Gode nyheter for eggprodusentene


Publisert: 07.03.2023

Ber om todelt omsetningsavgift

I dag ble det kjent at Bondelaget, Småbrukarlaget og Nortura ber om at det kan innføres en todelt omsetningsavgift i eggnæringa. Dette vil kreve lovendringer. Faglaga og Nortura ber om en dialog med landbruksministeren for å igangsette dette arbeidet.

Gode nyheter

– Dette er virkelig gode nyheter, sier styremedlem i Vestfold Bondelag, Karin Langaas, som selv er eggprodusent. -Jeg vil berømme ledelsen i faglaga og Nortura for sammen å ta tak i den håpløse situasjonen det har vært spesielt siden sommeren. Hun understreker at det er bra at det kommer tiltak som ivaretar produsentene vi i dag har, og at mottaksplikten skal bevares. -I det siste året har vi virkelig sett hvor viktig det er med spredt produksjon, sier Langaas. Dette for å sikre tilgang på egg i markedet med tanke på fugleinfluensa og newcastle som er påvist i flere landsdeler. Mange i eggnæringa har vært bekymret for at løsningen på den langvarige overproduksjonen ville bli kontraktproduksjon. -Her legger Norges Bondelag, Norges Bonde og Småbrukarlag og Nortura et tydelig trøkk på hva de tenker er en langsiktig løsning som kan stå seg over tid, sier Karin Langaas.

Vi hindre nyetableringer på egg

Det har over lenger tid vært overskudd av egg, og både Bondelaget og Nortura har vurdert ulike løsninger. Tilbake i august 2022 gikk Bondelaget og Nortura sammen ut og fortalte om et felles mål om løsninger og frarådet samtidig nyetableringer. Likevel opplever vi at stadig nye bygger hønsehus og starter med eggproduksjon.

For å hindre nyetablering i en tid med overproduksjon, har nå et forslag om en to-delt omsetningsavgift med venteliste blitt gjort kjent. Norges Bondelag skriver at en ordning kan se slik ut:

  • Bondelaget og Nortura har sett etter produksjonsregulering som ikke innebærer kvoter eller produksjonsrettigheter som kan omsettes eller leies ut.
  • Med en to-delt omsetningsavgift med venteliste vil vi fortsatt opprettholde dagens markedsregulering og mottaksplikt.
  • Produsenter som ønsker å etablere seg innenfor eggsektoren med ordinær omsetningsavgift kan stille seg på venteliste og fases inn når det er behov i markedet.
  • Produsenter som velger å etablere seg utenfor venteliste, vil bli belastet med en høy omsetningsavgift.
  • Vi ser ikke for oss at produsenter som driver småskalaproduksjon vil bli berørt av ordningen.
  • Som i dag, vil alle produsenter stå fritt til å velge hvilket eggpakkeri de leverer til, og konkurransen om eggprodusenten vil ikke bli svekket med innføring av en slik type ordning

Bondelaget ønsker å ha en lønnsom eggproduksjon for produsentene, men nå er situasjonen kritisk. Det er i alles interesse at vi ikke produserer mer egg enn det er behov for i markedet, både for dyra, bønder og forbrukere. Nyetablering på egg frarådes fortsatt.

Les mer hos Bondebladet (krever innlogging, inkl i medlemskap i Norges Bondelag)

Karin Langaas er fornøyd med initiativet til fagalaga og Nortura om todelt omsetningsavgift på egg
Karin Langaas er fornøyd med initiativet til fagalaga og Nortura om todelt omsetningsavgift på egg
Det har vært en krevende tid med overproduksjon på egg i flere år
Det har vært en krevende tid med overproduksjon på egg i flere år

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag