Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


09.09.2022

I dag åpner Dyrsku’n 2022

I dag starter Dyrsku’n 2022. Portene åpner alle tre dager kl. 09.00. Det rikholdige programmet og annen viktig informasjon finner du her.

08.09.2022

Er tiltak for reduserte klimautslipp gårdsnivå, tiltak for bedre lønnsomhet på egen gård?

Bonde og rådgiver drøfter klimatiltak på gårdsnivå. På Dyrsku’n i Seljord kan du få mer kunnskap om klimatiltak på egen gård.

07.09.2022

3 konkrete forslag til bedre strømstøtteordning

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært bekymret for konsekvensene dagens unormalt høye strømpriser gir for deler av matforsyningen utover høsten og vinteren. Nå ber de landbruksministeren om et møte og har tre konkrete forslag.

06.09.2022

Opplev Dyrsku’n 2022, – noe for de aller fleste!

Det er straks klart for Dyrsku’n 2022. Mer info og fullt program finner du her.

05.09.2022

Et viktig arbeidsår for Bondelaget

Vår viktigste jobb denne høsten er å få til et Stortingsvedtak om et nytt inntektsmål. Regjeringens løfter om opptrappingsplan må oppfylles, – nå er vi utålmodige! Les Uttalelse fra styret i Vestfold og Telemark Bondelag

03.09.2022

Velkommen til Kvinner i landbruket 2022 på Dyrsku`n

Konferansen Kvinner i landbruket arrangeres på Dyrsku’n lørdag 10. september. Fyldig informasjon finner du her.

02.09.2022

Flere muligheter til å besøke en Åpen gård

Denne helga blir det Åpen Gård på Melsom i Stokke, hos Holte And i Drangedal og på Seinsommerfestivalen i Våle. Se også bilder fra forrige helgs arrangementer

01.09.2022

Gryttenutvalget

Utvalget jobber med å se på inntektsmåling i jordbruket. Det er viktig for å kunne sammenlikne inntekten til bonden opp mot andre grupper. Utvalget skal ikke fastsette inntektsutviklingen, men gi grunnlag for politiske beslutninger om inntektsmål, opptrappingsplan og årlige budsjettføringer.

31.08.2022

Verdikjedene for mat truet av klimaendringer

Klimaendringer kombinert med andre hendelser kan i ekstreme tilfeller kreve matrasjonering, også i Norge, sier ny rapport laget for Miljødirektoratet.

30.08.2022

Mange på Åpen Gård i helga

Det var strålende vær og mange fornøyde besøkende på Åpen Gård denne helga

29.08.2022

Beitekvalitet i utmarka

Få lam er slakta og vi har ennå ingen oversikt over faktisk tilvekst på skogs- og fjellbeitene hverken for småfè eller storfè. Men utmarksbeitene vil i år trolig variere mer enn normalt. Hvordan kan du få utnytta prisløypa på kjøtt med forutsetningene lite nedbør og tørre områder? Bør man vurdere tidligere sank? Les mer hos NLR Østafjells

28.08.2022

Fraråder å starte opp med egg

Sist uke møttes eggprodusenter og Vestfold og Telemark Bondelag for å diskutere den utfordrende markedssituasjonen. Nå går Norges Bondelag og Nortura ut og fraråder sterkt å starte opp med ny produksjon i næringen.

27.08.2022

Lyst til å engasjere deg i Bondelaget? Kontakt valgnemnda

Vestfold og Telemark Bondelag skal deles på ekstraordinært årsmøte 19.november. Valgnemndene starter nå jobben med å finne kandidater til nye fylkesstyrer. Kom gjerne med innspill!

26.08.2022

Alvorlig overskuddssituasjon i eggnæringa

Eggprodusenter fra Vestfold møtte denne uka Bondelaget for å diskutere den uholdbare situasjonen. Hovedproblemet er stadig nye produsenter inn i ei næring som sliter med overproduksjon.

25.08.2022

Vellykket Åpen Gård i Skien

I helga kunne endelig Gjerpen og Solum Bondelag igjen ønske velkommen til Åpen Gård. Store og små ble tatt godt i mot på Findal Gård.

24.08.2022

NRL Viken søker etter ny potetrådgiver

Vil du bli vår nye rådgiver på potet? spør Norsk Landbruksrådgiving Viken.
Som potetrådgiver vil du få en spennende og aktiv arbeidsdag med mange ulike utfordringer.

23.08.2022

Besøk en Åpen Gård i Vestfold og Telemark

Lokale bondelag i Vestfold og Telemark inviterer til Åpen Gård over hele fylket de neste to helgene

20.08.2022

Erlend Larsen fikk innblikk i kostnadsgaloppen

Kari Huseby er lei av den voldsomme kostnadsveksten for bøndene og at det er bøndene som får skylda for økte matvarepriser i butikken. Derfor inviterte hun stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) hjem til Blåstein Gård for en prat.

19.08.2022

Skogens klimapakke

– Hvis vi skal nå klimamålene, er verden avhengig av å bruke skogen til å lage fornybare produkter, skriver rådgiver i Norges Skogeierforbund, Ida Aarø.

18.08.2022

Ekstrautbetaling av tilskudd på vei

Landbruksdirektoratet planlegger å utbetale ekstra tilskudd i to omganger i september. Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe, og dette er strengt nødvendig kompensasjon som Bondelaget har jobbet lenge for.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag