Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Kjenner du noen som vil bli medlem?

Thorleif april 2015 (1)

07.12.16. Norsk landbruk har stor støtte i befolkningen og Norges Bondelag opplever god medlemsvekst i år. I morgen setter Vestfold Bondelag medlemsverving på agendaen. Fylkeslaget og flere lokale tillitsvalgte samles på Grønt Fagsenter for å ringe potensielle medlemmer. -Kjenner du noe noen som ikke er medlem så gi oss et hint, så skal vi gi de muligheten til å bli medlem på torsdag, sier fylkesleder Thorleif Müller.

Referansegruppe Grønt på besøk i Tjølling

Befaring i veksthuset hos Hans Kristian Berge

06.12.16. Et par ganger i året samler Vestfold Bondelag sine referansegrupper, dvs medlemmer fra ulike produksjonsgrupper, for å holde seg oppdatert på hva som er viktig for bøndene i Vestfold. Sist uke var grøntprodusentene samlet hjemme hos Hans Kristian Berge i Tjølling.

Ledige stillinger i NLR Viken

markvandring hvitkløverfrøeng nlr

05.12.16 Norsk Landbruksrådgiving Viken har nå to ledige stillinger. De søker etter en forsøkstekniker i 60-100 prosents stilling. I tillegg har de ledig stilling som bærrådgiver.

Se NLR Stillingsannonse forsøkstekniker 60-100%

Se NLR Sillingsannonse bærrådgiver

Gå til NRL Viken for å lese mer

KrF og Venstre står opp for familielandbruket og unge bønder

Budsjettforliket 031216

04.12.16 Det borgerlige budsjettforliket reverserer forslagene om skatteskjerpelse på investeringstilskudd som ville rammet unge bønder, og forslag i retning av AS-jordbruk. I regjeringas budsjettforslag var det forslag om å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i distrikts-Norge. Regjeringa foreslo også endre jordbruksfradraget fra kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjeselskaper. I budsjettforliket er disse forslagene borte. - I budsjettforhandlingene har KrF og Venstre gjort en viktig jobb for å sikre unge bønder bedre muligheter til å investere i en framtid i landbruket, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Les mer hos Norges Bondelag

Tid for adventskalendere

Julekalender LMD

04.12.16 Nå er det tid for kalendere, konkurranser og julenøtter. Flere nettsteder har premier hver dag i adventstida. Norges Bondelag har i år julekalender på Facebook og Instragram. Her er linker til noen kalendere som kan være aktuelle for Grønt Fagsenters lesere:

Landbruks- og matdepartementets julekalender

Bedre Gardsdrifts daglige julenøtter

Tun Media AS Julekalender

Norges Bondelags Facebookside

 

Har Vestfold Bondelag og Jon Georg Dale vært på samme sted?

D2 (3) Besøk hos to melkebønder

03.12.16 Vestfold Bondelag var på fagtur til Irland i høst. Det har nettopp landbruksminister Dale også vært. Ifølge Nationen sier han at vi har mye å lære av Irland og at han vil kopiere Irlands eksport-suksess. -Det er nesten så vi lurer på om vi har vært i det samme landet, sier org sjef i Vestfold Bondelag Elin Røed. -Vi møtte et lavkostlandbruk der bøndene har økt produksjonen, leid mer jord, driver med minimale kostnader, men uten å tjene mer penger. Vi så lite til stolthet over egne produkt eller merkevarer. Røed har skrevet flere innlegg om inntrykkene fra Irland som du kan lese her:

Betraktninger fra den grønne øya I: "Where in my money?"

Betraktinger fra den grønne øya II: Nyt Irland?

Betraktinger fra den grønne øya III: Et spesielt karrierevalg

Betraktinger fra den grønne øya IV: Likt og ulikt IFA og NB

Økte inntekstforskjeller i landbruket

Thorleif Müller profil utsnitt

02.12.16 Ferske tall for 2015 viser en forholdsvis god inntektsutvikling i landbruket. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser tall for inntektsutviklingen fra 2014 til 2015 basert på reelle regnskapstall fra 900 gårdsbruk i Norge. Mens veksten er størst for de største brukene, står de mindre brukene omtrent i ro inntektsmessig. -Vi er glad for gode tider for store produsenter, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. -Vi er likevel bekymret for utviklinga på mindre bruk. Politikk virker, og vi trenger grep for at også disse skal få del i en positiv inntektsutvikling.

Vestfold Bondelag og Sikringsradioen

Sikringsradioen

02.12.16 Denne uka var Ole Petter Skjerven fra Sikringsradioen hos Vestfold Bondelag. Tradisjonelt brukes Sikringsradioen av skogsarbeidere og jegere som oppholder seg i områder uten mobildekning. - Erfaringer i høst med bortfall av strøm, mobil og nett i store deler av fylket, gjør at mange tenker på alternative kommunikasjonsmuligheter, sier org sjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed. - Det nye nødnettet er for myndigheter og nødetater, mens Sikringsradioen kan være et godt alternativ for bønder og privatpersoner. I en situasjon der telekom-tjenestene er nede, vil man via Sikringsradioen ha mulighet til kontakt med nødsentralen og den kan brukes til intern kommunikasjon på gården.

Pølsefest og fokus på utdanning- og jobbmuligheter i landbruket

Pølsefest hos Nortura

01.12.16. Vestfolds matindustri og landbruk byr på spennende muligheter for både utdanning og jobb. I går ble dette belyst da Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold Bondelag denne uka inviterte ungdom til Nortura Tønsberg. Dessuten stilte Norges største pølsefabrikk med gratis pølser!  

Fag og fest på Landbrukshelga 2017 !

Landbrukshelga 2015 Årets unge bonde Tor Jacob Solberg åpnet

30.11.16 Bli med på årets faglige og sosiale høydepunkt! Bildet er fra åpninga på forrige Landbrukshelg. Landbrukshelga 2017 går av stabelen 28. - 29. januar 2017 på Quality Hotel Skjærgården i Langesund. Det blir mange ulike kurstilbud.  I tillegg kommer Jan Grønseth fra TV-serien "Helt naturlig" til åpninga, og Åsmund Nordstoga skal lose oss gjennom festmiddagen.

Du kan komme alene, eller ta med deg kjæresten, ektefelle/samboer, eller be med nabo`n! Og husk å ta med ungdommene! 

PÅMELDING INNEN 5. DESEMBER !! 

Andebu Bondelag på medlemstur til Telemark

Andebu BL 261116 Skorve Samdrift 3

29.11.16 Andebu Bondelag var i helga på tur til Telemark. Hele 21 medlemmer var med på turen. Der besøkte de Telespinn i Svartdal og Skorve Samdrift i Flatdal før de avslutten med middag i Gvarv. Det var en hyggelig og lærerik tur. Lokallaget har sendt oss flotte bilder.

Etablering av nettverk for andelslandbruk i Vestfold

Gutt med bøtte på hodet. Foto Melsom vgs.

28.11.16. Det pågår et arbeid med å danne nettverk blant de etablerte andelsgårdene i Vestfold. Ønsket er at et slikt nettverk skal både hjelpe eksisterende andelsgårder til å løse felles utfordringer, men at det også skal bidra til å støtte etablering av nye andelslandbruk i fylket. Første fylkessamling gikk av stabelen 27.10.  Neste samling blir i januar 2017 med workshop ledet av gartner Tom Harald Eckell, der man i fellesskap skal jobbe frem en produksjonsplan for grønnsaker i 2017.

For mer informasjon: Kari Mette Holm, fmvekmh@fylkesmannen.no/ 33 37 23 67 . Les mer hos Fylkesmannen.

Ikke lev opp til navnet ditt, Dale !

Tor Jacob Solberg

27.11.16.  "Med liberalisering vil Norge Dale." Tor Jacob Solberg, styremedlem i Østfold Bondelag og Årets unge bonde 2014, har skrevet svar til Mat- og Landbruksminister Jon Georg Dales uttalelse angående regulering av melkekvotene. Artikkelen med overskriften "- Ikke behov for Tines kvotekutt" sto på trykk i Nationen 18.11. Der er Dale i tvil om det er rett at kvotene på melk skal reguleres. Han sier det ikke er rett å både gi gass for så å bremse. Solberg sier at det kanskje er lett å glemme fra baksetet i en sort bil, men minner ministeren om at i trafikken handler det om både å gi gass og bremse. Slik fungerer markedsregulering også.  Les mer hos Østfold Bondelag.

Avslutningsfest for Marianne Strøm

Marianne Strøm. Bilde fra NLR Veksthus.

26.11.16.  Marianne Strøm har vært en svært sentral del av gartnerhistorien i Vestfold - og Norge. Fra hun ble ansatt i daværende GA-FA i 1995, og fram til hun nå slutter i NLR Viken.  Hennes kollegaer hadde samlet mange av de som har jobbet sammen med, og samarbeidet med Marianne, til en hyggelig avslutning på Grønt Fagsenter. Marianne har i disse årene skrevet og gjort alt administrativt for GA-FA, og for det som senere ble NLR Viken Veksthus.  Marianne var også særlig sentral i at Gartnerdagene på Gjennestad ble til den store og vellykkede gartnersamlingen det var gjennom 19 år.

Konkret klimakonferanse!

Landbruksdirektør Olav Sandlund ønsket velkommen

25.11.16. Klima og Det grønne skifte har vært tema i mange festtaler det siste året... Konferansen Klimasmart Landbruk hadde derfor som mål å være konkret på nødvendige klimatilpasninger og fornuftige klimatiltak. I salen satt både bønder og forvaltning og de virket fornøyde; landbruket er en del av løsningen! 

Plansjer fra konferansen Klimasmart Landbruk

Facebookbanner Klimasmart landbruk 22.11.2016_ingress

25.11.16 Denne uka var over 100 deltagere samler på konferansen Klimasmart Landbruk på Gjennestad. Det var mange gode foredrag som tok for seg hvordan landbruket kan tilpasse seg endret klima, hvordan landbruket kan kutte i egne klimautslipp og hvordan landbruket kan binde mer karbon. Plansjene fra disse foredragene ligger nå ute. Trykk "les mer" for å gå til linker.

Fagmøte jord 29.11. på Gjennestad

Plog. Bilde fra NLR Viken.

24.11.16. Kjøring og jordarbeiding på ulagelig jord har negative konsekvenser på avlingsnivå på lang sikt. Driftsenhetene blir stadig større, og muligheten for å være på feil jorde til feil tid blir større.

Gode råd er dyre – men den 29.nov kan du faktisk få dem helt gratis. Hugh Riley fra Nibio holder foredrag om lagelighetsmodellen. Her anslår man str på redskap ut fra man bør ha for å rekke over på gardens jordart i våronna. Bjørge Madsen fra Skjærgaarden gartneri, forteller om hva de gjør for å bedre jordkvaliteten på sin gard. De har i flere år drevet med og brukt kompost, ulike fangvekster, og nytt av året er biokull. 

Norge bruker minst antibiotika i Europa

Antibiotikabruk. Helge Skjeggestad og May Gunn Horntvedt. Bilde fra TINE.

23.11.16. Antibiotika blir brukt for å forebygge og fjerne sykdom hos dyra. Men som hos oss mennesker gir økt bruk fare for resistente bakterier hos dyra. I Norge har vi funnet bedre løsninger enn antibiotika. Forskning og innovasjon gjør at vi er best i Europa på dyrehelse og «dårligst» på antibiotikabruk. Vi bruker mindre antibiotika enn andre europeiske land. Det viser en fersk rapport fra European Medicines Agency (EMA). Resultatet kommer ikke over natta. Det kommer gjennom mange år med forskning og innovasjon, fokus på dyrevelferd, avl og en næring som går sammen om å løse utfordringene.  Les mer hos TINE.

Ny bok fra Christian Anton Smedshaug

Europa etter EU

22.11.16. Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse har nylig utgitt boka "Europa etter EU: den norske modellen, nasjonalstaten og europeisk samarbeid"  I etterkant av Brexit, fjorårets migrasjonskrise og en finanskrise som ennå ikke er over, er framtiden til dagens EU uviss. Unioner kommer og går i Europa og et løsere samarbeid er i seg selv ingen katastrofe, problemet oppstår om unionen ikke erkjenner behovet for endring. Boka ser på ulike sammenhenger og forskjeller mellom europeiske stater basert på ulik historie, religion, økonomi, imperiedannelser og unioner m.m.  Lenke til nettside om boka.   Lenke til artikkel av forfatteren: Når eliten ikke lytter.

Nye fyllestasjoner for biogass

Vi fylles med Greve Biogass

21.11.16. Da er et regionalt nett av tankingsstasjoner for biogassdrivstoff under planlegging vest for Oslofjorden. Fire kommuner, deriblant Larvik og Horten i Vestfold, har fått 8,5 millioner fra Klimasats-potten til å etablere fyllestasjoner for biogass, skriver Vestfold Klima- og energiforum.

Påmelding og info Klikk her

Aktivitetskalender

Gå til Kalender

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Grøfting AS Kontakt oss på mob 95808929