Helse, miljø og sikkerhet (HMS)-kurs


Publisert: 26.11.2019

Arbeidsmiljøloven krever at alle skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. HMS standarden i KSL er et verktøy for å skape sikkerhet, godt arbeidsmiljø og trivsel for alle på gården. HMS (helse, miljø og sikkerhet) dreier seg om å ta vare på • arbeidsmiljøet • det ytre miljøet • materielle verdier • sikkerhet i forbindelse med salg av tjenester og produkter HMS er et praktisk fag, men på noen områder må du oppgi dokumentasjon. HMS-kravene bygger på internkontrollforskriften Kravene som KSL stiller til helse, miljø og sikkerhet, bygger på internkontrollforskriften. Denne forskriften sier at alle norske virksomheter skal ha et internkontrollsystem. Kravene gjelder alle gårdsbruk, enten de har ansatte eller ikke. Du har ansvar for helse og sikkerhet på gården din Det offentlige regelverket er utformet for å beskytte dem som arbeider og bor på gården. Den som driver gården, har ansvar for å ta vare på sin egen og familiens, de ansattes og de besøkendes helse og sikkerhet. Myndighetene etterspør dokumentasjon som viser at du har rutiner for å holde orden på dette på gården. Myndighetene kontrollerer hvert år en viss andel av gårdene for å se til at de følger lover og regler. HMS-standarden i KSL tilfredsstiller HMS-kravene som gjelder for norske gårdsbruk.

En annen god grunn til å gjennomføre HMS-kurs er at landbruket dessverre er den mest ulykkesutsatte næringa i landet. Målet er likevel at bøndene skal nå pensjonsalderen med helsa i behold.

Kurset består av 3 deler:
Del 1: Samling med lærer
Del 2: Nettbasert egenstudie
Del 3: Gårdsvandring med lærer (sted og dato bestemmes på første samling)

Lærer er Knut Olav Omholt fra Norsk Landbruksrådgiving HMS.

 

Neste kurs starter torsdag 5. november 2020.

 

For mer info kontakt:

Vestfold Landbruksselskap, v/Vestfold Bondelag, 33363200

vestfold@bondelaget.no

eller

Knut Olav Omholt, Norsk Landbruksrådgiving

922 00 180 knut.olav.omholt@nlr.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger