Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


05.04.2020

Landbrukets klimaplan er vedtatt

Les mer hos Norges Bondelag om planen som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021–2030

04.04.2020

Norges Bondelag ønsker forenklede jordbruksforhandlinger

Dette ble vedtatt på representantskapet fredag der fylkeslederne deltok (bildet viser Thorleif Müller på Skypemøte)

03.04.2020

Lokale Bondelag på Skype

Denne uka har lokallaga i Vestfold og Telemark deltatt på møter med fylkeslaget sitt

02.04.2020

Får beholde halvparten av dagpengene

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket

02.04.2020

Krisepakker til næringslivet

Norges Bondelag har sett på hva som kan treffe norske bønder

01.04.2020

Halve sannheten om drøvtyggerne

Økobonde Hans Kristian Teien fra Sande har fått publisert en artikkel om ku og klima i magasinet Harvest. Les den her.

31.03.2020

6 anbefalinger fra grøntutvalget

Utvalget har levert sin rapport med anbefalinger som skal resultere i et retningsskifte med vekst både i grøntmarkedet som helhet, og økt etterspørsel etter norskproduserte varer.

30.03.2020

Ber om risikoreduksjon

Stor usikkerhet om arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Bondelaget ber om risikoreduserende tiltak.

30.03.2020

Søve med ambisjoner om å bli et “green tech” senter

Nome vgs. avd. Søve satser offensivt på ny teknologi. Her representert ved rektor Marit Hoven, prosjektleder Johan Martin Tovslid og Kåre G. Fløystad fra N2 Applied

28.03.2020

Vellykket kornkveld i Sande før koronaens tid

Sande og Strømm Landbrukslag arrangerte kornmøte 10. mars. Det er stor interesse for temaet for tiden og bortimot 40 personer møtte opp! Kvelden startet med befaring på de nye anleggene til Hans Aasnes og Erling Gjessing.

27.03.2020

Vær best mulig forberedt!

Ei godt gjennomført våronn legger grunnlaget for ei god avling. Her fra en kornåker på Gvarv.

26.03.2020

Digitale kurs og møter

Alle fysiske kurs og møter er nå selvfølgelig avlyst. Noe blir imidlertid gjennomført digitalt.

25.03.2020

Nyttig møte om korona og utenlandsk arbeidskraft

Vestfold Bondelag inviterte mandag alle grøntprodusenter i Vestfold og Telemark til et telefonmøte for å informere om hva som gjøres og for å få inn viktige spørsmål og innspill som vi må løse nå. Det ble et nyttig møte. 

24.03.2020

Informasjon til bonden fra FMLA, ekstrautgave

Fylkesmannens Landbruksavdeling sender jevnlig ut informasjonskriv . Før helga kom en ekstrautgave med informasjon om koronasituasjonen.

23.03.2020

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grøntsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

23.03.2020

EMIL-prisen 2020 til Heidi Sølvernes

På Gaupås gård er det 100 dyr og alltid unger fra barnehagen i nabolaget. –Jeg liker å involvere lokalmiljøet i gårdsdrifta og ble kjempeglad for prisen, sier Heidi Sølvernes.

21.03.2020

På mandag kan du se Bonde-TV!

Førstkommende mandag kan du få et innblikk i storfeproduksjon, når bønder i hele landet deler hverdagen i sosiale medier.

20.03.2020

Trenger du arbeidskraft?

Eller er du permittert og vil tilby din arbeidskraft til landbruket? Her er kontaktopplysninger

20.03.2020

Årets lokallag i Telemark

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

20.03.2020

Årets lokallag i Vestfold

Sande og Strømm Landbrukslag er Vestfolds største lokale bondelag med 326 medlemmer. De har lagt bak seg et aktivt år, og er verdige vinnere av Årets Lokallag 2019!

ALT Installasjon
SB Skog
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Gå agronomen på Melsom vgs
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
Gå til Telemark Bondelag
Gå til Vestfold Bondelag