Travel tid – vis hensyn begge veier!


Publisert: 04.05.2024

Våronna er ei travel tid for bonden. I april og mai legges grunnlaget for det som skal høstes på sensommeren og høsten, – maten vi spiser. Våronn er ensbetydende med mye arbeid som skal gjøres i løpet av et kort tidsrom. En viktig forutsetning for å kunne drive våronnarbeid er brukbart vær. Det nytter for eksempel ikke å harve eller så når det regner!

Bonden må med andre ord bruke tida godt, og det betyr at både kvelder (noen ganger og netter) og helger må utnyttes. Noen ganger må også høytidsdager tas i bruk for å komme i mål med arbeidet. Det kan fort bli konflikter hvis det ikke tas hensyn begge veier:

  • Til bonden: Arbeid som gjøres på søndager og høytidsdager må utføres med respekt for at det ikke er hverdag.
  • Til alle andre: Ha forståelse for at bonden må utnytte våren og været så godt som mulig for å få brukbare avlinger. Bondens avling blir din mat…

Det handler til syvende og sist om landets selvforsyning av matvarer!

-Vi bønder er klare for å bidra til økt sjølforsyning av mat her i landet, sier Hans Jørgen Olsen Røren, fylkesleder i Vestfold Bondelag. Vestfold Bondelag har vært i kontakt med Politiets operasjonssentral og igjen fått bekreftet at nødvendig arbeid i forbindelse med matproduksjon i utgangspunktet er lovlig også på natt og helligdag. Bøndene må derimot ta hensyn. Olsen Røren sier at folk ikke trenger å bekymre seg for at adgangen til helge- og nattarbeid skal misbrukes;

– Jeg tror bøndene også helst ønsker å sove på natta, men når noe må gjøres er det greit at vi har en forståelse med politiet om hva som er greit.

Spredning av husdyrgjødsel er våronnarbeidet som lettest fører til konflikter.
Spredning av husdyrgjødsel er våronnarbeidet som lettest fører til konflikter.

Husdyrgjødsel er en svært viktig ressurs i landbruket, og verdien av gjødsla er absolutt størst når den spres i vekstsesongen. Mange bønder er avhengig av å kjøre ut og spre store mengder husdyrgjødsel på våren. Spredning på arealer som ligger nær opp til boligområder kan lett skape konflikter. Det er viktig at bonden gjør det som er mulig for å dempe luktplager, og at en prøver å unngå spredning tett opp mot, og under høytidsdager, konfirmasjonshelger o.l. på arealer med kort avstand til boligområder. Samtidig er det viktig at det utvises forståelse for at bonden gjør et viktig og nødvendig arbeid, – og at litt møkkalukt er noe av “prisen” som må betales for å bo landlig, og med god plass rundt seg.

Til slutt minner vi om viktigheten av rett høyde på frontlasteren. Senk til 40 cm høyde ved kjøring på alle typer veg!
Til slutt minner vi om viktigheten av rett høyde på frontlasteren. Senk til 40 cm høyde ved kjøring på alle typer veg!
Vis hensyn!
Vis hensyn!

Tida fra våronn til avlingene er i hus er høysesong for bruk av traktor langs veg. Her følger noen råd som absolutt bør følges.

  • Senk frontlasteren
  • Kjør heller aldri med rundballe i klype eller på spyd langs veg.
  • Gjør det til en vane å sjekke at redskapen er skikkelig i lås hver gang du bytter redskap, og hver gang du overtar traktoren fra andre.
  • Husk lys!
  • Vis trafikkvett og hensyn!

For mange er en traktor uten frontlaster som en elefant uten snabel. Frontlasteren er helt nødvendig for å kunne utføre en rekke arbeidsoppgaver. Frontlasteren følger naturlig nok med traktoren ut på veg, og i den forbindelse er det viktig å tenke aktsomhet.

Kontakt med Politiets operasjonssentral

Vestfold Bondelag har vært i kontakt med Politiets operasjonssentral. De mottar enkelte klager på støy fra landbruksmaskiner. Fra politiets side er man opptatt av at all lovlig virksomhet må få adgang til å gjennomføres. I tidligere dialog med kommuneoverlegen i Tønsberg, er politiet kommet til at bønder gis adgang til nattarbeid og arbeid i helgene.

Samtidig oppfordres bøndene til å gjennomføre bare helt nødvendig arbeid og innhøsting i de tider på døgnet der dette kan være en utfordring for nærmiljøet, samt å utbedre f.eks eldre korntørker slik at de er mest mulig stillegående. Politiet ber også bøndene forsøke å unngå saktegående transporter i rushtid.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag