Kurs i bruk av klimakalkulator


Publisert: 28.05.2021

Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å kutte utslipp og binde karbon i norsk landbruk. Nøkkelen til å lykkes er å starte på gårdsnivå hos den enkelte bonde. Først ut er kumelk-, gris- og kornbønder.

Noen gode grunner til å bruke klimakalkulatoren:

  • Agronomiske og økonomiske fordeler for bonden
  • Bedre og mer effektiv rådgivning
  • Konkurransefortrinn mot importert mat
  • Kompetanseheving i næringa
  • Alle har et ansvar, også bonden
  • Bidra til å innfri Landbrukets egen klimaplan

Hovedtemaer på kursene:

  • Informasjon om Landbrukets klimaplan
  • Introduksjon og praktisk bruk av Klimakalkulatoren
  • Aktuelle klimatiltak på gårdsnivå
  • Videre rådgiving på klima – muligheter

På grunn av koronasituasjonen ble det første introduksjonskurset gjennomført digitalt våre 2021.  Hovedtema på dette var korn.

Det planlegges kurs i “gamle” Telemark høst/vinter 2021/2022
Følg med på www.grontfagsenter.no for mer info 

Ved spørsmål; kontakt Vestfold og Telemark Bondelag, 33363200  vestfold.telemark@bondelaget.no

Les mer om klimakalkulatoren, og andre klimarelaterte saker på Klimasmart Landbruk


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger