Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


26.03.2023

Vestfoldbønder som driver mange små jorder fikk jordvernpris

Årets Jordvernpris 2023 i Vestfold er tildelt Renate Ottersen og Arne Martin Malerød. De fikk prisen fordi de driver et jordbruk som ivaretar små jorder og en variert bruksstruktur

26.03.2023

Innholdsrikt årsmøte i Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold har avholdt sitt årsmøte. 9 av partiene som stiller til høstens valg orienterte årsmøtet om sin jordvernpolitikk. Etterpå ble Hans Huseby gjenvalgt som leder og får med seg Silje Eckdahl som nestleder og ytterligere et par “nye koster” i styret.

26.03.2023

Interessant om arv, fôring og klimautslipp!

Forskningsprosjekter i regi av Geno skal legge grunnlaget for ei mer fôreffektiv ku med mindre utslipp av klimagasser. Les mer!

25.03.2023

Nominert til Landbrukets bærekraftpris

3 av de 11 semifinalistene til Landbrukets bærekraftspris er fra Vestfold og Telemark! Henrik Kjeldsen, styremedlem i Telemark Bondelag, er en av finalistene og er intervjuet i TA. Felleskjøpet Agri står bak prisen som skal fremme kunnskap og kompetanse og inspirere til et mer bærekraftig landbruk.

24.03.2023

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro – inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

23.03.2023

Vern om distriktslandbruket!

I sitt innlegg på dag ein av representantskapsmøte framheva fylkesleiar, Trude Flatland, viktigheita av ei variert matproduksjon på små og store gardsbruk over hele landet.

23.03.2023

Talte vestfoldbondens sak

– Det er store forventninger til at vi fortsetter å redusere inntektsgapet i årets oppgjør, sa fylkesleder Hans Jørgen O. Røren på representantskapsmøte.

23.03.2023

Endelig full seier for fruktbøndene!

To år etter vinteren 20/21 der mer enn 100 000 frukttrær bukket under for frostskader, kan alle de over 100 fruktbøndene som ble rammet søke om støtte til opprydding og nyetablering.

22.03.2023

Viktige fagmøter om avrenning

I vår arrangeres det viktige informasjonsmøter om jordbruk og vannmiljø. 3 møter gjenstår før påske; i Tønsberg (23/3), i Sandefjord (28/3) og i Holmestrand (30/3).

21.03.2023

Lunsj med fag

De to siste temaene som er satt opp på onsdagenes “Lunsj med fag” er Gjødsling av korn 22.03. og Fangvekster 29.03.

18.03.2023

Historisk ledervalg i Telemark Bondelag

Trude Flatland ble valgt som leder på årsmøtet til Telemark Bondelag 18. mars. Fylkeslaget har dermed fått sin første kvinnelige leder – det må kunne kalles historisk!

18.03.2023

Bø Bondelag er årets lokallag i Telemark!

På fylkesårsmøtet kåres årets lokallag, og i år ble Bø Bondelag utropt som vinner av årets lokallag for 2022. I begrunnelsen fra juryen pekes det på et aktivt lag med et engasjert styre som jobber godt for sine medlemmer.  

18.03.2023

Mer handling må til!

I sin siste tale som fylkesleder i Telemark Bondelag, la Aslak Snarteland vekt på at bøndene krever mer handling fra en regjering som snart har nådd over halvgått løp. – Vi byrjar no å bli svært utolmodige, sa han. 

17.03.2023

Stor aktivitet i lokale bondelag

Det er mye aktivitet i lokale bondelag i Vestfold og Telemark nå. Flere har hatt kurs i Varme arbeider og i Heddal har de hatt fokus på direktesåing

16.03.2023

Audun Tvedten gjenvalgt som leder i Vestfold Bonde- og småbrukarlag

Audun Tvedten fra Tjølling ble gjenvalgt som leder da Vestfold Bonde- og Småbrukarlag avholdt årsmøte på Solli gård i Stokke 9. mars.

15.03.2023

Ramnes Bondelag kåret til Årets lokallag

Vestfold Bondelag er heldig å ha mange lokallag som kniver om å bli årets lokallag. I år vant Ramnes Bondelag prisen og juryen trekker særlig fram at de har vært veldig gode på å rekruttere inn mange unge bønder i sitt arbeid og lokallagsmiljø.

14.03.2023

Telemark Bondelag har levert sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Telemark Bondelag har levert sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger. Hovedbudskapet er at jobben med å tette inntektsgap må fortsette med uforminsket styrke.

14.03.2023

Sin første Leders tale

Hans Jørgen Olsen Røren så både i bakspeilet og i glasskula da han holdt sin første Leders tale til årsmøtet i Vestfold Bondelag.

14.03.2023

Årets EMIL

Per Øivin Sola, ammekubonde og lokallagsleder i Sande og Strømm Landbrukslag, er utnevnt til Årets EMIL 2023 for kampen han har tatt og stått i for bønder med dyr på utmarksbeite.

13.03.2023

Vestfold Bondelag sitt innspill til årets forhandlinger

Videre inntektsopptrapping med uforminsket styrke! Det er forventninger fra Vestfold Bondelag til årets jordbruksforhandlinger. Fylkeslaget har nå sendt sitt innspill til Norges Bondelag og i denne saken gjengir vi noen hovedpunkt.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag