Vårmøte i Vestfold sau og geit


Vestfold sau og geit inviterer til vårmøte på Nortura


Tema er Sjukdom og helse hos sau – spesielt vekt på høgdrektighet og lamming.
Foredragsholder: Mimmi Hauglid fra Seljord Veterinærkontor.

Velkommen til alle saueinterreserte !


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag