Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


16.04.2020

Norges Bondelag i ny drakt

Norges Bondelag har frisket opp uttrykket. Den korngule fargen er gjennomgående, og neket er med videre.

15.04.2020

Forhandlingsleder fra Vestfold

Viil Søyland, opprinnelig fra Vestfold, er utnevnt til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet.

14.04.2020

Slik jobber landbrukssamvirkene i korona-tider

Ved siden av å sikre mat til Norges befolkning, så er det viktigste å ta vare på helsa til medarbeiderne i hele verdikjeden – og hindre smittespredning.

11.04.2020

Søk skadefelling hos kommunen

Miljødirektoratet har vedtatt en ny forskrift. Søknad om skadefelling av hvitkinngås i Vestfold og Telemark sendes heretter til kommunen.

09.04.2020

God påske!

Redaksjonen ønsker alle bønder, tillitsvalgte og bondevenner en riktig god påske!

08.04.2020

Innspill til Klimakur 2030

Innspill til Klimakur 2030 behandles i Vestfold og Telemark fylkeskommune i april/mai.

07.04.2020

Karine Huseby ny gartnerlærer på Gjennestad

Gjennestad vgs drar igang gartnerutdanninga igjen til høsten. De har ansatt ny lærer og tar fortsatt opp elever som ønsker studieplass.

06.04.2020

RMP-tilskudd 2020 er klart

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har nå sendt ut info om RMP-tilskudd og foreløpige satser for 2020. Noen endringer er det, så les nøye før du planlegger årets miljøtiltak.

05.04.2020

Landbrukets klimaplan er vedtatt

Les mer hos Norges Bondelag om planen som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021–2030

04.04.2020

Norges Bondelag ønsker forenklede jordbruksforhandlinger

Dette ble vedtatt på representantskapet fredag der fylkeslederne deltok (bildet viser Thorleif Müller på Skypemøte)

03.04.2020

Lokale Bondelag på Skype

Denne uka har lokallaga i Vestfold og Telemark deltatt på møter med fylkeslaget sitt

02.04.2020

Får beholde halvparten av dagpengene

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket

02.04.2020

Krisepakker til næringslivet

Norges Bondelag har sett på hva som kan treffe norske bønder

01.04.2020

Halve sannheten om drøvtyggerne

Økobonde Hans Kristian Teien fra Sande har fått publisert en artikkel om ku og klima i magasinet Harvest. Les den her.

31.03.2020

6 anbefalinger fra grøntutvalget

Utvalget har levert sin rapport med anbefalinger som skal resultere i et retningsskifte med vekst både i grøntmarkedet som helhet, og økt etterspørsel etter norskproduserte varer.

30.03.2020

Ber om risikoreduksjon

Stor usikkerhet om arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Bondelaget ber om risikoreduserende tiltak.

30.03.2020

Søve med ambisjoner om å bli et “green tech” senter

Nome vgs. avd. Søve satser offensivt på ny teknologi. Her representert ved rektor Marit Hoven, prosjektleder Johan Martin Tovslid og Kåre G. Fløystad fra N2 Applied

28.03.2020

Vellykket kornkveld i Sande før koronaens tid

Sande og Strømm Landbrukslag arrangerte kornmøte 10. mars. Det er stor interesse for temaet for tiden og bortimot 40 personer møtte opp! Kvelden startet med befaring på de nye anleggene til Hans Aasnes og Erling Gjessing.

27.03.2020

Vær best mulig forberedt!

Ei godt gjennomført våronn legger grunnlaget for ei god avling. Her fra en kornåker på Gvarv.

26.03.2020

Digitale kurs og møter

Alle fysiske kurs og møter er nå selvfølgelig avlyst. Noe blir imidlertid gjennomført digitalt.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
SB Skog
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Gå agronomen på Melsom vgs
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
Gå til Telemark Bondelag
Gå til Vestfold Bondelag