Fornøyde med nødvendig inntektsløft!


Publisert: 16.05.2024

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og staten ble i dag enige om årets jordbruksavtale. Jordbruket ble møtt på mange av våre krav og det er forhandlet fram et viktig inntektsløft for bonden i 2025. Det betyr mye for samfunnets matberedskap og den enkelte bonde økonomisk.

Avtalen legger til rette for økt sjølforsyning gjennom å øke de beregna/normerte inntektsmulighetene med 85 000 kroner per årsverk i 2025.

– Gapet mellom landbruket og andre grupper tettes med 60.000,- kroner, dette monner for bonden, sier Trude Flatland, leder i Telemark Bondelag.

-Vi er godt fornøyde med at et samlet jordbruk i dag ble enige med Staten i årets jordbruksoppgjør! supplerer Hans Jørgen Olsen Røren, leder i Vestfold Bondelag. Han peker på at Staten har fulgt oss på mange av de viktige elementene i jordbrukets krav, og har i tillegg kommet oss i møte i forhandlingene.

-For Vestfold Bondelag er det særlig gledelig at avtalen legger til rette for et godt jafs i å tette inntektsgapet. Det er en klar satsing for å styrke mathvete, proteinvekster, regionale miljøtilskudd og drenering og velferd. Dessuten er det veldig spennende å se at det gjøres grep for å redusere bondens risiko, sier Olsen Røren, og merker seg en liten gladsak som Vestfold Bondelag har jobbet med i flere år; -Og for Vestfolds del er det gledelig at aspargesbønner nå defineres som grønnsak.

Et nytt pristilskudd for melk er på plass og innføres allerede fra 1. juli, i tillegg til økt melkepris for å bedre produksjonsøkonomien.

– Melkeproduksjon er en viktig produksjon også i Telemark, og det er derfor svært viktig at økonomien i melkeproduksjon styrkes ved en økning av både målpris og innføring av et pristilskudd. Til sammen betyr det en styrking av pris med i overkant av 60 øre pr. liter. Innføring av pristilskuddet allerede fra 1. juli i år vil være et godt bidrag for å styrke melkeprodusentens likviditet, sier Flatland.

Kornproduksjon er grunnleggende for landets evne til selvforsyning. Fylkeslederne i Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag er svært tilfreds med at staten har kommet jordbruket i møte med 20 øre ekstra på mathveteprisen, samt et ekstra arealtilskudd på kr. 100,- pr. da. for hvete og kr. 200,- pr. da. for produksjon av protein og oljevekster. – Vi håper denne økningen vil være en god stimulans for å få flere til å produsere mathvete og proteinvekster, uttrykker Flatland og Olsen Røren.

–  Vi skulle gjerne sett at både ammeku og sau hadde kommet bedre ut i avtalen, men jeg er glad for at beitetilskuddene styrkes og at det gjøres endringer i kvalitetstilskuddet for storfekjøtt, sier Flatland. Fylkeslederne peker på at det kan ligge økte inntekstmuligheter ved bedre markedsbalanse.

Hans Jørgen Olsen Røren legger også til at vi gjerne skulle fått med staten på et tilskudd til industripotet.

Begge er enige i at alt i alt er dette et godt jordbruksoppgjør!

 

Mer om Trude Flatlands vurderinger i egen sak på Telemark Bondelags hjemmeside 

Mer om Hans Jørgen Olsen Rørens vurderinger i egen sak på Vestfold Bondelags hjemmeside

Mer detaljer om årets jordbruksavtale finner du hos Norges Bondelag:

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag