Åpent infomøte om jordbruk og vannmiljø i Horten, Tønsberg og Færder kommuner

Publisert: 17.02.2023

➢ Hvor mye jord og gjødsel blir tapt i bekkene og Oslofjorden?
➢ Hvordan gjødsle for å sikre gode avlinger og unngå avrenning?
➢ Kommunenes kontroller. Kommer det nye forskrifter og regler?

23. mars 2023 kl. 18:30-20:30
Besøkssenter våtmark Ilene, Semslinna 8, 3170 Sem

Velkommen til et infomøte, der det vil holdes innlegg om kildene til næringsstoffer vassdrag og fjord, gjeldende regelverk, arbeidet med ny forskrift om miljøkrav, og gode anbefalinger fra Norsk landbruksrådgivning om tiltak for å få gode avlinger samtidig som man unngår tap av næringsstoffer.

  1. Kunnskap om kilder til næringsstoffer, utvikling av P-Al i jorda, nitrogen/Oslofjordplan, m.m. (Miguel A. Segarra Valls, vannkoordinator).
  2. Gjødselplanlegging: kunsten av å få gode avlinger og begrense avrenning (Ingvild Evju, NLR).
  3. Erosjonssikring langs elver: regelverk, metoder og finansiering (Statsforvalteren eller vannkoordinator).
  4. Info fra landbrukskontoret: kontroller, nye tilskudd og arbeidet med ny forskrift om miljøkrav (landbrukskontorer i Tønsberg, Færder og Horten).

Gratis, men ber om påmelding her pga. begrenset plass.

Arr: Kommunene i Vestfold, i samarbeid med NLR Viken og Vestfold Bondelag