Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


19.12.2021

Kaupang blir Utvalgt kulturlandskap i 2023

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har gitt tilslutning til fem nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Kaupang i Larvik er et av disse.

17.12.2021

Kompensasjon for strømpriser i veksthus

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk kraft i veksthusnæringa. -Avgjørende for å sikre norsk produksjon i vinter, sier Hans Kristian Berge og gir skryt til både Bondelaget og regjeringen.

17.12.2021

Praktiske jaktkurs – trenger terreng

Rune Kragebøl i jaktfeber.no tilbyr det meste innen jakt og viltmat. Han ønsker å komme i kontakt med grunneiere og grunneierlag for et samarbeid rundt jaktkurs. I første omgang på rev, bever og gås.

16.12.2021

Bolighus på gårdsbruk omfattet av strømordning

Bondelaget har fått avklaring om at strømpakken for husholdninger også omfatter bolighus på gårdsbruk.

16.12.2021

Forsker på biokull av avfall

Biokull kan blant annet brukes til gjødsling og som fôrtilskudd til dyr. Nå vil forskerne se om det kan lages av matavfall og avløpsslam. Foto: Nibio

15.12.2021

Vestfold Landbrukstjenester trenger flere landbruksvikarer

Kjenner du noen som kan være egnet til landbruksvikar? Dette gjelder både plante- og husdyrproduksjon. Se annonse her og send videre til aktuelle kandidater

14.12.2021

Avlingskampen 2021 – vinneren ble….

Avlingskampen 2021 i korn ble gjennomført i vårhvete. Resultatene viser klare forskjeller i både avlingsnivå og dekningsbidrag. (foto: NLR VIken)

13.12.2021

Avslutning for prosjektet Kornsatsing i Vestfold.

Det vellykkede prosjektet Kornsatsing i Vestfold ble nylig avsluttet med fagkveld om korn.

10.12.2021

Bondelaget ber om støtteordning for veksthus

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa grunnet kraftig økte strømkostnader

10.12.2021

Kan høye priser på hvete utløse en ny arabisk vår?

Verdensmarkedsprisen på hvete er den høyeste på ni år og tangerer nivået fra 2011. Les interessant artikkel i svenske Jordbruksaktuellt.

09.12.2021

Driftsgranskingene viser fortsatt lave inntekter

NIBIO skriver at bondens økonomi i koronaåret 2020 ble i gjennomsnitt bedre enn i 2019. Det er likevel store forskjeller mellom ulike driftsformer og landsdeler og nivået er fortsatt lavt

08.12.2021

Vellykket julebord i regi av fire lokale bondelag!

De lokale bondelaga i Nome og Midt Telemark arrangerte svært vellykket julebord på Bø Hotell for sine medlemmer.

07.12.2021

På pallen både som beste fylkeslag og beste lokallag!

Bondelagets vervekonkurranse er over og Vestfold og Telemark er på pallen med to tredjeplasser! Gratulerer til Andebu Bondelag med 8,3 % medlemsvekst!
Tusen takk for innsatsen til alle som har vervet eller sendt inn forslag til navn.

07.12.2021

Landbrukshelga – Beklager – Utsatt til 2023

Landbrukshelga er en kurshelg for bønder, og gir både faglig og sosialt påfyll på tvers av produksjoner. 29. – 30. januar på Quality Hotel Skjærgården i Langesund. Fristen er 10. desember hvis du vil bli med!

07.12.2021

Nå blir det viktig å utnytte gjødsla best mulig

– God agronomi lønner seg – og blir enda viktigere når gjødselprisene går opp. Samtidig reduserer man avrenning til vassdrag og utslipp til luft, sier grønnsakrådgiverne hos NLR Viken

06.12.2021

Nytt dyrevelferdsprogram for storfê

I 2022 lanseres dyrevelferdsprogram for et nytt dyreslag, storfe. Husdyrnæringa har gått sammen om dette programmet, fordi de mener det er den beste måten å måle og dokumentere dyrevelferden, og å sikre god dyrevelferd hos alle husdyr.

05.12.2021

Webinar: Ny klimakunnskap i landbruket!

Den 6. desember fra kl. 12-15 inviterer Bondelaget til webinar om nye klimaløsninger og ny klimakunnskap i næringa.

04.12.2021

Klimakalkulatoren utvider med nye produksjoner og funksjoner

Landbrukets klimakalkulator utvider, og skal nå også gjelde ammeku, potet og fjørfe. Den nye versjonen gir alle som ønsker en klimaberegning.

03.12.2021

Lammeslakt på timeplanen

Fyresdal Bondelag inviterte ungdomsskoleelever til Snarteland gård for å lære om beitedyra som ressurs. Det ble en grundig anatomitime!  

02.12.2021

Stortingsflertall for nytt inntektsmål

Budsjettbehandlingen har avklart at det er flertall for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger