Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


20.07.2024

Snurr film

En vakker film om korndyrking, finnes det? Ja det vil vi påstå. Henrik Kjeldsen, har fått laget en film om direktesåing. Flott filmet, med beskrivende tekst og fin musikk.

18.07.2024

Hør podkast i sommer!

Landbrukspodden har spilt inn mange episoder opp gjennom årene siden oppstarten i september 2017. Her kan du lære mye om norsk landbruk.

16.07.2024

Ny prosjektleder

Ambjørg Uverud er ny prosjektleder for Klimasmart Bonde Telemark, og tar fatt på arbeidet med å gi informasjon om og skape motivasjon for klimatiltak i landbruket.

14.07.2024

Verdien av sommermelk

Det er ofte mangel på melk om sommeren, og TINE premierer derfor de som leverer melk i denne perioden.

12.07.2024

Sommerhilsen fra Klimasmart bonde i Vestfold

Prosjektlederens sommerhilsen er bl.a. innom mer behov for lagerplass til biogjødsel, klimakalkulatoren og den reviderte klimaplanen

10.07.2024

Årets Unge bonde – semifinalister

Magnhild og Aslak Roheim fra Midt-Telemark er seminfinalister i Åreets unge bonde

08.07.2024

Utvider overgangsordning for toll til bakepotet og industripotet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har besluttet en utvidet overgangsordning for bakepotet og industripotet slik at aktørene kan tilpasse seg det nye tollregimet.

06.07.2024

Regionale miljøkrav for jordbruket på høring

En forsterket innsats mot jordbruksavrenning er nødvendig for å nå målene for vannmiljø etter vannforskriften. Statsforvalteren sender ut på høring et forslag til forskrift om regionale miljøkrav for jordbruket i hele Vestfold, og i utvalgte kommuner i Telemark. Høringsfrist 15.10.

04.07.2024

Rimeligere lån til landbruket

Nå blir det redusert kapitalkrav for næringslån med pant i landbrukseiendom. Det kommer fram i en forskrift fra finansdepartementet.

02.07.2024

I fint sommervær på Søve!

Prisnedskriving på korn var tema på godt besøkt sommerarrangement med bra stemning på Søve.

01.07.2024

Bakterie mot sommerfugllarver i veksthuskulturer

Høsten 2023 ble bakterie preparatet Turex 50 WG godkjent i Norge til bruk i veksthus, plasttunnel og på friland. Middelet er godkjent både i økologisk og konvensjonell planteproduksjon

29.06.2024

Vellykket markvandring i korn!

Markvandringen i korn i Heddal bekreftet at det er mange kornåkrer som “står” godt nå i slutten av juni. Fingrer må krysses for at også resten av vekstsesongen blir bra!

26.06.2024

Møte med rovviltnemnda i region 2

Representanter for Telemark Bondelag har hatt møte med rovviltnemnda i rovviltregion 2. Flere problemstillinger var oppe til drøfting. Les mer her.

25.06.2024

Høyres ideer for fremtidens landbruk i Norge

Et utvalg i Høyre har lagt fram et dokument med ideer og forslag til hvordan framtidig norsk landbrukspolitikk bør utformes. Les mer her.

23.06.2024

Nedbørskader i frukthager i Telemark og Vestfold

Dette er fine epler uten skader. Dessverre så har kraftige haglbyger ført til store skader i en rekke frukthager i telemark og Vestfold.

21.06.2024

Arealtilskudd- tillegg for hvete og for protein- og belgvekster – utbetaling

I årets jordbruksavtale ble det vedtatt et eget tillegg innenfor arealtilskuddet for hvete og for protein- og belgvekster. Les mer her.

18.06.2024

Spørreundersøkelse

Statsforvalteren ønsker å få kartlagt status og få signaler på forventninger i framtida om overgangen fra båsfjøs til lausdrift.

17.06.2024

Med fokus på god kornavling!

Med svært god hjelp av Norsk Landbruksrådgiving Østlandet gjennomførte Kornprosjektet i Telemark en vellykket markvandring i korn.

16.06.2024

Sortsforsøk fôrmais 2023

Sortsforsøket i 2023 hadde med flere kjente sorter som er dyrket over flere år, i tillegg til noen nye. Feltene lå i Sandefjord, Vestfossen og Halden.

15.06.2024

Huskeliste for tur i utmark

Sommeren er høytid for å ferdes ute i naturen. Ikke bare for turgåere, men også for beitedyra våre. Her gir vi deg noen kjøreregler for at turen skal bli trygg for både deg og dyra. God tur!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag