Næringskomitèens innstilling – En tapt mulighet


Publisert: 12.04.2024

Næringskomiteens innstilling har sendt sjokkbølger i landbruket i dag. Bøndene ønsker en ny og forutsigbar politikk, men kan ende opp med det motsatte.

Næringskomiteens innstilling til hvordan norsk selvforsyning og bondens inntekt kan økes, er ikke det tydelige signalet som bøndene trenger.

I bondelagene i Vestfold og i Telemark er stemningen preget av stor skuffelse.

-Det er skuffende at regjeringa ikke ønsker å gi bøndene og norske forbrukere mer framtidstro på norsk trygg mat, økt selvforsyning og økt beredskap, sier leder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren

Siden regjeringen la fram sitt forslag 8. mars har Bondelaget, sammen med Bonde- og Småbrukarlaget, jobbet hardt og bredt for endringer i forslaget. Spesielt tre punkter har vært viktige for næringa:

  • Et årsverk i landbruket må være det samme som for andre – 1700 timer!
  • Det er urimelig å legge til 20 prosent på bondens inntekt før den sammenlignes med andre!
  • All egenkapital bonden investerer i gården må ha en fornuftig avkastning!

Regjeringspartiene i næringskomiteen fikk med seg Høyre og Venstre og ingen av landbrukets endringsforslag ble med. Et flertall i næringskomiteen ønsker at norske bønder skal jobbe 145 timer mer enn andre, at inntekta til bonden skal justeres opp og ingen avkastning på egenkapital.

-At ingen av våre 3 viktig punkter med timer i årsverk, normerings prosent og avkastning på egenkapital er tatt med inn av komiteen er skremmande! Her trudde eg verkeleg me hadde gode sjangser for å få gjennomslag. Her har me fått positive signal frå politikerar me har hatt kontakt med, og likevel blir utfallet som det me har sett i innstillinga frå komiteen. Det er utruleg skuffande, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.

Les mer på bondelaget.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag