Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


06.10.2021

Prishopp på mat – ser konturene av matkrise

Det siste året har matprisene økt med over 30 prosent. Kornproduksjonen ble mindre enn ventet globalt i år. AgriAnalyse sier til NRK at de frykter mangel på kunstgjødsel m.m. kan ramme neste års avling og gi matkrise.

05.10.2021

Praktiske erfaringer med lokal strømproduksjon

Mange gårdsbruk har et godt ressursgrunnlag for å kunne produsere fornybar energi til eget forbruk. Norges Vel har samlet erfaringer fra flere bønder om lokal strømproduksjon på denne nettsiden.

04.10.2021

På jakt etter nye metoder for risfjerning

NIBIO, Norsk landbruksrådgiving (NLR), produsenter og flere firma samarbeider nå for å finne erstatningsløsninger for plantevernmiddelet Reglone. (foto: Erling Fløistad)

02.10.2021

Tall og opplysninger fra siste landbrukstelling

SSB har oppdatert statistikken fra Landbrukstellinga. Antall melkekyr er noe av det som finnes i statistikken.

01.10.2021

Lederkonferanse med stort engasjement!

Norges Bondelag har nylig avholdt sin årlige lederkonferanse. Med et åpnet Norge ble det igjen en fysisk samling av sentrale personer i norsk landbruk.

30.09.2021

Kurs i kornøkonomi

Uavhengig av politiske rammevilkår for kornproduksjon vil fokus på økonomi være viktig. Kornprosjektet i Telemark inviterer til kurs i kornøkonomi 10. – 11. november.

29.09.2021

Norsk melkebruk sett med utenlandske øyne.

Det britiske fagbladet Dairy Farming har laget en reportasje fra et norsk melkeproduksjonsbruk. Bildet viser kuslipp på Dahl i Bamble.

28.09.2021

Lokallagsarbeidet er i gang

Onsdag kveld samlet Vestfold og Telemark Bondelag lokallaga til høstens oppstartsmøte på Zoom. Det nærmer seg lokale årsmøter og valgkomiteer i hele fylket er nå satt i gang. Lokallaga ble oppdatert på de viktigste sakene Bondelaget jobber med, politisk situasjon etter valget og fikk praktiske tips for gjennomføring av lokalt årsmøte.

27.09.2021

Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har forslag til ny forvaltningsplan for regionen på offentlig høring. Høringsfristen er 1. november. 

26.09.2021

Straff stopper ikke en eneste dyretragedie

– Jeg tror ikke ropet om straff minsker terskelen for å be om hjelp hos en som i dag sliter og vet at ikke alt er på stell i fjøset. Det sier Henrik Kjeldsen, leder av Holla Bondelag.

24.09.2021

Helt nødvendig med en landbrukspakke i høst

– De tre partiene som nå sonderer om et regjeringssamarbeid har alle gitt løfter til landbruket i valgkampen, sier Aslak Snarteland, fylkesleder i Bondelaget

24.09.2021

Markvandringer i høstkorn

Norsk Landbruksrådgiving Viken inviterer til markvandringer i høstkorn i Brunlanes, Stokke og Våle

23.09.2021

Samarbeid om grønne løsninger

Klima- og energinettverket og Vestfold og Telemark Bondelag har signert en samarbeidserklæring. Gjennom samarbeidserklæringa skal Bondelaget og nettverket samarbeide om å dele informasjon og erfaringer om de grønne løsningene.

22.09.2021

Eplefest!

Fruktbygda byr nok ein gong på seg sjølv, og det er ikkje lite den har å lokke med. Trass i pandemi og redusert aktivitet dei siste to åra, står eplefesten på Gvarv seg godt og skapar forventning og fine, tilpassa opplevingar blant eit godt blanda publikum.

21.09.2021

Offensiv for norsk løk!

Løk er en av de mest brukte grønnsakene i Norge. Nå skal et forskningsprosjekt bidra til å styrke den norske løkens status ytterligere.

20.09.2021

Derfor trenger vi seterdrifta

Budeia står med hendene på hofta og roper inn dyra på setra – et nasjonalromantisk bilde fra en svunnen tid. Men tilhører seterdrifta historiebøkene, eller har driftsformen fremdeles en viktig rolle å spille i det norske landbruket? NIBIO begrunner sitt svar her

19.09.2021

Minner om muligheten for å søke RMP

Det er fortsatt tid til å gjennomføre miljøtiltak på din gård i høst. Og er du bonde i Akersvannets nedslagsfelt bør du vurdere muligheten for frivillig miljøavtale. Les mer om RMP-tilskudd hos Statsforvalteren

17.09.2021

Tilleggsforhandlingene på vent

-Nok en skuffelse fra avtroppende regjering, sier fylkesleder i Bondelaget Aslak Snarteland etter at det i dag ble kjent at regjeringen utsetter tilleggsforhandlingene til ny regjering er på plass. -Regjeringen Solberg starter forhandlinger, skyver så fra seg ansvaret, og setter bøndene i en alvorlig situasjon

17.09.2021

Tid for eierskiftekurs? Påmeldingsfrist 15.10.

Siste Eierskiftekurs for Vestfold og Telemark i regi av Ole Christen Hallesby arrangeres 20. – 21. november 2021 på Quality Skjærgården Hotell i Langesund. Det er fortsatt noen ledige plasser. Info og påmelding her.

16.09.2021

Jobbes med løsning for fruktprodusenter

Du er kanskje en av de mange fruktprodusentene som i vinter fikk betydelige frostskader og hvor mange trær nå har gått ut. Her følger viktig informasjon

Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
ALT Installasjon
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger