Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


18.04.2022

Info fra Skatteetaten

Her er nyttig informasjon fra Skatteetaten angående asylsøkere fra Ukraina, søknad om skattekort for EU-borgere og påminnelse om at D-nummer eldre enn 5 år inaktiveres

16.04.2022

Mindre nedbygging av matjord i vårt fylke

De foreløpige KOSTRA tallene viser at kommunene i Vestfold og Telemark bygde ned 145 daa dyrka jord og 63 daa dyrkbar jord i 2021. Det laveste nivået på sju år, melder Statsforvalteren

15.04.2022

Hvordan ta vare på fuglene i jordbrukslandskapet

Nå er det laget en veileder med praktiske tips til hvordan bonden kan ta vare på fugler og naturmangfold i jordbrukets kulturlandskap. Veilederen er utarbeidet av BirdLife Norge og Norges Bondelag.

14.04.2022

Strømstøtten vil også gjelde vanningslag

Jordvanningslagene i vårt område bruker mye strøm. Norges Bondelag har nylig fått gjennomslag for at strømstøtteordningen også skal gjelde vanningslag i landbruket.

13.04.2022

Inntektsstup i jordbruket!

Tallene fra Budsjettnemda for jordbruket viser en formidabel inntektsnedgang i kornproduksjon. Det er og en svært svak inntektsutvikling for sau, ammeku og melk.

13.04.2022

God påske!

Redaksjonen ønsker alle bønder, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og bondevenner en riktig god påske! Ta vare på hverandre og senk tempoet litt disse dagene. 19. april er det full fart igjen, da er det fullt fokus på jordbruksforhandlingene.

12.04.2022

Tar du vare på skogen din?

I siste utgave av Informasjon til bonden, skriver Statsforvalteren om verdier i stormfelt skog, granbarkebiller og ungskogpleie. Her kan skogeieren finne mye nyttig informasjon. 

11.04.2022

Viktige begrep i jordbruksforhandlingene

27. april leverer jordbruket sitt krav til Staten i Jordbruksforhandlingene. Da dukker det opp mange begreper, ord og uttrykk man kanskje ikke bruker så ofte ellers. Hva er egentlig jordbruksoppgjør? Hva gjør budsjettnemnda? Og hva betyr målpris? Her er forklaringen på noen av begrepene knyttet til jordbruksoppgjøret.

10.04.2022

Nyttig info til våronna

Det er mulig å søke tilskudd til 29 ulike miljøtiltak i jordbruket i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren har laget et infoskriv til våronna med en oversikt over tilskuddene og de foreløpige tilskuddssatsene. Miljøtilskuddet kommer i tillegg til produksjonstilskuddet, når du gjør en ekstra innsats for miljøet eller kulturlandskapet.

09.04.2022

Lyst til å bli agronom?

Nome vgs, Avd. Søve starter 2-årig voksenagronom høsten 2022.
Det blir 2-dagers-samlinger på skolen fredag og lørdag hver måned, der innholdet blir en kombinasjon av undervisning i klasserom og evt. befaringer/ekskursjoner ute.

08.04.2022

Ta i bruk klimakalkulatoren!

Klimakalkulatoren er bondens eget verktøy for å få oversikt over utslipp av klimagasser på gårdsnivå, og legger et viktig grunnlag for klimaarbeidet i landbruket. Det er derfor viktig at flest mulig bønder tar i bruk kalkulatoren og rådgivning på gården. 

07.04.2022

Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling

Nome vgs, avd. Søve starter nytt 2-årig studie til Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling høsten 2022. Studiet tilsvarer 60 studiepoeng ved Fagskolen Innlandet. Søknadsfrist er 20. april.

06.04.2022

Norges Bondelag ønsker fagbrev i landbruket

Styret i Norges Bondelag vedtok forrige uke å jobbe for en omlegging av landbruksutdanninga i videregående opplæring til en fireårig utdanning, med integrert praksis og fagbrev.

04.04.2022

Gi gass for klimavennlig matproduksjon!

Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag mener bondeinntekta må kraftig opp og at klimaavtalen som næringa har inngått med staten, må fullfinansieres med friske midler uten omfordeling.

03.04.2022

Målrettet bruk av biokull har størst effekt på lystgassutslipp

Biokull har mange positive egenskaper, og kan blant annet bidra til å redusere lystgassutslipp fra kompost og jord. Det er imidlertid viktig å målrette tiltaket skal vi få ønsket effekt, mener NIBIO

02.04.2022

Hva skjer Horten?

Det er Jordvern Vestfold som stiller spørsmålet ifm kommuneplanen som er på høring. Horten kommune, som i 2017 fikk årets jordvernpris, foreslår å bygge ned mye matjord.

01.04.2022

Norsk matberedskap må sikres – gi bonden ei inntekt å leve av nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen, med marsjordre til årets jordbruksforhandlinger.

31.03.2022

Representantskapet i Norges Bondelag nå

I går og i dag er representanter for norsk jordbruk samlet i Oslo for å enes om prioriteringer og strategier foran årets jordbruksoppgjør. Leder og nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland og Silje Eckdahl, hadde flere innlegg i debatten.

31.03.2022

Mangelfullt jordvern kan true matberedskapen

– Det aller mest grunnleggende vi kan gjøre for matberedskapen og selvforsyninga er å ta vare på det lille ressursgrunnlaget vi har til å produsere mat, sier styremedlem i Norges Bondelag, Audhild Slapgård

30.03.2022

Bygge hus på matjorda nå?

-Det har i det siste dukket opp utbyggingsplaner i Sande jeg trodde jeg slapp å høre om i 2022, skriver Hans Kr Teien i et avisinnlegg i Sande Avis

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger