Eierskiftekurs


Publisert: 28.05.2021

Neste kurs i Eierskifte er ikke planlagt. Kontakt vestfold@bondelaget.no for å melde inn ønske.

Det er viktig med en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte, og det er vanskelig å gjøre alle til lags. Men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Derfor arrangerer Grønt Fagforum Vestfold og Telemark i samarbeid med Norges Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gårdsoverdragelse. En felles plattform for alle parter i en eiendomsoverdragelse vil gi dere en god start på en svært viktig prosess.

Temaer blir:

  • Mellommenneskelige forhold
  • Pensjoner og trygderettigheter
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Bo-situasjon. Kår, leie eller eie
  • Arvereglene
  • Ektefelle og samboere – særeie/felleseie/samboeravtaler
  • Oppstart og drift av virksomhet
  • Skatteregler i et eierskifte
  • Merverdiavgift
  • Oppgjør og kontrakter

Kurslærere er Jan Bangen og Martin Johnsbråten fra Norges Bondelag.
Jan Bangen er advokat og har lang erfaring som kursholder. Martin Johnsbråten er autorisert regnskapsfører, og rådgiver innen skatt og økonomi.

For mer info; www.grontfagsenter.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag