Nok er nok! Bøndene synlige i hele fylket


Publisert: 07.05.2021

Da bruddet mellom staten og landbruket var et faktum torsdag ettermiddag, var lokallaga i Vestfold og Telemark Bondelag kjapt ute med aksjoner. Makan til trøkk! Dette underbygger kampviljen fra grasrota som startet med #bondeopprør21.

Bøndene finner seg rett og slett ikke i den politiske uviljen som regjeringa viser med å legge frem et tilbud som ikke innfrir på noen punkter. Staten har tilbudt 0 i inntekt, 0 på investeringer og 0 på en nødvendig strukturendring. Bollestad ble sur da bøndene takket nei, men ærlig talt, hva hadde hun egentlig ventet seg?

Tilbudet, hvis innhold viser at staten ikke på noen måte har tatt inn over seg det opprøret som er i landbruket, provoserer sterkt. Det ser vi resultatet av nå, når bøndene i hele fylket og i hele landet aksjonerer.

-Vi står sammen, og gir oss ikke!

Det har strømmet på med bilder fra lokallaga, her et knippe:

Bø Bondelag innkalte raskt aksjonsgruppa til et møte da bruddet ble kjent.
Bø Bondelag innkalte raskt aksjonsgruppa til et møte da bruddet ble kjent.

Drangedal og Tørdal Bondelag hadde følgende uttalelse etter bruddet:

Jordbruket krevde økte inntektsmuligheter på 48 700 per årsverk, hvorav 30 000 kr til tetting av inntektsgapet. Statens tilbud gir ingen reduksjon av inntektsgapet.
For å unngå et stort frafall av husdyrbruk, krevde jordbruket en ekstraordinær, flerårig investeringspakke på 450 mill. kr utover jordbruksavtalens midler. Dette er avvist i statens tilbud.
Jordbrukets forhandlingsutvalg krevde å få innført tak og/eller trappetrinn i tilskuddsordninger for alle produksjoner. Dette er ikke fulgt opp i statens tilbud.
Jordbruket foreslår økte satser på velferdsordningene. Regjeringens tilbud innebærer en reell SVEKKING av velferdsordningene.
Dette er et skambud!
Ta gjerne bilder av rundballer med beskjeder til regjeringen og del på sosiale medier!
Vi bønder vil gjerne lage maten din, men vi kan ikke lenger gjøre det på dugnad.

Drangedal og Tørdal Bondelag var kjappest ute, en time etter pressekonferansen fikk vi tilsendt bilder.
Drangedal og Tørdal Bondelag var kjappest ute, en time etter pressekonferansen fikk vi tilsendt bilder.
Klar melding fra Borre og Undrumsdal Bondelag: Norge TRENGER bonden. Uansett hvor lite Erna forstår det. Uansett hvor enkelt det er å tro at vi
Klar melding fra Borre og Undrumsdal Bondelag: Norge TRENGER bonden. Uansett hvor lite Erna forstår det. Uansett hvor enkelt det er å tro at vi “bare” kan importere alt vi skal spise. Uansett hvor slitne og lei vi er – for vi vil gjerne produsere maten din!
Borre og Undrumsdal Bondelag hadde fine modeller med seg da de rykket ut på aksjon.
Borre og Undrumsdal Bondelag hadde fine modeller med seg da de rykket ut på aksjon.
Alt mannskap kalt inn hos Våle Bondelag for dekorering av runndballer.
Alt mannskap kalt inn hos Våle Bondelag for dekorering av runndballer.
Vårt store fylke har mange flotte dialekter, det har Vinje og Tokke Bondelag fått illustrert bra her,
Vårt store fylke har mange flotte dialekter, det har Vinje og Tokke Bondelag fått illustrert bra her,
Torstein Lie i Hedrum Bondelag var raskt på pletten.
Torstein Lie i Hedrum Bondelag var raskt på pletten.
Flere lokallag har egne Facebooksider, dette skreiv Ramnes Bondelag på sine side: BRUDD i årets jordbruksoppgjør. Regjeringas tilbud gir ikke framtidstro for bonden. Gi bonden en inntekt å leve av, slik at vi fortsatt kan produsere trygg, norsk mat.
Flere lokallag har egne Facebooksider, dette skreiv Ramnes Bondelag på sine side: BRUDD i årets jordbruksoppgjør. Regjeringas tilbud gir ikke framtidstro for bonden. Gi bonden en inntekt å leve av, slik at vi fortsatt kan produsere trygg, norsk mat.
Bamble Bondelag fant en svært synlig plassering langs nye E18.
Bamble Bondelag fant en svært synlig plassering langs nye E18.

Gjerpen og Solum Bondelag uttalte følgende på sin FB-side i går: Når regjeringen ikke innser alvoret i situasjonen slik den er blitt for mange bønder, og at det må en kraftig politisk kursendring til NÅ for å bedre betingelsene for bøndene, så må det blir brudd. Det er sjelden ønskelig, men i år var det unngåelig og nødvendig for å sette hardt mot hardt. For at fremtiden skal inneholde norsk matproduksjon på norske ressurser, må inntektsmulighetene bedres. De unge som skal ta over gårdsdrifta må få visshet om at man kan leve av bondeyrket uten å bli gjeldsslave. Sunn og trygg norsk mat får heldigvis en stadig sterkere posisjon hos forbrukeren, men uten STORE endringer i dagens landbrukspolitikk, vil det norske utvalget i butikkhyllene forvitre til fordel for import. Vil vi virkelig det? La oss håpe dette bruddet blir en øyeåpner for de styrende politikerne.

Tydelig melding fra Gjerpen og Solum Bondelag.
Tydelig melding fra Gjerpen og Solum Bondelag.
God hjelp fra den kommende generasjon fikk Lardal Bondelag. Mon tro om fremtidige regjeringer kan gi disse barna tro på landbruket?
God hjelp fra den kommende generasjon fikk Lardal Bondelag. Mon tro om fremtidige regjeringer kan gi disse barna tro på landbruket?

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag