Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


06.05.2020

Åpner for innreise for 3.landsborgere i landbruket

Etter lang tids jobb fra Bondelaget besluttet regjeringen i går at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

06.05.2020

Hvilke distribusjonskanaler bruker du?

Mari Eia Bringedal fra Larvik kartlegger nå distribusjonskanaler for lokalmat. Delta gjerne i en rask undersøkelse.

05.05.2020

Pelletering av storfêgjødsel

Knut Vasdal i Skien har utviklet et pilotanlegg som foredler storfegjødsla til fire ulike produkter. Dette utvider bruksområdet for husdyrgjødsla og gjør presisjonsgjødsling mulig.

03.05.2020

Glimt fra bondens hverdag

Nå yrer det av liv i vår region! Se bilder fra alle kanter av Vestfold og Telemark i denne saken.

02.05.2020

ASKO OSLOFJORD AS tildelt Årets Jordvernpris

ASKO sitt tomtevalg er forbilledlig i forhold til vern av matjorda og framtidige plasseringer av næringsareal, understreker Jordvern Vestfold.

30.04.2020

Mer om jordbruksavtalen og hvordan den slår ut for deg

Hos Norges Bondelag kan du laste ned protokoll for jordbruksforhandlingene 2020, og fordelingsskjema. Her kan du også regne på utslagene på ditt bruk.

30.04.2020

Jordbruksavtalen prioriterer korn, frukt og grønt

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2021.

29.04.2020

Hva skjer hos deg nå?

Våren er en travel tid der mye skjer, både på jordet og i fjøset. Redaksjonen ønsker bilder fra bøndene i Vestfold og Telemark sin hverdag akkurat nå.

28.04.2020

Øker Ekstra avtaletillegg ytterligere

På grunn av stor etterspørsel etter storfekjøtt har Nortura behov for mer slakt. Vi øker derfor Ekstra avtaletillegget med ytterligere kr 0,50 i ukene 18 til og med uke 21, skriver de på Nortura Medlem

27.04.2020

Nettmøte i kveld kl 18; soner for pollinerende insekter

Tirsdag 28. april kl 18.00 (utsatt fra tidligere i dag) holder NLR Viken nettmøte om soner for pollinerende insekter; om regleverk for å motta RMP tilskudd, egna arter og frøblandinger. Les mer

26.04.2020

Forhandlingene starter opp

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i dag om at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 2021

26.04.2020

Vestfolding innstilt som ny leder for bygdekvinnene

Barbara de Haan fra Sande foreslås som ny leder i Norges Bygdekvinnelag. Årsmøtet skal etter planen avholdes i juni.

23.04.2020

Jordbruket i dialog med staten om forhandlinger

Jordbruket startet i dag konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til løsning i årets forenklede jordbruksforhandlinger.

23.04.2020

Offensive klimatiltak!

Stortingsrepresentant Åslaug Sem Jacobsen fikk en god innføring i Landbrukets klimaplan og praktisk klimaarbeid i landbruket av leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, til venstre og Henrik Kjeldsen.

22.04.2020

Resultater fra fem gårdsbruk med solceller på låvetaket

Fase II av Vestfold Bondelag sitt prosjekt om solstrøm er ferdig. Rapporten leses her og blir liggende under “Fakta og rapporter” i menyen øverst til høyre

21.04.2020

Samleside om korona og landbruk

Vi minner om at Norges Bondelag har en samleside med nyttig korona-informasjon til deg som bonde. Sjekk nedover på siden – flere artikler er fortsatt svært aktuelle

20.04.2020

Risikoordning for grøntnæringa

Regjeringa ga en «våronngaranti» og ba grøntprodusentene om å plante og så som vanlig. Nå er detaljene endelig klare.

18.04.2020

Ekstra støtte til skogplanting

En ny tilskuddsordning skal sikre planting av skogplanter våren 2020.

18.04.2020

Inntektsnedgang på 6,2 prosent

Budsjettnemda for jordbruket har lagt fram tall som viser utviklingen i bondeinntekt fra 2018 til 2019. Tallene viser en inntektsnedgang på 23 200 kroner.

17.04.2020

Beredskap

Over hele verden diskuteres nå beredskap i lys av koronakrisen. – Vi kan dyrke mer rotgrønnsaker og matkorn, sier Chr. Anton Smedshaug

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
SB Skog
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Gå agronomen på Melsom vgs
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
Gå til Telemark Bondelag
Gå til Vestfold Bondelag