Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


07.01.2022

Ikke gå glipp av tilskudd!

Innen 10. januar må etterregistreringer gjøres for søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Har du fått med alt og ført opp riktige opplysninger?

06.01.2022

Krever strakstiltak for bonden

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

06.01.2022

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket: Søknadsfrist 1. februar

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø. Tilskuddet gis til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak.

04.01.2022

Konsekvenser av økte kostnader i landbruket

NRK Innlandet har skrevet en sak om økte kostnader i landbruket. Prishopp på kunstgjødsel og økte strømkostnader vil føre til dyrere matvarer. Årets jordbruksoppgjør blir svært viktig.

04.01.2022

Vinterherdige erter – er det liv laga i Norge?

Flere steder i Europa sås vinterherdige erter sammen med rug eller rughvete om høsten. Av det høster de et proteinrikt fôr i mai/juni. Da en melkeprodusent i Vestfold ville prøve ut dette, var et forsøksfelt helt på sin plass.

03.01.2022

Framtiden gror i de grønne næringene!

Hållbarhetsexpert i Lantbrukarnas Riksförbund, Jens Berggren, deler sine tanker om landbrukets posisjon i det grønne skiftet. Inspirerende leder i svenske Jordbruksaktuellt!

02.01.2022

Bondelaget ønsker stortingsmelding om dyrevelferd velkommen.

Bondelaget jobber kontinuerlig med å bedre dyrevelferden i landbruket, og er glad for at regjeringen vil legge fram ei stortingsmelding om temaet.

01.01.2022

OTP og sesongarbeidere

Fra 1. januar 2022 er det en del endringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er f.eks. ikke lenger krav om minst 20 % stillingsprosent eller minstelønn på 1G. Aldersgrensen på 20 år er også fjernet. Etter dette vil mange flere arbeidsgivere med sesongansatte komme inn under ordningen.

01.01.2022

Slik beregnes selvforsyningsgraden.

NIBIO har beregnet den norske selvforsyningsgraden av mat til å være 46 %. Men hva ligger egentlig bak dette tallet?

31.12.2021

Vil du bli en del av Norges beste rådgivingsteam innenfor veksthusproduksjon?

NLR Viken søker nå etter en ny rådgiver som vil være med å videreutvikle rådgivingen i Fagteam Veksthus. Vi søker deg som vil bli en dyktig rådgiver innenfor blomster og prydplanter i veksthus.

30.12.2021

La om til økologisk med skrekkblandet fryd!

Hellek Berge la om til økologisk produksjon i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Norges Bondelag etterlyser en mer offensiv holdning hos regjeringen til økologisk produksjon. (foto: privat/NRK)

29.12.2021

Tips til restemiddager i jula

Jula er høysesong for store, deilige måltider og rause porsjoner – og kasting av mat! Matprat gir deg 5 enkle tips til å ta vare på restene og redusere matsvinnet ditt i jula.

28.12.2021

Nye standardavtaler på strømledning

Norges Bondelag har sammen med Norskog, Norges Skogeierforbund, Opplysningsvesenets fond, Statskog og Finnmarkseiendommen, fremforhandlet nye standardavtaler for elektriske kabler i grunnen, luftledningsanlegg og nettstasjon.

28.12.2021

Generasjonsskifte

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Bondelaget har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

22.12.2021

Jolehelsing frå Aslak

Aslak Snarteland er leiar i Vestfold og Telemark Bondelag og har ei helsing til alle bønder og landbruksvener i fylket

22.12.2021

Ettertraktede studenter

Hvor går veien etter fullført naturbruksskole? Kanskje Høgskolen i Innlandet som tilbyr agronomi og landbruksteknikk ved Blæstad og skogbruk ved Evenstad. Studentene herfra er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Foto: HINN

20.12.2021

Norges Bondelag oppnår resultater

På tampen av et hektisk halvår, benytter Bondelaget anledningen til å se tilbake på hva som har preget bondelags-høsten, og alt de faktisk har fått til!

19.12.2021

Kaupang blir Utvalgt kulturlandskap i 2023

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har gitt tilslutning til fem nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Kaupang i Larvik er et av disse.

17.12.2021

Kompensasjon for strømpriser i veksthus

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk kraft i veksthusnæringa. -Avgjørende for å sikre norsk produksjon i vinter, sier Hans Kristian Berge og gir skryt til både Bondelaget og regjeringen.

17.12.2021

Praktiske jaktkurs – trenger terreng

Rune Kragebøl i jaktfeber.no tilbyr det meste innen jakt og viltmat. Han ønsker å komme i kontakt med grunneiere og grunneierlag for et samarbeid rundt jaktkurs. I første omgang på rev, bever og gås.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger