Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Nyheter


Markvandring i Lardal

Lardal Bondelag inviterer til markvandring på Klokkergården onsdag 8. juni kl 18.00.

Vi ser på direktesåmaskin, og sammenligner åker sådd med denne, kontra åker sådd med tradisjonell såmaskin.

Etterpå blir det grilling.  Velkommen!

Norsvin og Nortura inviterer til Fagdag på Gjennestad

Planteverndag

Hos Paul Christen Ekeberg, Hemsveien 1 på Barkåker

Tema: Integrert Plantevern, Nytt innen plantevern 2016, Resistensproblematikk, Plantevern i åkeren nå, Ugrasharving i åkerbønne. Anne Kraggerud fra Felleskjøpet kommer i tillegg til fire rådgivere fra NLR Viken.

VELKOMMEN

 

Program:

 

Kl 9                  Integrert Plantevern 

 • Hvordan oppfylle krav jfr forskrift, hjelpemidler etc v/ Siri
 • VIPS – ny hjemmeside, tips om nyttige informasjon v/ Ole Jakob
 • Ugrasharving – hvordan lykkes v/ Kari

Kl 9:45            Kaffe og kringle

Kl 10                Nytt om plantevern i 2016, resistensproblematikk v/ Anne Kraggerud, Produktsjef plantevern, Felleskjøpet

Kl 10:45          Forflytning til åker –  dagens anbefalinger v/ John Ingar

 • Ugraskjennskap, ugras i vårkorn, oljevekster etc
 • Insekts problematikk
 • Soppbekjemping
 • Stråforkorting

Kl 11:30          Forflytting til åkerbønneåker og praktisk ugrasharving v/ Paul Christen og Kari

Kl 12                Vel hjem!

 

Vel møtt og ta med campingstol!

 

 

Fagsamling tresker Massey Ferguson og Sampo Rosenlew

Eiksenteret Vestfold og Telemark i samarbeid med Eikmaskin iviterer til “Pilot” kurs med gjennomgang av våre treskere. Samlingen skal foregå hos Jan Ellevsen på Auli Gård på Sem.

Maskinutstilling Tresker og traktor

I forbindelse med våre sesongtilbud inviterer vi til maskinutstilling på Auli gard, Sem, lørdag 18. juni fra kl 10 – 15. Vi stiller med et bredt utvalg av traktorer fra Massey Ferguson og Fendt, samt treskere fra Massey Ferguson og Sampo Rosenlew.

For første gang lanserer vi i Vestfold nyheten fra Massey Ferguson 5700 SL serien, 130 hk frisikt traktor klargjort for presisjonslandbruket med GPS og auto styring!

Vi har maskiner på lager for rask levering! Velkommen!

Markdag for Vestfold Frøavlerlag og NLR Viken

Den årlige markvandringa som arrangeres av NLR Viken og Vestfold frøavlerlag blir 16. juni kl 18.00 og holdes i Lardal.

Program

 • Besøk i Vinjar engsvingel hos Ingvild Evju og
  Ole Bjørn Bårnes, (oppmøte ved frøenga inntil krysset ved Østsideveien 263)
 • Hønsehirse, Ingvild informerer om sin strategi
  for å bekjempe hønsehirse
 •  Besøk i timoteifrøeng
  på Lindsverk til KHOG Jordbruk (Knut Hansejordet og Ole Jakob Gjetrang)
 • På Lindsverk er det også direktesådd med Mzuri
  såmaskin etter rødkløverfrøeng
 • Videre til Berg (Østsideveien 483)
 •  Informasjon fra Finn Bjørnå i Felleskjøpet Agri:
  Hvilke arter og sorter skal vi frøavle framover; Hva forsvinner og hva kommer.
 • Visning og informasjon om Mzuri såmaskin ved
  Røsholt Maskin

 

Ole Jakob og John Ingar deltar
fra NLR Viken og bidrar faglig underveis, Vestfold Frøavlerlag informerer om
aktuelt fra Vestfold og Norsk Frøavlerlag

Jordbær og is, kaffi, te og
mineralvann

Ta med noe å sitte på

Velkommen!

Grillkveld for Nortura og Tine medlemmer m/familie

Grillkveld for Nortura og Tine medlemmer m/familie.

Julemøte Nortura

Julemøte for Nortura medlemmer i Vestfold

Lokallagsledersamling – Statens tilbud i jordbruksforhandlingene

De lokala Bondelaga innkalles til møte på Bondelagets møterom på Grønt Fagsenter, Gjennestad, kl 20.00

Tema er Statens tilbud i jordbruksforhandlingene og aksjonsplaner.

Vi forventer at det møter to fra hvert lokallag

Slåttepub på Gamle Bakke Mølle

Korntreff/markdag på gamle Bakke Mølle

Markdag økologisk korn

Sted: Leiv Tore Haugen, Gjelstadveien 72, 3178 Våle (Re kommune)

Leiv Tore er med i økobyggkampen. Vi ser på de ulike byggskiftene som har fått ulik behandling. NLR Viken har dessuten et gjødslinsgfelt i økologisk bygg. Vi diskuterer ugrasregulering og næringsforsyning til økokorn. I anledning FN sitt kjernebelgvekstår, har NLR Viken på nabojordet (til Jon Herman Wold-Hansen) et demofelt med ulike belgvekster, samt noe anna snadder, til modning.

Arrangører: NLR Viken, NLR Østafjells og Foregangsfylket Økologisk Korn.

Åpen Gård på Melsom vgs i Stokke

Stokke Bondelag, Vestfold Bondelag, Vestfold Bygdeungdomslag og Melsom vgs inviterer til:

 

Åpen Gård på Melsom vgs i Stokke.  

Søndag 4. september kl 12.00 – 16.00 

 • Melsom videregående skole vil vise fram alle sine tilbud og drifta på gården,
 • Det blir tevlinger, motorsagshow, naturstier, hopping i halmen og mange dyr, hesteridning, sprangridning, veterantraktorpløying m.m.
 • Brannvesenet vil demonstrere berging av hest
 • Agility-, dressur- og valpeshow, samt demonstrasjon av sauegjeting med hund og saueklipping.
 • Minimarked med mulighet for å få kjøpt råvarer og produkter fra vestfoldlandbruket. 
 • Det vil også bli solgt grillmat, vafler og rømmegrøt.

Dessuten har mange med en rolle i vestfoldlandbruket og Vestfolds organisasjonsliv sagt ja til å bli med på arrangementet med egne stander og aktiviteter!

 

Velkommen!

 

Kontaktperson Kari Lise Joarsdotter Breivik, 45485685

Bedriftsbesøk Greve Biogass

Stokke Bondelag inviterer alle medlemmer til bedriftsbesøk hos Greve Biogass mandag 27 juni kl 18.00. Adressen er Taranrødveien 97, 3171 Sem. Omvisning i den magiske fabrikken, og Dag Erik Kristensen vil fortelle om slangespredning av bioresten.  Styret Stokke Bondelag.

Markvandring gras

I år blir det markvandring hos Styrvold Samdrift i Svarstad. Styrvold driver økologisk, og Kari Bysveen (NLR Viken) og Peter Vagn Andersen (TINE) geleidar oss igjennom grasets utvikling. Ta med stol og kaffe. Servering av pylser ved Nortura, drikke og dessert ved TINE. Vel møtt! Håpar det meste av våronna er gjort til då!!!!

Markvandring i Holmestrand

Velkommen til markvandring i Holmestrand!

Torsdag 23. juni klokka 13, på Fudske Gård, Korsgårdsveien 44, Holmestrand.
Ole Jakob Ulberg fra Norsk Landbruksrådgivning kommer for å for å informere. Fokus for dagen er soppbekjempelse. 
Det blir servering av pølser, brus og kaffe. 
Botne og Hillestad Bondelag

Påskefrokost – Nortura og Tine

Årets påskefrokost i regi av NORTURA og TINE er i år i kantina på Gjennestad. Ta med kårfolk, avløysaren og ungane. Ring til ein som vanlegvis ikkje er på møter og tilby skyss. Her blir det som vanlegt mykje god mat, trivelege folk og litt å finne på for ungane. Velkommen til eit hyggelegt måltid uten ryddeplikt! (nesten ihvertfall).

Storfè-kafè på Skjee-stua for både kjøtt og mjølk!

Kaffe og yoghurt kl.10.00, møtestart kl.10.30. Tema denne gonga er; livdyrhandel, smittevern og ID-merking med Nortura før lunsj, og mjølkekvalitet ved beiting/ i sommarmånadane med TINE etter. Distriktssjef (sjefen til våre rådgjevarar i TINE), Sigbjørn Haslemo informerar om rådgjevar-apparatet her.

Infomøte om Inn på tunet – Horten kommune

Er du gårdbruker og ønsker å utvikle omsorgsarbeid på gården din?

 

Horten kommune ønsker samarbeid med en lokal bondegård om «Inn på tunet» dagtilbud for aktive eldre med tidlig demens.

Inn på tunet tilbudet skal være et naturlig, lystbetont treffsted som gir et meningsfullt tilbud til yngre personer med demens.

 

Det skal settes fokus på den friske delen av mennesket der bonden og gårdsbruket er normaliteten som gir grunnlag for mestring og en bedre hverdag. Aktivitetene følger årstidenes oppgaver knyttet til
dyr, planter og omgivelsene på gården.

Tilbudet kan variere fra gård til gård, men er ofte knyttet opp til stell av dyr, gårdsarbeid, såing, høsting, terapeutisk ridning,

matlaging og annet gårds- og skogsarbeid.

 

Den viktigste forutsetningen for å lykkes med et slikt omsorgstilbud, er gårdbrukerens personlige egnethet.

Tilbudet vil ha to ansatte i 50 % stillinger, gårdbruker og en kommunalt ansatt.

Den kommunalt ansatte skal ha det faglige ansvaret for tilbudet, og gårdbruker har ansvar for tilretteleggelse av miljø og utstyr.

 

Som sentral person i tilbudet må gårdbruker kunne skape en god mellom-menneskelig atmosfære rundt seg,

ha en åpen og utadvendt holdning og evne til å behandle alle typer mennesker på en respektfull måte.

Kommunen arrangerer obligatorisk kurs om diagnosen demens for den/de som jobber i tilbudet, herunder gårdbruker og eventuelle vikarer.

 

Les mer om hvordan og hva på www.doffin.no – søk på: inn på tunet Horten kommune.

 

Eller kom på vårt informasjonsmøte om utlysningen: onsdag 30.3.2016 kl 13:30 på Horten rådhus.

 

Kontraktsperioden er fire år fra høst 2016 til høst 2020 med mulighet for inntil to års forlengelse.     

Dagaktivitetstilbudet skal levere 8 plasser, 3 dager i uken.

Tilbudet har stengt helg og helligdager.

 

Frist for å levere tilbud er onsdag 20.04.2016 kl 1200


 


 

For mer info, kontakt Horten kommune:

Rolf M. Vindenes

Fagsjef landbruk

Tlf: 330 85000 / Mobil: 95991161

Rolf.Vindenes@horten.kommune.no 


 

Årsmøte Ramnes grunneierlag

Årsmøte for Ramnes grunneierlag på Stange gjestegård kl 19.
Servering.
Vel møtt.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag