Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


05.12.2022

Rabatt til unge bønder

Vil du være med? Så heng på! Landbrukshelga er en faglig og sosial møteplass der hele bondefamilien kan møtes. Er du ung bonde (under 35 år) og bondelagsmedlem så får du rabatt! Frist for påmelding er nå på lørdag.

05.12.2022

Julemøte TINE produsentlag Vestfold

Vestfold Produsentlag, TINE hadde et godt besøkt julemøte på Flykafèen i Tønsberg.

02.12.2022

Telemark Bondelag har avgitt høringsuttalelse på rapporten fra “Grytten utvalget”.

– Det viktigste budskapet i rapporten fra Grytten utvalget er at jordbruksdrift i gjennomsnitt ikke gir markedsmessig avkastning til både arbeid og kapital, – sier leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland. – Inntektene i jordbruket må opp, – understreker Snarteland.

02.12.2022

Vestfold Bondelag har uttalt seg om rapporten fra Grytten-utvalget

Rapporten slår fast er at bøndenes jordbruksinntekt er lavere enn i resten av samfunnet, og at driftsresultatet i gjennomsnitt ikke gir markedsmessig avkastning til både arbeidsinnsatsen og kapitalen. – Dette er et viktig politisk budskap som ikke bør overskygges av ulike tekniske beregninger, sier leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren.

01.12.2022

Bjertnæs & Hoel videre til landsfinalen i EY Entrepreneur of The Year

De skal representere region Sør i den nasjonale finalen i Oslo, som avholdes i februar. Der kjempes det om å bli årets norske vekstskaper. Som de første frilandsgartnerne i Norge er Bjertnæs og Hoel også sertifisert etter kvalitetsstandarden Global GAP.

30.11.2022

Hvor mye tjener en bonde?

Hvis du er lønnsmottaker, er det ikke vanskelig å vite hva du tjener. Det er bare å sjekke lønnsslippen. Hvis du er bonde, er ikke lønna like enkel å regne ut. Hvordan blir det da når bondeinntekt skal sammenliknes med lønnsinntekt? Les mer her:

29.11.2022

Fagdag – Foredle gjødsel og dyrke økologisk korn

Husdyr på gården? På tide å foredle gjødsla og dyrke økologisk korn!
Velkommen til en kveld med faglig påfyll onsdag 7. desember. Påmelding innen 30. november

28.11.2022

Jordvernkonferanse 5.desember om landbrukets egen nedbygging

Må den nye driftsbygningen, korntørka eller gjødselkummen legges på dyrka mark i tilknytning til tunet? Mandag 5. desember, på verdens jorddag, inviteres du til seminar om hvordan landbruket selv kan bidra til at det bygges ned mindre matjord. Vi får blant annet se gode eks fra Vestfold.

27.11.2022

Julemøte med et mysterium

Norsvin Vestfolds tradisjonelle julemøte fant sted 21. november med over 70 deltakere. Det var spesielt hyggelig å se mange nye fjes denne gangen. Men hvor ble det av mandelen?

26.11.2022

Regional forskrift om RMP på høring – frist 20.januar

Statsforvalteren har nå sendt ut forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP) for Vestfold og Telemark for 2023-26 på høring.

25.11.2022

Samarbeid satt i system

Gjennom mentorordningen får man gode, praktiske råd fra en erfaren bonde. Ragnhild hadde tidligere hatt litt kontakt med Julie, men gjennom mentorordningen er samarbeidet satt i system. Det gjør terskelen for å ta kontakt lavere. Fristen for å søke er 1. desember!

24.11.2022

Grønn erosjonssikring – et nytt og spennende verktøy

Tradisjonelt har vi brukt mye steinsetting for å sikre oss mot erosjon. Sist uke fikk vi innføring i alternativer som kan fungere vel så bra, og også ivareta biologisk mangfold bedre. Uansett metode må det utføres riktig!

23.11.2022

Heder og prisdryss

Ekstraordinære møter gir muligheter til ekstraordinære priser! På siste ledermøtet i Vestfold og Telemark Bondelag ble det under middagen gjort stas på både lokallag og enkeltpersoner. Skråblikk, alvor og humor lå til grunn. 

22.11.2022

Er matsikkerhet et lokalt ansvar?

Torsdag 24.november kl 18 er det møte om beredskap og matsikkerhet på Gjennestad vgs. Du er velkommen til å stille de gode spørsmålene, så skal Robert Mood, Arne Bardalen, Hedda Foss Five og Ingvild Aartun gi de gode svarene på om beredskap og matsikkerhet er et lokalt ansvar.

20.11.2022

Hans Jørgen Olsen Røren valgt som leder av Vestfold Bondelag

Konstituerende årsmøte har valgt nytt styre for Vestfold Bondelag. Hans Jørgen Olsen Røren er valgt som fylkesleder fram til årsmøtet i 2023.

20.11.2022

Møt det nye styret i Telemark Bondelag

Konstituerende årsmøte har valgt nytt styre for Telemark Bondelag. Aslak Snarteland fortsetter som fylkesleder fram til årsmøtet i 2023.

18.11.2022

Møtes for siste gang som et felles lag

I dag og i morgen møtes tillitsvalgte i Vestfold og Telemark Bondelag, samt gjester på Park hotell Sandefjord. Fredag er det ledermøtet, lørdag er det ekstraordinært årsmøte. Et lag blir til to lag – igjen.

18.11.2022

Rydd og lever landbruksplast før snøen kommer!

Her kommer en påminnelse om viktigheten av å rydde og levere inn landbruksplasten, hvordan ordningen med innlevering fungerer og hvor du kan få levert landbruksplasten.

17.11.2022

Velkommen til besøksdag på Søve lørdag 19.november

Er du nysgjerrig på hva vi driver med på Søve? Lørdag 19. november kl 10-14 kan du bli med inn i fjøset, delta i stallarbeid og stell av smådyr. Det blir friluftsaktiviteter på tunet og man kan oppleve smiing, verkstedøvinger og kjemiforsøk. Det blir muligheter for å teste skogsmaskinsimulatoren og oppleve annet som elevene til daglig driver med på skolen. I tillegg er kantina åpen!

16.11.2022

Hvordan øke kornproduksjonen i et klima som blir våtere?

En kombinasjon av et våtere klima, tyngre maskiner og dårlig drenert jord kan gå utover norsk kornproduksjon. NIBIO viser her tre strategier for å kunne øke norsk kornproduksjon ved mer nedbør.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag