Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Ukas figur

AgriAnalyse Ukas figur 150618 Andel kvinnelige eiere landbrukseiendom

23.06.18 AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk. De arbeider med nasjonale, internasjonale og organisasjonsinterne problemstillinger. På deres nettsider finnes det statistikk og utredninger til nedlastning. Her er et rikholdig arkiv med publikasjoner tilbake til 1989. De presentere også "ukas figur". Denne ganger er det ovesikt over andelen kvinnelige eiere av landbrukseiendom, fordelt på fylker.

Se "Ukas figur" hos AgriAnalyse

Klargjøring om avlingsskade og arealtilskudd

LDIR nye frister

22.06.18 Landbruksdirektoratet (LDIR) har nå lagt ut mer informasjon om avlingsskade og arealtilskudd. De skriver at produsenter som har rett til erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon, vil kunne få arealtilskudd for korn. Dette gjelder også dersom de i løpet av sesongen etablere en ny kultur (for eksempel grønnfôr). De har også fortsatt rett på avlingsskadeerstatning, men verdien av avling på ny vekst trekkes fra. Uansett må tap dokumenteres og landbrukskontoret må bekrefte at det er tørken som er skyld i avlingsskaden. Ta kontakt med landbrukskontoret før du eventuelt legger om til en ny vekst.

Les klargjøringene om avlingsskade hos LDIR her

Når været truer inntjeningen

Tørke i kornåker  Foto Knut Olav Omholt NLR Viken

22.06.18 Etter en rekordvarm og tørr mai har det nå kommet regn. For mange kornåkre kan dette være for seint. Grønt Fagsenter har tidligere hatt saker om hvordan du skal melde inn avlingssvikt og tilbud om noen å snakke med via NLR. I dag deler vi tips fra Landkreditt Bank. Avlingssvikt kan skape en presset økonomisk situasjon for bonden. Landkreditt oppfordrer bønder til å ta kontakt med banken i god tid for å finne en løsning både på kort og lang sikt.

Les "Når været truer inntjeningen" hos Landkreditt

Mye hønsehirse i år!

Hønsehirse nyspirt

21.06.18 NLR Viken melder om at hønsehirsa har spirt godt i år og at vi nå finner den på mange steder. I de fleste kulturene er det mulig å gjøre en kjemisk bekjemping, i havre er det ikke mulig. Har en kun få planter er luking et alternativ, men den som har fått hønsehirse har sjelden få planter. For å unngå at den blir et stort problem på gården må man følge nøye med og sette inn tiltak tidlig slik at den ikke tar overhånd.

Se nettsak om hønsehirse hos NLR Viken for gode råd

Sommermøte i Stokke Bondelag

Stokke Sommermøte 140618 Blomst til Thorbjørn Olsen

20.06.18 Det blåste og regnet kraftig da Stokke Bondelag hadde invitert til Sommermøte forrige uke. Ikke mindre enn 25 interessert fant veien til Thorbjørn Olsen (bildet) som fortalte om egen produksjon. Her er melk hovedproduksjonen, men han er også svært interessert i kornproduksjon og kunne vise fram et nytt korntørkeanlegg. Møtet ble arrangert i samarbeid med prosjketet "Kornsatsing i Vestfold" og var åpent for alle interesserte. Svein Bakken fra Bayer, Norge, gav gode råd om valg og bruk av plantevernevernmidler.

Faste kjørespor i eng

Jordstruktur. Foto Julie Wiik, NLR

19.06.18. NLR Viken og Øst har fått innvilget midler fra Landbruksdirektoratet til et prosjekt på faste kjørespor i eng. Prosjektet har en varighet på 3 år. Målet med prosjektet er å kartlegge og utrede mulighetene for et system med faste kjørespor i eng i Norge, og hvilke positive konsekvenser det kan ha for klimagassutslipp.  Les mer hos NLR Viken.

Melkebøndene kan produserer mer

Kuer ute.

18.06.18. Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen. Dette innebærer at melkebøndene kan produsere 1 prosent mer melk i år enn de tidligere har fått beskjed om. Les mer hos Norges Bondelag.

Årsmøter i Studieforbundet næring og samfunn

Årsmøte SNS 2018. Forsamlingen.

17.06.18. Studieforbundet næring og samfunn (SNS) Vestfold, og Studieforbundet næring og samfunn Region Telemark/Vestfold avholdt sine årsmøter i Vestfold Bondelags møtelokaler på Gjennestad onsdag 13. juni.  Bjørnar Steinsholt som representerer TINE, er nytt styremedlem i begge organisasjoner.  Les mer hos SNS Vestfold

Markdag for unge bønder 19. juni

Korn i hender. Bilde fra FK

16.06.18. Felleskjøpet Agri Larvik inviterer unge bønder til markdag tirsdag 19. juni kl 19.00.  Fokus blir på ugrass i korn og potet. Oppmøte hos Amund Tanggård, Hummerbakkveien 26, 3294 Stavern.  Arrangementet avsluttes på Brunvall Gård med servering. Søk "Markdag for unge bønder" på Facebook. Se også Aktivitetskalenderen.

 

 

Hva er egentlig WTO?

Logo WTO

14.06.18. WTO har stor betydning for norsk landbruk, men hvorfor er det slik? Og hva er egentlig WTO?  Verdens handelsorganisasjon (WTO) har som oppgave å sørge for et enhetlig, rettferdig og forutsigbart regelverk for internasjonal handel med varer og tjenester og internasjonale investeringer. Dagens WTO-avtale er fra 1994 og består av 60 avtaler.  En av dem er Landbruksavtalen som legger viktige rammebetingelser for den nasjonale jordbrukspolitikken på tre områder: markedsadgang, internstøtte og eksportsubsidier.  Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.

Stor interesse for markedsregulering svin

Norsvin 110618 Lars Petter Bartnes utsnitt

14.06.18 Norsvin i Vestfold, Telemark og Buskerud er godt fornøyd med at over 80 personer møtte opp på fagdagen de arrangerte sammen med Nortura på Gjennestad denne uka. Regulering av svinemarkedet på kort og lang sikt er et høyaktuelt tema som ble belyst av Karin Røhne, Nortura, Gustav Grøholt, Norsvin og Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag. Som resultat av jordbruksmeldinga og årets jordbruksoppgjør kan vi få mulighet til å regulere produksjonen bedre. -Denne muligheten må vi bruke og det er avgjørende at Norsvin og Bondelaget står samlet, uttalte flere i debatten.

Markdag for medlemmer i NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag

Engsvingel_i_blomst_4

13.06.18. Som tidligere år arrangerer NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag markdag i fellesskap. Tirsdag 19. juni kl 18.00-21.00. Det blir besøk hos flere ulike produsenter, der det blir mulighet til å se på økologisk engsvingelfrøeng, rødkløverfrøeng, vårraps, to forsøk; sortsforsøk og gjødslingsforsøk, et forsøk med Hussar Plus i timoteifrøeng, samt forsøk med biogjødsel i korn og gras. Frøavlerlaget serverer jordbær og is og info.  Les mer hos NLR Viken.

Foreløpige erfaringer med 2+2 lærlingordning

Lærling i arbeid. Foto fra VLT

12.06.18. Som mange vet, er vi her i Vestfold med på å prøve ut lærlingeordningen 2 + 2 i gartner- og landbruksfag.  Nå har Østlandsforskning utarbeidet en delrapport om erfaringen med ordningen i Finnmark, Nordland, Buskerud og Vestfold.  Det har vært noe skepsis til ordningen underveis, men nå er de fleste aktørene godt fornøyd med ordningen. Les mer hos Vestfold Landbrukstjenester.

Markdager Korn i Andebu og Sande

Markdag Korn Sande og Strømm (3)

11.06.18. Forrige tirsdag arrangerte Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken markdager i både Andebu og Sande. Det ble naturlig nok snakket en del om tørkesituasjonen, men de fremmøtte fikk se forskjellige type kornsorter og i Sande ble det litt ekstra snakk om salgallmygg.

Møt Bartnes, Grøholt og Røhne på Gjennestad i morgen

Møte om markedsregulering svin

10.06.18. Norsvin Buskerud, Telemark og Vestfold i samarbeid med Nortura inviterer til fagdag om markedsregulering i svinenæringa mandag den 11. juni kl 11.00 på Gjennestad videregående skole. Innledere er Karin M. Røhne fra Nortura Innland, Gustav Grøholt fra Norsvin (kommer i stedet for Geir Heggheim) og Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Velkommen!

Les mer

Dokumenter og meld fra nå om mulig avlingssvikt

Tørke illustrasjonsfoto fra Landbruksdirekoratet

09.06.18. Tørke har allerede redusert avlingspotensialet på store arealer i fylket. Dermed ser erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt dessverre ut til å bli aktuell for svært mange bønder i år. Det er en del krav til innmelding, innsats og dokumentasjon m.m som stilles for at bonden skal kunne få erstatning. 

Les mer om krav i erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt hos Fylkesmannen i Vestfold  

Tørken tar på både planter og folk - tilbud om hjelp

Tørke i kornåker  Foto Knut Olav Omholt NLR Viken

08.06.18. Tørken begynner å bli alvorlig og behovet for regn er stort. NLR Viken har mulighet til å være samtalepartner hvis en kjenner at situasjonen nå begynner å ta på. Råd og veiledning i krisesituasjoner er et gratis tilbud innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av medlemskap og HMS-avtale.

Ta gjerne kontakt, hvis du tenker at du gjerne vil snakke med noen om situasjonen, skriver Knut Olav Omholt, HMS rådgiver NLR Viken

Vestfold-rapport fra Bondetinget

NB Årsmøte 060618 Thorleif og Silje i salen

07.06.18 Årsmøtet til Norges Bondelag er igang på Lillehammer. I onsdagens generaldebatt var det flere innlegg fra utsendinger fra Vestfold. Anne Aasnæs Andvik, Silje Eckdahl og Jon Olav Svartdal (utsending NBU) holdt innlegg om viktige saker for Vestfold. Landbruk- og matminister Jon Georg Dale var gjest på Bondetinget og leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, stilte han spørsmål om fondsordning i landbruket - og fikk et veldig klart svar!

Bankkonto for utenlandsk arbeidskraft

Stangselleri planting  2008

06.06.18. Vestfold Bondelag har fått en del henvendelser fra medlemmer angående oppretting av norsk bankkonto for utenlandske arbeidere som kun har D-nummer. Det er viktig at lønna betales på bankkonto som tilhører arbeideren, men i noen tilfeller blir dette en utfordring. Vestfold Bondelag har jobbet med dette over lang tid, og har nå fått svar fra noen banker om hvordan dette kan løses.  

Vestfoldinger på vei til Bondetinget

NB årsmøte 140617 Vestfoldbenken kvadratisk

05.06.18 Denne uka samles over 300 utsendinger, gjester og ansatte til det årlige Bondetinget som i år er på Lillehammer. Vestfold har, i tillegg til fylkesleder Thorleif Müller, 6 utsendinger: Silje Eckdahl, Anne-Helene Bruserud, Arne Martin Malerød, Anne Aasnæs Andvik og Svein Ivar Ånestad. Andre vestfoldinger som vil være på plass på Lillehammer er: Hans Edvard Torp (leder i Norges Bondelags kornutvalg), Jon Olav Svartdal (leder VBU og utsending for Norges Bygdeungdomslag), Elisabeth Larsen (gjest og ansatt Vestfold Bondelag) og Elin Røed (org sjef Vestfold Bondelag). Bildet viser vestfoldbenken på årsmøtet i 2017.

Se Norges Bondelag for program og sakspapirer

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Annonse Saga Regnskap og rådgivning