Kurs i bruk av klimakalkulator


Publisert: 28.05.2021

Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Nøkkelen til å lykkes er å starte på gårdsnivå hos den enkelte bonde. Først ut er kumelk-, gris- og kornbønder.

Noen gode grunner til å bruke klimakalkulatoren:

  • Agronomiske og økonomiske fordeler for bonden
  • Bedre og mer effektiv rådgivning
  • Konkurransefortrinn mot importert mat
  • Kompetanseheving i næringa
  • Alle har et ansvar, også bonden
  • Bidra til å innfri Landbrukets egen klimaplan

Hovedtemaer på kursene:

  • Informasjon om Landbrukets klimaplan
  • Introduksjon og praktisk bruk av Klimakalkulatoren
  • Aktuelle klimatiltak på gårdsnivå
  • Videre rådgiving på klima – muligheter

NLR Viken, NLR Østafjells, TINE, Norsvin og Vestfold og Telemark Bondelag inviterte opprinnelig til introduksjonskurs i bruk av klimakalkulator i november 2020, men det måtte utsettes på grunn av smittesituasjonen.  Det ble gjennomført et digitalt kurs våren 2021 med tema korn.

Vi håper/regner med å kunne tilby fysiske kurs høst og vinter 2021/2022 men datoer er ikke bestemt ennå.
Følg med på www.grontfagsenter.no 

Ved spørsmål; kontakt Vestfold og Telemark Bondelag, 33363200  vestfold.telemark@bondelaget.no

Les mer om klimakalkulatoren, og andre klimarelaterte saker på Klimasmart Landbruk


Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
ALT Installasjon
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger