Årsmøte i Borre og Undrumsdal Bondelag NB! Forutsetter sammenslåing


Forutsatt positive vedtak om sammenslåing av Borre Bondelag og Undrumsdal Bondelag innkalles det til årsmøte i det sammenslåtte laget av Borre Bondelag og Undrumsdal Bondelag.

 

Møtet holdes hos Siren og Jan-Einar Apeness, Stenbjørnrød Gård, Stenbjørnrødvn 11 på Skoppum, fredag 31.oktober kl 19.00 (umiddelbart etter at separate årsmøter er avholdt)

 


Det vises til egen innkalling som er sendt ut til medlemmer i Undrumsdal og Borre.

 

Vi gjør spesielt oppmerksomme på 

 

Sak 4 hvor styrene innstiller på at nytt lag skal hete “Borre og Undrumsdal Bondelag”

 

og på

 

Sak 7 Valg – hvor valgkomiteens innstilling nå er klar.

Les valgkomiteens innstilling her VALGKOMITEENS INNSTILLING VED ÅRSMØTET 2014 Borre og Undrumsdal

 

Hvis det ikke blir sammenslåing, vil valgene foregå i separate årsmøter. Valgkomitéene har en “plan B” som i så fall blir offentliggjort i møtet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag