Bondelaget er forberedt på aksjoner


Publisert: 12.05.2023

Det er stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud, noe som gjør årets jordbruksoppgjør veldig krevende. Bondelaget har planene klare for aksjoner hvis partene ikke kommer til enighet og det blir brudd. Planene er naturlig nok hemmelige, men både Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag har drillet sine tillitsvalgte på hva som skal gjøres ved et brudd.

Aksjonsberedskap i fylket

På samme måte som i tidligere år har Vestfold Bondelag opprettet et aksjonsutvalg. På bildet over er aksjonsutvalget samlet på Teams. Denne gruppa har vært samlet for å komme med ideer og legge konkrete planer for eventuelle aksjoner i Vestfold. Noe av Bondelagets styrke er den lokale forankringen med lokallag i nesten alle kommuner i landet. Aksjoner som involverer lokallagene bli derfor svært synlig for mange. Dette har vi tydelig sett under tidligere aksjoner. Det er derfor et viktig poeng for Vestfold Bondelag at lokallagslederne tidlig er involvert i planene.

Telemark Bondelag hadde møte med ledere og nestledere i lokallaga på onsdag kveld. Lokallagslederne er klinkende klare på at det viktigste nå er å få på plass en avtale som er god for bonden, enten det er bonden i Telemark eller landet for øvrig. Behovet er stort! Hvis forhandlingene skulle ende i brudd er telene klare for å aksjonere på en kraftfull måte. Lokallaga i Telemark har ved tidligere brudd vist stor vilje til å vise at det som har vært tilbudt ikke er godt nok. Erfaringer fra tidligere brudd og aksjoner brukes i den videre planlegging av eventuelle aksjoner i år.

Her er noen bilder fra bruddet i 2021

Massiv støtte til bøndene!

Nok er nok! Bøndene synlige i hele fylket

12 traktorer fra Vestfold og Telemark var i Oslo i dag

Hva skjer ved brudd?

Forhandlingene pågår i disse dager og skal være ferdig 16.mai. Når som helst i forhandlingene kan Bondelaget bryte. Det mange ikke vet er at et brudd ikke er det samme som en streik, hvor partene kan velge å sette seg tilbake til forhandlingsbordet. Et brudd er endelig. Samtidig er det viktig å understreke at det blir en jordbruksavtale selv ved et brudd. Da går derimot Statens tilbud til Stortinget, og en eventuell forhandlingsgevinst går tapt.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag