Åpent infomøte – Jordbruk og vannmiljø, Holmestrand kommune

Publisert: 21.03.2023

Infomøte – Jordbruk og vannmiljø 30. mars

Agenda:

Vannområdene:
Miljøtilstand og påvirkninger i Holmestrand kommune
V/ Vannområdekoordinator/Klima- og miljørådgiver i Holmestrand kommune

Gjødselplanlegging:
Kunsten å få gode avlinger og begrense avrenning til vann
V/ Silja Valand, Norsk Landbruksrådgivning (NLR)

Pause

RMP og regionale miljøkrav
Nytt om RMP-tilskudd for 2023, og om arbeidet med regionale miljøkrav
v/ Fagsjef Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Info fra Landbrukskontoret
SMIL, drenering og kantsoner, status og kontroll
V/ Landbruksrådgivere i Holmestrand kommune

Påmelding:
Påmelding direkte til Holmestrand kommune på e-post: espen.kristoffer.jenssen@holmestrand.kommune.no eller tlf. 908 56 254

Gratis deltagelse og enkelt servering.

Vel møtt!