Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter

09.12.2019

NLR Viken søker etter bærrådgiver

Bærnæringen rundt Oslofjorden er i stor utvikling. Produksjonen øker og blir stadig mer spesialisert. NLR Viken søker Bærrådgiver – midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse- til å være med å videreutvikle rådgivingen sammen med Fagteam Frukt & Bær.

08.12.2019

Kunstig intelligens og maskinlære på full fart inn

Melkerobot, fôringsrobot og koserobot. Norske fjøs er for lengst robotiserte, men nå kommer teknologiene som lærer og tenker selv. – Norsk landbruk leder an i utviklingen av kunstig intelligens og maskinlæring i landbruket, sier fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Landbrukssamvirke Åge Klepp.

07.12.2019

Over 100 på spennende jordvernkonferanse

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterte torsdag til jordvernkonferanse i Porsgrunn. Lokale politikere var målgruppa og det var gledelig nok over 100 deltakere på konferansen. De fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus i alt fra reiseliv, til FNs bærekraftmål og smart arealplanlegging som kan spare kommuneøkonomien.

06.12.2019

God stemning på julebord i Vestfold produsentlag av TINE

Omtrent 90 melkeprodusenter møtte opp på det tradisjonsrike julebordet til produsentlaget i Vestfold. I år var arrangementet lagt til Furu Egg i Sandefjord. Her er en del av det gamle hønsehuset gjort om til gårdsbutikk, arbeidsrom, eggkjøle og ikke minst selskapslokale.

05.12.2019

Klimarobust kornproduksjon

Vi må spele meir på lag med jorda framover om vi skal få til eit meir klimarobust landbruk, som framleis produserer nok mat. Dette er hovudkonklusjonen i eit forprosjekt som sette søkelyset på korleis vi kan få til ein meir klimarobust kornproduksjon i Vestfold og Telemark.

04.12.2019

Vil du være med å utdanne fremtidens gartnere?

Gjennestad vgs starter opp igjen vg2 landbruk og gartnernæring fra høsten 2020 og søker nå etter en lærer som kan lede dette arbeidet. Er du opptatt av å utdanne gode fagfolk som trengs i næringen samtidig som gartneren får et nytt og moderne uttrykk? Da kan du være den rette for denne stillingen!

03.12.2019

Minner om møte for grønt, potet, frukt og bær 6.des

Godkjenningsrutinene for plantevernmidler i Norge er “ei heit potet” om dagen. Samtidig jobbes det ekstra mye med vekst og innovasjon for grøntnæringa nå. Kan mangel på plantevernmidler sparke bena under hele satsingen? Fredag 6.desember inviterer Bondelaget, NLR og Findus til møte på Gjennestad. En av innlederne, Kåre Oskar Larsen fra NLR kommer rett fra møte med departementet om plantevernsituasjonen.

03.12.2019

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

02.12.2019

Velkommen til ny portal

Landbruksportalen Grønt Fagsenter ble lansert i 2001. I dag kan vi derimot presentere portalen i “ny drakt” og nå som landbruksportal for både Vestfold og Telemark! Bondelaget ønsker alle i landbruket velkommen til å bruke portalen!

01.12.2019

Sensor for landbruket vant Idèprisen på Gründeruka 2019

På årets Gründeruke i Vestfold gikk Idèprisen til firmaet Jook AS i Sande. Ideen er god; Det er ikke nok at traktoren styres på jordet, men harv, plog, gjødselspreder og annet utstyr til traktoren må også kunne styres til å gjøre det mest mulig optimalt.

30.11.2019

Presisjonsgjødsling – erfaringer med CropSat

NLR Viken har testet ut bruk av CropSat, styring av gjødsling med satellittbilder, i et demofelt i Vestfold 2019. Resultatet var spart gjødsel uten tap av kvalitet i vårhvete. Se sak hos NLR Viken

29.11.2019

Gjensidige og Bondelaget inngår ny avtale

Norges Bondelag og Gjensidige har over tid hatt et samarbeid om medlemsforsikringer. Norges Bondelag inngår nå en ny forsikringsavtale med Gjensidige for fem år framover.

29.11.2019

Fullt på fagmøte om kornøkonomi

Det møtte 85 interesserte på et vellykket fagmøte om kornøkonomi og finansiering arrangert av Pilar Regnskap og prosjektet “Kornsatsing i Vestfold”.

27.11.2019

Vil du lære om biokull?

Norsk Biokullnettverk og Norges Bondelag inviterer til fagseminar tirsdag 3. desember kl 12-15 i Skjeestua i Stokke.

27.11.2019

Bondelaget ønsker ikke villsvin i Norge

Hovedmål til myndighetene er at det skal være minst mulig villsvin i Norge. Bondelaget hadde helst sett at målet var bekjempelse av villsvin.

26.11.2019

Tillitsvalgte samlet i Telemark

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

25.11.2019

Studieforbundet næring og samfunn Vestfold nedlegges

Ekstraordinært årsmøte i Studieforbundet næring og samfunn Vestfold vedtok denne uka å legge ned organisasjonen med virkning fra 01.01.2020. Vestfold Landbruksselskap tar over rollen som “studieforbund” i Vestfold.

23.11.2019

Særskilt investeringsramme for grøntsektoren

– Jeg håper grøntprodusenter med investeringsplaner tar kontakt med landbrukskontoret eller Innovasjon Norge allerede nå, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. – Dette er en nasjonal ramme, så det kan være lurt å søke tidlig.

22.11.2019

Sandar Bondelag med pizzakveld

Sandar Bondelag inviterte forrige uke til pizza kveld på Capricorn i Sandefjord. Nyvalgt leder, Birgitte Ringdal Brekke,  hadde besøk av Peter Cunliffe fra New Zealand, og mange hadde møtt opp for å høre han fortelle om hvordan det er å være bonde på New Zealand.

22.11.2019

Plakettfest i Vestfold 4H

Fredag 15. november var det duket for tradisjonsrik Plakettfest på Gjennestad. 33 4H’ere fra Vestfold mottok plaketten i år. Flaggborg og høy bunadsfaktor gjorde det til en høytidelig fest!

SB Skog
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Gå agronomen på Melsom vgs
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
Gå til Telemark Bondelag
Gå til Vestfold Bondelag