Avklaringer angående samdrifter


13.05.14 Det forhandles fortsatt mellom partene i jordbruksoppgjøret. I forbindelse med innledende avklaringer har det kommet et brev fra Landbruks- og Matdepartementet som presiserer hva som ligger i Statens forslag om å avvikle særskilte regler for samdrifter. Hovedsaken er at medlemmer i samdrifter fortsatt skal kunne søke om tilskudd til husdyrproduksjon på egen gård.

Les saken og brevet på departementets nettsider.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag