Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


20.03.2021

Bondelagsårsmøtene er i gang

Klokka 10 i dag startet historiens siste årsmøter i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag. Kl 12 starter konstituerende årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag.

19.03.2021

Dokumentasjonsordning på plass

Ordningen er aktuell for grøntprodusenter som trenger utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig de kommende ukene, les mer hos LMD

19.03.2021

Bønder i Larvik lærte god jordhelse

Forrige uke inviterte Tjølling Bondelag alle bønder i Larvik til digital fagkveld. -Dette var kjempeinspirerende, er tilbakemeldingen fra de som deltok.

18.03.2021

Bonden arbeider mer enn forutsatt

De første resultatene fra den store landbrukstellinga i 2020 viser at det er utført nesten 45 000 årsverk i jordbruket i 2020. Det betyr at reduksjon i arbeidsforbruket i jordbruket er litt mindre enn anslått i de siste jordbruksoppgjør.

17.03.2021

Ukas figur – kunne vært en gladsak…

Hver uke presenterer AgriAnalyse en relevant figur eller tabell. Ukas figur viser tall for produksjon og handel av kjøtt, fra Landbruksdirektoratets Markedsrapport 2020 som kom nå i mars. Salget av kjøtt økte betydelig i 2020, som en følge av utbruddet av covid-19. Sesielt etterspørselen etter storfe og svin økte mye. Men hva med norskandelen?

16.03.2021

Bekreftelse fra landbrukskontoret

Statsforvalteren og kommunale landbrukskontor har nå blitt enige om en bekreftelse som kan være lur å sende med utenlandske arbeidere.

15.03.2021

Nødslakteordningen – oppdatert veileder

Mattilsynet har oppdatert kriteriene for å nødslakte dyr og de vanlige problemstillingene som for eksempel kyr med melkefeber, dyr med smertefulle tilstander og halte dyr.

13.03.2021

NAV med realitetsorientering

Forrige uke arrangerte Bondelaget møte med grøntprodusenter i Vestfold og Telemark. Bondelaget fikk fortalt hvor hardt man jobber for å få inn nødvendig utenlandsk arbeidskraft. Samtidig samarbeides det godt med NAV for å kunne supplere med arbeidsledige som er motivert for en jobb på jordet.

12.03.2021

Arbeidskraft i grøntnæringa

Mangel på utenlandsk arbeidskraft som følge av koronasituasjonen gjør at mange bønder i grøntnæringen er svært usikre på årets produksjon, viser fersk undersøkelse

11.03.2021

Snart tomt for årets midler hos Innovasjon Norge

Det er stor pågang etter investeringsmidler hos Innovasjon Norge. Hos IN Vestfold og Telemark er det fortsatt midler igjen, men pågangen er stor. Bildet viser fjøsåpning i Fyresdal.

10.03.2021

Gaute Lenvik blir ny administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke

Les mer og se tilbakeblikk fra da Lenvik var på stormøte på Gjennestad om landbrukspolitikk

09.03.2021

Fruktseminar 2021 – på Teams

NLR Viken arrangerer Fruktseminar 2021. Det skjer på Teams torsdag 11. mars 2021. Påmeldingsfrist er 10. mars.

08.03.2021

“Info til bonden” nr 1 2021 er sendt ut

Informasjonsskrivet ”Informasjon til bonden” har mykje nyttig informasjon og blir send til alle bønder i Vestfold og Telemark som søkjer produksjonstilskot. Statsforvalteren sendte fredag ut nr 1, 2021

07.03.2021

Utfordres om nytt nasjonalt jordvernmål

Jordvern Norge inviterer jordvenner over hele landet til nasjonal digital jordvernkonferanse 22.mars. Statsråd Bollestad er blant flere spennende innledere. Meld deg på!

06.03.2021

Viktig høring for landbruket

Utkast til ny Vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark 2022-2027 er lagt ut til høring med frist 31. mai 2021. I samband med dette arrangerer Vannregion Vestfold og Telemark møter og webinar. Les mer hos Statsforvalteren

05.03.2021

Hvordan dokumentere virksomhetskritisk arbeidskraft?

Usikkerheten er stor foran den travleste tida i landbruket. Grensene inn til Norge er tilnærmet stengt, men med god dokumentasjon kan du få inn virksomhetskritisk arbeidskraft. Her finner du en oversikt over hvordan du bør gå fram.

04.03.2021

Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling

Nome vgs, avd. Søve starter nytt 2-årig studie til Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling høsten 2021. Studiet tilsvarer 60 studiepoeng.

03.03.2021

Løfter frem byggeprosjekter

Gjerpen og Solum Bondelag er aktive på Facebook. Siste stunt er en serie om landbruk og byggeprosjekter i Skiensområdet.

02.03.2021

Nye kursdatoer: arbeidsgiverkurs i landbruket

Mer enn 1200 produsenter har i vinter gjennomført arbeidsgiverkurs for landbruket. Nå er det satt opp to nye kursdatoer i april, melder Norges Bondelag

01.03.2021

Korndagen 2021 – digitalt

Det inviteres til den tradisjonelle korndagen 4. mars kl 19.00. I år blir korndagen digitalt, på Teams.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger