Viktige fagmøter om avrenning


Publisert: 22.03.2023

I vår arrangeres det viktige informasjonsmøter om jordbruk og vannmiljø.

➢ Hvor mye jord og gjødsel blir tapt i bekkene og Oslofjorden?
➢ Hvordan gjødsle for å sikre gode avlinger og unngå avrenning?
➢ Kommunens kontroller og nye tilskudd. Kommer det nye pålagte tiltak?

Et møte rettet mot grønnsaksprodusenter og et møte for bøndene i Larvik er allerede avholdt. 3 møter gjenstår:

Det er de lokale landbrukskontorene, i samarbeid med NLR Viken, vannområdekoordinator og Bondelaget som arrangerer møtene.

Møtene er gratis, men det er påmelding pga servering (gå inn på aktuelt arrangement over og meld deg på)

Gå inn på hvert møte for å se program, men for alle møtene kommer man innom følgende tema:

    • Kunnskap om kilder til fosfor, utvikling av P-Al i jorda, nitrogen/Oslofjordplan, osv. (VO-koordinatorer).
    • Gjødselplanlegging: kunsten av å få gode avlinger og begrense avrenning til vassdrag (NLR Viken).
    • Erosjonssikring langs elver: regelverk, metoder og finansiering (Vannområdekoordinator/NLR Viken).
    • Info fra landbrukskontoret: kontroller, tilskudd, forskrift om miljøkrav m.m…
Her er fra møtet med grønnsaksprodusenter 28. februar på Gjennestad.  23 produsenter deltok.  Foto Miguel Angel Segarra Valls
Her er fra møtet med grønnsaksprodusenter 28. februar på Gjennestad. 23 produsenter deltok. Foto Miguel Angel Segarra Valls

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag