Helse, miljø og sikkerhet (HMS)-kurs


Publisert: 26.11.2019

Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere HMS-kompetanse. Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie).

Arbeidstilsynet har enkelte steder foretatt stikkprøvekontroller, og hvis man kan framvise kursbevis fra Kurs i Praktisk HMS-arbeid,unngår man avviksmelding og, i verste fall, bot.

En annen god grunn til å gjennomføre HMS-kurs er at landbruket dessverre er den mest ulykkesutsatte næringa i landet. Målet er likevel at bøndene skal nå pensjonsalderen med helsa i behold.

Kurset består av 3 deler:
Del 1: Samling med lærer
Del 2: Nettbasert egenstudie
Del 3: Gårdsvandring med lærer (sted og dato bestemmes på første samling)

Lærer er Knut Olav Omholt fra Norsk Landbruksrådgiving HMS.

 

Det er ikke fastsatt datoer for neste kurs ennå.

 

For mer info kontakt:

Studieforbundet næring og samfunn, 33363210

vestfold@naeringogsamfunn.no

eller

Knut Olav Omholt, Norsk Landbruksrådgiving

922 00 180 knut.olav.omholt@nlr.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
SB Skog
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Gå agronomen på Melsom vgs
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
Gå til Telemark Bondelag
Gå til Vestfold Bondelag