Årsmøtet i Vestfold Bondelag avholdt


Publisert: 18.03.2020

Årsmøtet 2020 VB sett fra ordførerens synsvinkel
Årsmøtet 2020 VB sett fra ordførerens synsvinkel

– At et lite virus, oppkalt etter verdens beste jordbærsort, kan snu verden på hue, er nesten ikke til å tro. Derfor sitter vi her på skype-møte! Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag kunne ønske velkommen til et ganske så annerledes årsmøte, da Vestfold Bondelag i dag arrangerte sitt årsmøte via Skype og telefon. Det pleier å være flott for ordfører og fylkesstyret å se ut over alle årsmøtedeltakere og gjester. I dag var det et lite webkamera som bandt oss sammen…

Oppmøte var veldig bra og de 46 stemmeberettigede, samt noen andre årsmøtedeltakere opplevde heldigvis at teknikken spilte på lag og at årsmøtet ble gjennomført som planlagt.

I sin Leders tale trakk Thorleif Müller fram konsekvenser av koronaviruset og da særlig knyttet til arbeidskraftsituasjonen. Bondelaget og myndighetene jobber godt med dette nå. I sin tale skrøt han også av lokallagenes viktige jobb med Åpen Gård, hvor 10-12000 unge og gamle fikk oppleve litt av «livet på en gård» rundt omkring på de 10 forskjellige arrangementene i 2019.

Müller omtalte også regionreformen. Vestfold og Telemark er ett fylke nå. -Mitt ønske er at Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag slår seg sammen i 2021. Tidsplanen for dette, vedtas her i dag! Jeg er overbevist om at ett felles fylkesstyre vil være den mest effektive måten å arbeide på! Fokuset fremover vil være at lokallaga skal oppleve minst like god oppfølging som før. Fylkeskontorene vil fortsatt ligge på Gjennestad og i Gvarv.

Omtalt ble også klimadebatten, hva Vestfold Bondelag mener er viktigst i årets jordbruksoppgjør, samt viktigheten av å ha et marked i balanse.

Leders tale til Årsmøtet i Vestfold Bondelag 2020 kan lastes ned i sin helhet her

 

At et lite virus, oppkalt etter verdens beste jordbærsort, kan snu verden på hue, er nesten ikke til å tro. Derfor sitter vi her på skype-møte!
Fylkesleder Thorleif Müller
Årsmøte i VB 2020 sett fra årsmøteutsendingenes synsvinkel gjennom kamera
Årsmøte i VB 2020 sett fra årsmøteutsendingenes synsvinkel gjennom kamera

Knut Olav Omholt var ordfører og ledet møtet med stø hånd, flankert av org.sjef Elin Røed og nestleder Silje Eckdahl.

Møtet var strippet ned til de sakene som skulle vedtas men det ble også en liten mini Generaldebatt hvor flere utsendinger tok ordet. Årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan ble vedtatt uten innvendinger.

Årsmøtet til Vestfold Bondelag vedtok også at vi ønsker å slå oss sammen med Telemark Bondelag på årsmøtet i 2021. Det ble også vedtatt et forslag til valginstruks for et felles årsmøte med Telemark. Disse vedtakene forutsetter naturligvis at Telemark Bondelag vedtar det samme. På grunn av koronasituasjonen har Telemark Bondelag valgt å utsette sitt årsmøte, så vi må smøre oss med litt tålmodighet før vi vet når sammenslåing vil skje.

Selve valget, både om sammenslåing og valginstruks, samt valg av leder og nye styremedlemmer, måtte skje skriftlig. Dette ble løst ved at årsmøteutsendingene gjorde sine valg via Questback. En spennende øvelse, men også dette gikk veldig bra. Det var Elisabeth Larsen som holdt i trådene her, men vi sender også en stor takk inn til Terje Lystad og Elise Larsen for teknisk support fra hovedkontoret under både valg og møte ellers!

Thorleif Müller fikk fornyet tillit som fylkesleder. Det samme fikk Silje Eckdahl som nestleder. Hans Jørgen Olsen Røren gikk fra 1. vara til fast styremedlem etter at Arne Martin Malerød hadde frasagt seg gjenvalg. Ole Andreassen ble ny 2. vara, ellers var det gjenvalg. Gratulerer til nytt styre!

Nestleder Silje Eckdahl leser opp begrunnelsen for årets lokallag

Under årsmøtet i Vestfold Bondelag pleier vi å utrope og overrekke to priser; Årets EMILpris og Årets Lokallag.

I år ble det dårlig med overrekkelse under møtet, men vi fikk utropt to verdige vinnere!

 

Årets EMILprisvinner

Årets EMILpris ble tildelt Heidi Sølvernes, på Gaupås i Holmestrand, for hennes mangeårig innsats for å synliggjøre landbruket for besøkende på gården og i sosiale medier og på den måten være en god ambassadør for vestfoldlandbruket.

Årets EMILpris 2020 Heidi Sølvernes – les hele begrunnelsen her

Årets Lokallag

Sande og Strømm Landbrukslag ble kåret til Årets Lokallag for sin innsats i 2019 og gjennom mange år.

Sande og Strømm – Årets Lokallag – les hele begrunnelsen her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag