Årsmøte Brunlanes Bondelag


Nevlunghavn Gjestgiveri kl 19.00.

 


 

  Brunlanes Bondelag

Årsmøteinnkalling for Brunlanes Bondelag

I henhold til Norges Bondelags lover, innkalles det til årsmøte på Nevlunghavn Gjestgiveri tirsdag 4. november 2014 kl 1900.  Saker som ønskes behandlet på årsmøte
må sendes styret innen 29. oktober. (Forslag sendes til leder på e-post:
ka@baarnes.no eller pr post adr. Tvedalen Søndre, 3295 Helgeroa)

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent og 2 til å underskrive protokollen sammen med møtelederen
5. Årsmelding
6. Regnskap og revisors melding
7. Innkomne saker
8. Arbeidsplan  for
kommende arbeidsår
9. Valg iflg. vedtektene

"Hva gjør Bondelaget for grønnsaksprodusentene?" v/ Hans Edvard Torp, Vestfold Bondelag"Bøndenes posisjon i 1814" v/Steinar Halvorsen
Det blir anledning til spørsmål til  innlederne.

 

Regnskap, årsmelding og valgkomiteens forslag deles ut på årsmøte.  Medlemmer som ønsker årsmelding og regnskap tilsendt etter årsmøte, kan kontakte leder.

 

Etter årsmøte serveres en god middag i Gjestgiveriet’s lune og koselige lokaler.  Egenandel for middagen er kr 100 (betales når du kommer på årsmøte).

 

Styret anmoder om påmelding til:

Karl-Arnt Bårnes, leder (91191143) eller Thor Martin Haugene, nestleder (47271720)
Dette av hensyn til serveringen.  Påmeldingsfrist: Senest torsdag 30.oktober

 

P.S.  Vi trenger din e-postadresse og mobil-nummer (sparer oss for arbeid og kostnader). Send den til:  vestfold@bondelaget.no

 

Styret planlegger en førjulskveld i månedskifte november/desember.  Her blir det litt faglig faglig påfyll, litt underholdning, god mat og godt drikke – og god tid til sosialt samvær.   

Invitasjon sendes ut etter årsmøte. 

Du er hjertelig velkommen!  Hilsen oss i styret.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag