Kurs i bruk av klimakalkulator


Publisert: 13.11.2020

Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Nøkkelen til å lykkes er å starte på gårdsnivå hos den enkelte bonde. Først ut er kumelk-, gris- og kornbønder.

Noen gode grunner til å bruke klimakalkulatoren:

  • Agronomiske og økonomiske fordeler for bonden
  • Bedre og mer effektiv rådgivning
  • Konkurransefortrinn mot importert mat
  • Kompetanseheving i næringa
  • Alle har et ansvar, også bonden
  • Bidra til å innfri Landbrukets egen klimaplan

Hovedtemaer på kursene:

  • Informasjon om Landbrukets klimaplan
  • Introduksjon og praktisk bruk av Klimakalkulatoren
  • Aktuelle klimatiltak på gårdsnivå
  • Videre rådgiving på klima – muligheter

NLR Viken, TINE, Norsvin og Vestfold Bondelag inviterte opprinnelig til til Introduksjonskurs i bruk av klimakalkulator i november, men det måtte utsettes på grunn av smittesituasjonen.

Vi kommer tilbake med ny informasjon når smittesituasjonen har bedret seg.

Ved spørsmål; kontakt Vestfold Bondelag, 33363200  vestfold@bondelaget.no

Det vil bli kurs i Telemark også.

Klimakalkulator for grønt, fjørfe, sau og ammeku er under utvikling.

Les mer om klimakalkulatoren, og andre klimarelaterte saker på Klimasmart Landbruk


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger