Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


20.01.2021

Fullt trykk på «areal ute av drift»!

Statsforvalteren skal få med alle kommunene i Vestfold og Telemark i et prosjekt som skal gi bedre kunnskap og en målrettet innsats for å få viktige areal tilbake i drift.

19.01.2021

Tenn et bål i kveld kl 18!

Naturbruksalliansen oppfordrer til lokal bålbrenning i kveld for å markere sin frustrasjon mot regjeringas overprøving av rovviltnemndenes beslutning om å ta ut ulveflokker inne i ulvesona.

17.01.2021

Klar for regionmøter i Telemark!

Telemark Bondelag er klar for årets regionmøter. Denne gangen er det mulig å bli med fra egen stue.

15.01.2021

Har du forslag til EMIL-pris kandidater?

EMIL-prisen deles hvert år ut på Vestfold Bondelag sitt årsmøte. Har du forslag på EMIL-priskandidater, ønsker Vestfold Bondelag å få innspill på dette innen 15. februar.

14.01.2021

På et mangfold av gårdsbruk

Mangfoldet av norske gårdsbruk over hele landet bidrar til verdifull selvforsyning og unike kulturlandskap. Her fra Leveld i Viken.

13.01.2021

Utlysing av fylkesvise midlar til klima og miljø

Klima- og miljøprogrammet gir prosjekttilskot innanfor tema klimatilpassing, klimagassutslepp, forureining, kulturlandskap og naturmangfald. Søknadsfrist 29.01.

12.01.2021

Lunsj med fag på tirsdager

Tirsdager ut mars kan du få med deg gratis webinarer i lunsjpausen! Få faglig påfyll fra rådgivere i NLR Viken og gjester fra NIBIO, Graminor og Svensk Raps

11.01.2021

Forunderlig av regjeringen!

Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, er glad for at regjeringen slår fast at landbruket er en del av klimaløsningen.

10.01.2021

Program for digital Potet 2021

Programmet er klart, og påmelding er åpnet for Potet 2021 19. – 20. januar. Gode strategier for vekstavslutning og hvordan man utnytter ressursene i potetproduksjonen er to hovedtemaer.

08.01.2021

Forvirrende om jordbruket i klimameldinga

Regjeringen la i dag fram klimameldinga. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, blir usikker på om regjeringa egentlig har ambisjoner for et klimavennlig landbruk. 

08.01.2021

Foreslår endringer i kvoteordningen for melk

Bondelaget vil ta grep som i større grad ivaretar den aktive melkeprodusenten og reduserer kvotekostnadene.

08.01.2021

Avskjæringsgrøfter og åpne kanaler

Riktige tiltak for å lede bort vann fra jordene er viktig for å få gode agronomiske forhold for produksjonen av mat. Torgeir Tajet i NLR Viken har skrevet en artikkel om avskjæringsgrøfter og åpne kanaler.

07.01.2021

Bli kvitt juletreet med god samvittighet!

Ikke kast juletreet i grøfta, lever det heller til oss, sier leder i Holla Bondelag, Henrik Kjeldsen. 

06.01.2021

Frist 10. januar for etterregistrering

Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) minner om fristen 10. januar for å etterregistrere opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

05.01.2021

Årets avløser 2020 i Vestfold og Telemark

Vi gratulerer Magnus Heian som årets avløser i Vestfold og Telemark for 2020!

03.01.2021

20. januar: Drukner jordvernet i FNs bærekraftmål?

Fylker og kommuner planlegger nå ut i fra FNs bærekraftmål. Jordvern Vestfold og Vestfold og Telemark Fylkeskommune inviterer til møte hvor vi ønsker å finne svar på om jordvernet er i ferd med å drukne i andre gode bærekraftmål?

02.01.2021

Valgnemnda i Norges Bondelag ønsker innspill

Anne Andvik er nestleder i valgnemnda i Norges Bondelag. De har nå startet jobben med å finne gode tillitsvalgte

30.12.2020

Kjære alle foreldre!

La dine barn bli framtidas grønne helter! Romjula kan være tida for å snakke om yrkesvalg med ungdommene. Tenk naturbruk!

28.12.2020

Kartlegging av potet- og grønnsakslager

Gjennom en spørreundersøkelse blant potet- og grønnsaksprodusenter ønsker næringa å skaffe gode tall på status og framtidig behov for lager i grøntsektoren

26.12.2020

Jus i landbruket

Bondelagets avdeling for Regnskap og Juridisk Service (RJS) har en oppdatert og populær nettside som heter “Jus i landbruket”.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger