Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Ertetreskingen er i gang i Vestfold

Erter   Foto hentet fra Findus

25.07.16. I løpet av uka som har gått og 4 uker til skal 3.500 tonn erter høstes. Ertene dyrkes hovedsakelig i Vestfold. Innhøstingen skjer ved hjelp av tre spesialtreskere som eies av Findus.

Les mer hos Findus og se film fra ertetreskingen

Rask bekjemping er viktig

Hønsehirse har tatt overhånd

23.06.16. Fredag var fylkesmannens landbruksavdeling, NLR Viken og Vestfold Bondelag samlet for å diskutere utfordringer med floghavre og hønsehirse. Rask bekjempelse av disse artene når de dukker opp i åkeren er viktig både av hensyn til den berørte bondens muligheter for næringsutvikling, av hensyn til miljøet og for å hindre spredning.

Felles jordvernuttalelse til ny transportplan

E18 Barkåker Foto Harald Lie

21.07.16. Arbeidet med ny nasjonal transportplan (NTP) er i gang. Jordvern Vestfold og alle landets jordvernforeninger og -allianser ber i en fellesuttalelse om at Samferdselsdepartementet tar hensyn til innstrammet jordvernmål og at det defineres nye og offensive virkemidler for å ta bedre vare på matjorda i den videre prosessen mot ny NTP for 2018-2029. De lister opp mange gode konkrete tiltak og eksempler i sin uttalelse.

Les mer på www.jordvern.no

Nå må floghavren lukes! - let også etter hønsehirse.

Floghavre i åkerbønner  Foto John Ingar Øverland

20.07.16. -Dessverre ser vi floghavre i mange åkrer nå, også i åkerbønner og i oljevekster, sier John Ingar Øverland, rådgiver i NLR Viken. Det er viktig at floghavren lukes nå før den begynner å slippe frøene. Øverland ber også bøndene være på utkikk etter hønsehirseplantene. -Ta kampen nå så slipper du en enda vanskeligere ugraskamp senere, er hans klare oppfordring.

Les mer hos Norsk Landbruksrådgiving Viken

Flott sommertreff ved Gjoneelva

God stemning ved Laksehytta

19.07.16. Onsdag arrangerte Hedrum Bondelag, i samarbeid med Holmfoss Lakselag, sommertreff i Gjoneevja ved Holmfoss. Regntunge skyer hang over Holmfoss fram til en time før oppstart på arrangementet, men likevel kom det ca 70 mennesker. Og jammen ble det laks!

Velkommen til nasjonal markdag i løk!

Løkstrenger

17.07.16. Alle løkprodusenter i landet ønskes velkommen til markdag i Rygge og Råde i Østfold 2. august. Foruten besøk i felt, vil Peder Krogsgård fra GartneriRådgivningen i DK informere om løkmarkedet i Danmark og Europa og Morten Andersen fra GPS gir status av det norske løkmarkedet. Markdagen avsluttes med stiftelsesmøte av Norsk Løkdyrkerforening. Utstilling av diverse utstyr for løk ved Harald Bjerkes Eftf.

Les mer om nasjonal markdag i løk hos Norsk landbruksrådgivning

"Barnas Vestfold" - hos Visit Vestfold

Barnas Vestfold - her fra Buggegården i Borre

15.07.16. Vestfold oppleves for mange som en eneste stor aktivitetspark. Det er kort vei til de ulike opplevelsene og mange av opplevelsene er knyttet til gårder i Vestfold. Klatreparker, nærkontakt med dyr, teateropplevelser, sandslottbygging, badeliv, krabbefiske og turopplevelser er noe av det du kan oppleve og en fin oversikt finnes på siden "Barnas Vestfold" hos Visit Vestfold

Stor avlingssvikt i jordbær nasjonalt - ikke så ille i Vestfold

Jordbær

13.07.16. Omfattende plantesykdom har rammet jordbæråkre over hele landet. Opp mot 40 prosent av den totale produksjonen er allerede tapt. -Situasjonen i Vestfold er nok betydelig bedre enn i resten av landet, men vi er helt enige i at forskningsmiljøet, næringa og myndighetene nå må samarbeide for å finne ut om kollapsen skyldes resistens mot gråskimmel, sier Thorleif Müller, jordbærbonde og leder i Vestfold Bondelag.
Les mer om situasjonen hos Norges Bondelag

Kandidat til Årets Avløser

Avløser. Bilde fra VLT.

11.07.16. Alle landbrukstjenestene har fått i oppdrag å sende inn kandidater til Årets Avløser. Kriteriene er: Jobba som avløser i min. 60 % stilling i minst 5 år, være en god ambassadør for yrket, både internt og eksternt, og jobbe selvstendig, ta ansvar og ha en positiv holdning til yrket og landbruket generelt.  Forslagsfrist er 20. juli.  Les mer hos Vestfold Landbrukstjenester.

Samvirke er en populær foretaksform

Lastebil Felleskjøpet. Bilde fra Norsk Landbrukssamvirke

09.07.16. Det reises til stadighet spørsmål om det er hensiktsmessig at bønder gjennom sine samvirkeforetak eier egen industri. Det hevdes til og med fra ulike miljøer at bønder kunne ha bedret sin posisjon i markedet og fått bedre priser for råvarene hvis de overlot foredling og markedsføring til investoreide selskaper.  Samvirke som forretningsmodell er imidlertid utbredt over hele verden, og på de fleste sektorer. Den Internasjonale Cooperative Alliansen (ICA) representer gjennom sine medlemmer i mer enn 100 land over en milliard samvirkemedlemmer. Det totale antallet er betydelig større.  Norsk Landbrukssamvirke har i det siste hatt flere artikler om temaet: Samvirke er bondens viktigste redskap.

Samvirke kan skape en bærekraftig framtid.

Nærmere en bransjeavtale om matsvinn

Kaste mat. bilde fra landbruk.no

07.07.16.  Samarbeid i verdikjeden for mat og med myndighetene er avgjørende for å redusere matsvinnet i Norge. I mai 2015 ble det undertegnet en intensjonsavtale om matsvinn mellom myndigheter og bransjeforeninger fra hele verdikjeden, som skal resultere i en mer forpliktende bransjeavtale i løpet av 2016. Denne skal inneholde en felles definisjon på matsvinn, som nå er på plass, og reduksjonsmål, indikatorer og effektive tiltak for å nå målene som settes.  Matbransjen og myndighetene er et skritt nærmere en bransjeavtale om redusert matsvinn når det nå er oppnådd enighet om en felles definisjon på hva matsvinn er.  Les mer hos NHO Mat og Drikke.

NRK var med på fjøsstell

NRK på fjøsbesøk Camilla Røed og Kristine Masdal Aadne

06.07.16 I går morges var en jorunalist fra NRK Vestfold med Camilla og Henrik Røed i fjøset. De er 22 år og driver med melkeproduksjon i Holmestrand. Dette ble fulgt på direkten i morgensendinga og resulterte i tre innslag i løpet av sendinga. Bildet av reporter Kristine Masdal Aadne og bonde Camilla Røed er fra NRK på Intsagram. De også har lagt ut en filmsnutt av kalvefôring. Trykk på linkene for å høre innslagene.

Morgenstell i fjøset

De to neste innslagene finner du ved å spole til 1:16 og 2:19 (programoversikten stemmer ikke helt)

Stokke Bondelag hos Greve Biogass

Greve 181115 Oversikt område

04.07.16. Stokke Bondelag var forrige uke på bedriftsbesøk hos Greve Biogass.  - Vi fikk en grundig omvisning på anlegget, og ikke minst en veldig god forklaring av hele prosessen av daglig leder Ivar Sørby, sier leder i Stokke Bondelag Trond Kristian Bettum.  Produksjonen er nå godt i gang, og de produserer faktisk 20% mer gass enn forventet.  Det er ikke alle som er like flinke til å sortere matavfallet, og av gjenstander de har funnet i matavfallet, ble det f.eks. nevnt bremseskiver til bil.

Tillatelsen til å bruke Glyfosat er forlenget

EU-flagget

02.07.16.  EU-kommisjonen har besluttet å forlenge tillatelsen for bruk av plantevernmiddel med glyfosfat med 18 måneder. I tillegg innføres det flere restriksjoner for bruken av stoffet.  - Vi er positive til den faglig baserte tilnærmingen som Kommisjonen legger til grunn. Restriksjonene som innføres ved bruk i moden åker reflekterer i stor grad dagens norske regelverk. Krav om autorisasjon av de som kan benytte ugrasmiddel med glyfosfat gir også en mer restriktiv bruk, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.  Les mer hos Norges Bondelag.

Nordgardsetra 4H-seter

Nordgardsetra 2015 2

01.07.16. Nordgardsetra til 4H åpnet for sesongen lørdag 18. juni og kan tilby et rikholdig program i sommer.  Du kan blant annet bestille barnebursdag på 4H-setra, eller familieopphold.  Lørdager er bakstedager med salg av bakerovnsbrød, og på søndagene er det forskjellig program. For eksempel er det Bjønnejakt 03.07. og  Barnas dag 24.07. Se sommerens program her: Sommerens program  Mer generell  informasjon om Nordgardsetra finner du her. 

Landbrukspolitisk kortslutning i Stortinget

Kuer. Bilde fra Norsk Landbrukssamvirke.

29.06.16. - Partiene på Stortinget er samstemte i målet om å øke norsk matproduksjon. Stortinget ønsker samtidig økt matimport. Hvor skal vi da gjøre av den norskproduserte maten? Dette og andre spørsmål stiller Fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes. Han fortsetter: - I sommer bugner butikkhyllene av fristende produkter fra norsk jordbruk som bidrar til massiv folkestøtte bak Stortingets mål om å øke produksjonen av norsk mat.  Det som ikke er like kjent er at Stortinget har bedt regjeringen få på plass frihandelsavtaler med USA og andre store handelspartnere og sørge for friere handel med landbruksvarer. Dette betyr å fjerne toll på grønnsaker, frukt, ost, kjøtt og korn – varer som norske bønder og norsk matindustri tilbyr. Varer vi skal produsere mer av.  Henger politikken på greip? Selvsagt gjør den ikke det. Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.

Her vokser det brød !

Her vokser det brød

28.06.16. Neste års brød er allerede sådd, og på kornåkre landet over er det satt ut bannere med teksten "Her vokser det brød".  Kampanjen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norske Felleskjøp og Opplysningskontoret for brød og korn, og skal vise fram hvor i Norge det produseres korn til mel og brød, og knytte den norske kornbonden og bakeren tettere sammen. Har du sett et Her vokser det brød skilt? Ta et bilde, del det og bruk #hervokserdetbrød  Les mer hos Norges Bondelag, der du også kan følge kornåkeren til Hans Edvard Torp hver dag fra våronn til innhøsting.

Meld deg på svinekongressen Gris i '16

Gris i '16

27.06.16 For 10. gang arrangeres svinekongressen Gris i '16. Jubileumskongressen finner sted på Scandic Hamar 17. - 18. november og arrangeres av Norsvin, Felleskjøpet og Nortura. Målet er et sosialt og faglig samlingspunkt med tema fra najonalt og internasjonalt svineproduksjonsmiljø. Overskriften for årets kongress er "Grønn gla' gris". Ved påmelding før 1. juli er det redusert deltageravgift. Derfor er det ingen grunn til å vente hvis du som svineprodusent vil få med det dette!

Gå til Gris i '16 sine nettsider

Fotopresentasjon med Oscar Puschmann

Puschmann - foto Hilde Lien

25.06.16 På mandag 27. juni har du mulighet til å se landskapsbilder fra Utvalgte kulturlandskap i Vestfold. Oscar Puschmann er kjent for sine bildepar med nye og gamle bilder fra nøyaktig samme sted. Endringer i landskapet, som gjengroing, blir tydelig. Mandag inviteres det til en presentasjon av dette på Bjerkøy Gård på Nøtterøy. Det er åpent for alle - møt opp på Knarberg Brygge kl 18.00. Det blir salg av hjemmebakst og kaffe. Kontaktperson: Fylkesmannen v/Hilde Marianne Lien 906 77316

Last ned invitasjonen 

Les mer hos Fylkesmannen

Sommeravslutning på Grønt Fagsenter

GF Avslutning 140616 Kalver

24.06.16 På Grønt Fagsenter er vi mange ulike organisasjoner. De fleste har felles lunsjrom, og det bidrar til god og viktig kontakt.  To ganger i året er det også tradisjon for henholdsvis felles sommerfest og julearrangement for de ansatte. I år tok de turen til Elisabeth og Kåre Larsen på Myren gård. Det er ingen selvfølge at man har sett en melkerobot selv om man jobber på Grønt Fagsenter. Roboten har har vært samtaleemne i mange lunjser, og det var på tida at alle fikk se den i funksjon.  Her finner du oversikt over organisasjonene på Grønt Fagsenter. Under "Les mer" ligger det bilder fra sommeravslutningen.

Aktivitetskalender

16.08.16
10:00
-
13:00
20.08.16
-
21.08.16
11:00
16:00
27.08.16
-
28.08.16
12:00
16:00
28.08.16
12:00
-
16:00
03.09.16
-
04.09.16
12:00
16:00
04.09.16
12:00
-
16:00
04.09.16
12:00
-
16:00
Gå til Kalender

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
Annonse Fjøssystemer
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Grøfting AS Kontakt oss på mob 95808929