Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Planteverndag på Gjennestad 27. februar

Logo NLR Viken og FKA

22.02.19. Felleskjøpet og NLR Viken inviterer til Planteverndag i Amfi på Gjennestad Gartnerskole onsdag 27.02. kl 10.00. Temaer blir: Nyheter på plantevern/ny katalog, Høstkorn og oljevekster/strategi, Svartsøtvier/hønsehirse/bekjempelse, Plantevern i grønnsaker, En verden uten Prestige i potet, Amistar i settepotet. Påmedling innen 25.02.  Mer info og hele programmet hos NLR Viken.

Busstur til Korn 2019 fra Vestfold

Busstur til Korn 2019

21.02.19. Norsk Landbruksrådgiving Innovasjon og Kornsatsing Vestfold arrangerte 14. og 15. februar busstur til Korn 2019.  Vi var 23 stk. med på bussen.  Konferansen. som ble arrangert av NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving, hadde fokus på kornprodusenten, og det var mange interessante foredrag med muligheter til å stille spørsmål. Flere Vestfold benyttet sjansen.  Etter fagprogrammet torsdag var det torsdag var det felles middag, med påfølgende mingling. Les mer hos NIBIO. 

Nytt Regional Miljøprogram (RMP) for Vestfold og Telemark på høring

Regionalt miljøprogram 2019-2022

20.02.19. Regionalt miljøprogram inneholder forslag til felles tilskuddsordninger for Vestfold og Telemark. De vesentlige ordningene foreslås videreført. Målet for miljøprogrammet er å begrense avrenning til vann og utslipp til luft, og ivareta kulturlandskapet med kulturminner og biologisk mangfold. Det er også et mål å bedre tilgjengeligheten for alle. Høringsfristen er 31.03.19. Vestfold Bondelag vedtar sin høringsuttalelse på styremøte 6. mars, og mottar gjerne innspill fra medlemmer. Les mer hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Stor aktivitet i lokallaga

Hof og Hedrum. Møter febru. 2019

19.02.19. Det foregår mye godt arbeid i lokallaga i Vestfold nå om dagen! Det er fagmøter, jentekveld, innspill til jordbruksforhandlingene og mye mer.  Blant annet har vi fått bilder og omtale fra møte om vanning i Hedrum, og fra møte om Jordbruksforhandlingene i Hof. I Vestfold har 15 av 18 lokallag sendt innspill til arbeidet foran Jordbruksforhandligene, noe vi er veldig fornøyd med.

Hans Harald Kirkevold gjenvalgt som leder i Norsvin Vestfold

Norsvin ÅM 110219 Hans Harald Kirkevold

18.02.19 På årsmøtet i Norsvin Vestfold fikk Hans Harald Kirkevold fornyet tillit som leder. Det ble heller ingen andre endringer i styret.  Årsmøtet ble avholdt på Skjeestua i Stokke 11. februar. Det møtte 31 personer, som først fikk høre Beate M. Didriksens foredrag om aktivitetene i Norsvin SA og Topigs. Her skjer det mye både nært og fjernt – griseavlen "går så det griner".

Inspirasjonsdag med gårdsbesøk i Sande

SSLL Inspirasjonsdag BU hilser på kuer

16.02.19 Tidlig i februar ble Sande Bygdeungdomslag invitert av Sande og Strømm Bondelag til inspirasjonsdag og omvisning på 3 forskjellige gårdsbruk. Det ble en veldig bra dag med oppmøte fra 7-8 ungdommer. Bondelaget innrømmer at det hadde håpet på enda flere interesserte bygdeungdommer. Til gjengjeld var det en veldig interessert og trivelig gjeng!

Engasjerte ungdommer på årsmøte i VBU

VBU årsmøte 090219 Deltagere fra Sande

15.02.19 I helga gjennomførte Vestfold Bygdeungdomslag et flott årsmøte på Steinsholt i Lardal. Engasjerte ungdommer fra hele Vestfold var samlet til debatt om spennende saker. Mange tok turen opp på talerstolen for å dele sine meninger! Det ble nok et historisk år med et medlemstall på hele 761 (!) medlemmer. Dette ble selvsagt feiret med kake

Stinn brakke på husdyrmøtet

Husdyrmøtet 120219 Forsamlingen hele

14.02.19 Det var tydelig at årets tema traff godt når Bondelaget, Norsvin, Tyr, Sau og Geit, Tine og Nortura inviterte til årets husdyrmøte. Amfiet på Gjennestad var helt fullt med husdyrbønder som ville høre om hva som skjer med salget av kjøtt i Norge når det er så stort fokus på redusert kjøttforbruk. Etter tre gode innledninger var det mange spørsmål og meninger fra salen.

Norges Bondelag har fått ny generalsekretær

Sigrid Hjørnegård foto Eivor Eriksen

13.02.19 Sigrid Hjørnegård er ansatt som ny generalsekretær i Norges Bondelag, og tiltrer umiddelbart. - Jeg er veldig fornøyd med at Sigrid har takket ja til stillingen. Sigrid har lang ledererfaring både internt fra næringa og i eksterne posisjoner, noe som vil komme godt med i denne jobben. Landbruket opplever sterk støtte, samtidig som det stilles krav til hvordan jobben blir utført. Sigrids gode forståelse av Norges Bondelag sin rolle om samfunnsaktør vil være en sterk ressurs til å utvikle organisasjonen og næringa videre, sier Lars etter Bartnes, leder i Norge Bondelag.

Les mer hos Norges Bondelag

Møte med Stortingsbenken

Vestfoldbenken 080219 Kårstein Eidem Løvaas

12.02.19 Fredag var det fint besøk på Grønt Fagsenter. Vestfoldbenken med "benkefører" Kårstein Eidem Løvaas (bildet) fra Høyre i spissen møtte Vestfold Bondelag til dialogmøte. -Det meste av landbrukspolitikken er nasjonal, sier fylkesleder Thorleif Müller, - derfor er vi opptatt av god kontakt med våre stortingspolitikere. Denne gangen var det ny regjeringsplattform og jordbrukets klimaforhandlinger som ble diskutert. 

Bærekraftig eller billig?

Billig eller bærekraftig mat

11.02.19. –Internasjonale handelsavtaler er kraftfulle verktøy som næringslivet forstår og tilpasser seg. I dag er det slik at de aktørene som produserer billigst mulig står igjen som vinnere. Hvordan maten blir produsert betyr forsvinnende lite i tradisjonelle handelsavtaler. Fremtidige handelsavtaler må premiere de som produserer bærekraftig, mener fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Organisasjonsutvalget foreslår 10 fylkesbondelag

Organisasjonsutvalgets rapport

10.02.19. Regionreformen vil redusere landets fylker fra dagens 19 til 10 fra 2020. I samband med dette er det nødvendig også for Norges Bondelag å gjøre tilpasninger i egen struktur. Et eget organisasjonsutvalg, med blant andre Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag, har det siste året arbeidet med å vurdere hvordan endring av fylkesgrenser vil påvirke hvordan Bondelaget jobber, og mulige gode løsninger for endringer i vår organisasjon. Nå skal rapporten diskuteres i fylkeslagenes årsmøter og i rep.skapet. På bakgrunn av innspill fra disse drøftingene vil styret i Norges Bondelag avgi en innstilling til årsmøtet i Norges Bondelag, som avgjør ny organisasjonsstruktur på årsmøtet i juni 2019.

Les hva organisasjonsutvalget foreslår hos Norges Bondelag

Prinsipielt svært viktig seier for matjorda!

Borgheim Syd

09.02.19. I 2003 ble jordene på Borgheim Syd lagt inn i kommuneplanen for Nøtterøy. Denne uka sa politikerne nei til nedbygging fordi jordvernet nå er mye sterkere enn i 2003. Og like viktig; Utbygger kommer ingen vei med å kreve erstatning, slår uavhengige advokater fast, kan vi lese hos Jordvern Vestfold

Beredskap og jordbruksforhandlinger i Stokke Bondelag

Møte om beredskap Brannvesenet informerer

08.02.19. De lokale bondelagene er i vinter utfordret på å arrangere samlinger om beredskap på gården. Akkurat nå jobber også flere lag med innspill til årets jordbruksoppgjør. Her kan du se hvordan Stokke Bondelag har løst det.

Foreslår over 30 klimaløsninger

Thorleif Müller ved traktoren 600_2.jpg utsnitt

06.02.19 Bondelaget er i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale. I dag, 6. februar, er det forhandlingsmøte. - Vi har overlevert mer enn 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket, forteller Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. – 92 prosent av Norges klimautslipp kommer fra andre sektorer enn jordbruk, men vi skal prøve å kutte der vi har ansvar. Müller ønsker seg en avtale som vil gjøre norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag, og samtidig gir et godt grunnlag for jordbruk og matindustri i Vestfold.  

Har du forslag til EMIL-pris kandidater?

Årets EMILprisvinner 2018 Ivar Sørby

06.02.19 EMIL-prisen deles hvert år ut på Vestfold Bondelag sitt årsmøte. Har du forslag på EMIL-priskandidater, ønsker Vestfold Bondelag å få innspill på dette innen 20. februar. Juryen består av arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag. Prisen deles ut på årsmøtet i Vestfold Bondelag 13. mars. I fjor gikk prisen til Ivar "Mr. Biogass" Sørby for hans mangeårige arbeid med å ivareta landbruket interesser i utviklingen av industrielt biogassanlegg i Vestfold, det vi nå kjenner som Den Magiske Fabrikken. EMIL står for entusiasme, motivasjon, ideer og lagspill. Tips oss på E-post her eller tlf. 33363200 eller SMS til 92818333.

Våle + MidtVestfold = Pilar Regnskap SA

Pilar Regnskap SA

05.02.19. Norges Bondelag har mange gode samarbeidskontorer i Vestfold. Ved årsskiftet slo to av disse seg sammen; Våle Regnskapskontor og MidtVestfold Regnskap. Kontorene består både i Våle og på Gjennestadtunet i Stokke, men er nå blitt hver sin avdeling under Pilar Regnskap SA.

ReAvisa har laget en flott reportasje om avdelingskontoret i Våle

og her kan du sjekke den nye fine hjemmesiden til Pilar Regnskap SA

Trenger du kurs i Varme arbeider?

Sveising inngår i varme arbeider  Illustrasjonsfoto hentet fra lbk.no

04.02.19. Fra 2016 kom det krav om sertifikat i Varme arbeider, også for bønder som utfører slikt arbeid på egen gård.  Dette handler blant annet om bruk av verktøy med åpne flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol.  Studieforbundet næring og samfunn og AOF Telemark/Vestfold arrangerer kurs på Gjennestad 25. og 26. februar (2 kvelder). Mer informasjon og påmelding her.

Hva sier egentlig EAT-rapporten?

Eat-rapporten

03.02.19. Selv om det har gått litt tid siden Eat-Lancet rapporten ble lansert, foregår det, og kommer til å foregå,  mange diskusjoner med bakgrunn i den.  Norsk Landbrukssamvirke har sett nærmere på rapporten og dens konklusjoner.

Kurs for bruk av smågnagermidler (Rottegiftkurs)

Rotte på drikkekar

02.02.19 Det er nå etablert en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom. Det blir kurs på Gjennestad lørdag 16. mars kl 9.00. Mer informasjon og påmelding her

 

Aktivitetskalender

26.02.19
18:00
-
21:30
27.02.19
10:00
-
15:00
27.02.19
18:00
-
21:00
04.03.19
18:30
-
22:00
Gå til Kalender

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Saga Regnskap Larvik AS
Saga Services Ros Økonomi AS
Facebook til web
1881 logo til web