Bli med til Oslo!


Publisert: 16.04.2024

Førstkommende torsdag skjer noe historisk, men vi trenger din hjelp for at det skal bli bra! Stortinget skal avgjøre skjebnen for landbruket i landet vårt for lang tid framover. Bli med på stormarkeringen på Eidsvollsplass foran Stortinget kl 09.00- 11.00. Her kan du være med og vise at dette betyr noe for bønder i hele landet, også bønder i Vestfold og i Telemark. Bonde eller bondevenn – bli med!

Stortinget skal vedta strategi for opptrapping av inntekt og sjølforsyning, og hvordan vår inntekt skal kunne sammenlignes med andre folks inntekt. Forrige opptrappingsplan ble vedtatt i 1975, så dette vedtaket vil vi måtte leve med i mange år!!!

Vi er ikke fornøyde med hvordan inntektsnivået til bonden skal beregnes! Det blir helt feil at vårt årsverk skal være 1845 timer når inntekta vår skal sammenlignes med «andre» som jobber 1700 timer i året. Det blir også helt feil at politikerne sier at vi tjener like mye som andre hvis «andre» tjener kr 600.000 og vi bare tjener kr 500.000,- (det politikerne kaller «normeringsfaktor på 20%»)!

Demonstrasjon i Oslo torsdag kl 09-11
Vi er klar over at dette krasjer med oppstart av våronn og lamming, men det er nå vi kan påvirke hva slags inntektsnivå vi bønder kan oppnå! Hjelper det å demonstrere nå? Ja, mener vi. Det er fortsatt mulig å påvirke stortingsflertallet, så da gjør vi det!

Det settes opp buss fra Larvik i Vestfold og fra Åmot i Telemark, delvis i regi av fylkeslaga, delvis i regi av lokallaga og Vest-Telemark Bonde- og Småbrukarlag. Du kan melde deg på den bussen som passer for deg. Førstemann til mølla! Utover disse to bussene, oppfordrer vi til samkjøring og kollektiv transport til Oslo.

Reiserute fra Vestfold:
06:00   Larvik, Bommestad NORD. Langs Sørlandske Hovedvei (gamle E18) (OBS! Endret fra tidligere info)
06:15   Sandefjord, Fokserød
06:30   Aulerød, Tønsberg
06:45   Kopstad (OBS! Nytt klokkeslett)
07:10   Bergsengakrysset, Sande Nord

Bindende påmelding til: vestfold@bondelaget.no
For mer info ta kontakt med Elisabeth Larsen tlf 932 30 646 eller Inger Synnøve Johnsen tlf 905 47 622.

Reiserute fra Telemark:
05:00    Åmot, Fristadsenteret
05:15    Høydalsmo
05:35    Brunkeberg
05:45    Seljord (Shell)
06:15    Sauland
06:45    Notodden (bussholdeplass Nils Bjørnebu, før Høgås)

Bindende påmelding til: Svein.Kostveit@air.no eller sms: 480 37 560.
For mer info ta kontakt med Gunnar Haugo tlf 975 78 643 eller Turid Stalsberg tlf 916 26 113.

Vi møtes på Eidsvolls plass. Her blir det utdelt plakater, men dere kan også ta med egne.
Antrekk: BONDE-genser. Kanskje dukker det opp en Bonde-genser-pop-up-butikk ved Eidsvolls plass.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag