NB og NBS i gang med felles krav


Publisert: 20.04.2024

Nå jobbes det videre med forberedelser til jordbruksoppgjøret. – Vårt mål er å få på plass et best mulig oppgjør for norske bønder også i dette jordbruksoppgjøret. Stortinget har sagt sitt, vi må legge det til grunn i jordbruksoppgjøret, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Forhandlingsdelegasjonene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde sitt første felles møte fredag ettermiddag der de har konstituert seg med Bjørn Gimming som jordbrukets forhandlingsleder. Det er ingen tid å miste, for etter planen skal jordbruket levere kravet i årets forhandlinger allerede 25. april. Statens tilbud er ventet 6. mai, og forhandlingene skal være ferdig 16. mai.

Det jobbes med oppdaterte tall

Fredag ettermiddag ble det også klart at Budsjettnemnda for jordbruket  har fått i bestilling å fullføre beregningen av sammenligningsinntekt jordbruk, inkludert avsetning til investeringer i avskrivbar kapital og normeringsfaktor, i tråd med Stortingets vedtak. Dette ble klart etter møte mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag. Les mer hos Landbruks- og matdepartementet. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag