

04.07.2022

Vi trenger politisk vilje!

Henrik Kjeldsen er kornbonde i Ulefoss, han fikk besøk av landbruksminister Sandra Borch i forbindelse med hennes Telemarksturne forrige uke. Henrik snakket om kostnadsøkningen i landbruket og at det kan føles som bonden hele tiden ligger litt bakpå de økte kostnadene. Det skaper usikkerhet for framtida.

03.07.2022

Hva har jeg rett til når Mattilsynet kommer på uanmeldt tilsyn?

God dyrevelferd er viktig. Mattilsynet har både rett til og ansvaret for å ha tilsyn med dyrehold. Med uanmeldte tilsyn kan Mattilsynet få et reelt innblikk i dyreholdet. Dette er en samla næring positive til. Men hva har du som bonde rett til ved et slikt uanmeldt tilsyn? Vestfold Bondelag har god dialog med Mattilsynet, og vil i denne artikkelen gi noen tips og råd.

02.07.2022

Unge bønder vil ikke inn i næringa for enhver pris!

Landbruksministeren var på tur i Telemark i går og snakket med flere bønder. På Århus gård var det dekket til middag og en prat om nye generasjoner i landbruket. Erik Dahl, snart avtroppende bonde og Håvard Dahl, kommende bonde, fikk en god prat rundt bordet med Sandra Borch.

30.06.2022

Penger til fruktbøndene i Telemark!

Et sterkt syn! Det sa landbruksminister Sandra Borch som i dag besøkte fruktbonden Henning Jensen i Gvarv. Han mistet store deler av sine frukttrær til frosten i fjor. Med seg hadde Sandra gode nyheter.

30.06.2022

Nye RMP-satser for 2022

I jordbruksoppgjøret er potten til RMP-tilskuddet hevet betraktelig. Derfor har Statsforvalteren i nært samarbeid med faglaga, landbruksrådgivningen og representanter fra
kommunene i fylket, valgt å justere noen av de foreløpige satsene som ble publisert i april.

28.06.2022

Sandra Borch til Telemark 30. juni

Torsdag besøker Landbruks- og matministeren Telemark. Dagen avsluttes med et åpent folkemøte på Århus Gård kl 18.00

27.06.2022

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Økte tilskuddssatser fra 1. juli 2022 blir 2 500 kr per dekar og 38 kr per løpemeter grøft.

25.06.2022

Sommerfest for Nortura- og Tineprodusenter

Mellom 80 og 90 stk dukka opp til sommoravslutninga på Melsom i Sandefjord tysdag 21.juni. Natursti med god blanding av nær og fjern kunneskap blei testa. Premiar blei delt ut, og to 5-årsplakettar som me ikkje hadde hatt anledning til å dele ut tidlegare.

24.06.2022

Flere gjennomslag for landbrukets klimaarbeid i jordbruksavtalen

Gratis klimarådgivning, utvikling av klimakalkulatorer og økt støtte til verdiskapingsprogram for fornybar energi. Årets jordbruksavtale er et steg i riktig retning for landbrukets klimaarbeid.

23.06.2022

Lokallag med sommerarrangement

Både Kjose Bondelag og Sandar Bondelag har sendt oss bilder fra hyggelige sommerfester for medlemmene.

22.06.2022

Mye å lære på markvandring

En kveld med markvandring i åker bidrar til mye kunnskap, og til gode råd om hva som bør være “veien videre” for å oppnå et så godt resultat som mulig.

21.06.2022

Vil du bidra til mer effektiv gåsejakt og organisert skremming i Tønsberg?

Grunneiere har i mange år hatt utfordringer med gås i Tønsberg kommune. Vi har hatt god dialog rundt flere tiltak, men ser at bestanden nå bør reduseres for å begrense skadene gjessene påfører landbruket.
Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark Bondelag har nå tatt initiativet til et prosjekt hvor dette skal nås gjennom to tiltak. Les mer her

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag