Eierskiftekurs. FULLT !

Publisert: 05.05.2021

Vi håper at smittesituasjonen gjør det mulig å arrangere: 

Eierskiftekurs 20. – 21. november 2021
Quality Hotel Skjærgården i Langesund

Det er viktig med en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en slik prosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags. Men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Derfor arrangerer Grønt Fagforum Vestfold og Telemark kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gårdsoverdragelse. En felles plattform for alle parter i en eiendomsoverdragelse vil gi dere en god start på en svært viktig prosess.

Det er mange både formelle og økonomiske sider ved et eierskifte på en gård. Dette kurset fokuserer også både de menneskelige sidene ved gårdsoverdragelsen, og tar for seg et bredt spekter av temaer. For eksempel odelsrett, verdisetting, finansiering, avtaler/skjemaer, åpenhet i familien, rettferdighet, verdisyn, samt flere andre tema.

Vi har arrangert eierskiftekurs i mange år med Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen som kursholdere. Dette har vi fått svært gode tilbakemeldinger på. De er kursholdere med bred erfaring innen de ulike sider som må belyses når en gård skal skifte eier. Sammen vil vi bidra til gode eierskifter i landbruket!

Fra tidligere kursdeltakere har vi fått tilbakemeldinger på at de som kommer flere fra samme gårdsbruk (begge generasjoner, og gjerne søsken) får et enda bedre utbytte av kurset.  Vi har derfor satt en lavere pris for deltaker nr. 2, 3, o.s.v. fra samme gårdsbruk.

Covid-19: De offisielle smittevernreglene vil bli nøye ivaretatt av hotellet og arrangører. Hvis du får forkjølelsesymptomer kan du dessverre ikke delta.

Kursavgift:
Kr 3.300,- for første person tilknyttet gårdsbruket.
Kr 2.000,- pr person for de neste tilknyttet samme gårdsbruk.
Kr     200,- i tillegg for enkeltrom

Påmelding her.

Ved spørsmål, kontakt Grønt Fagforum Vestfold og Telemark, v/Vestfold og Telemark Bondelag, 33363200 vestfold.telemark@bondelaget.no