Markdag for medlemmer i NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag


Som tidligere år arrangerer NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag markdag i fellesskap.

Vi starter hos Charlotte og Bjørnar Langklep, Undrumsdal, hvor vi ser på økologisk engsvingelfrøeng, videre til Hans Chr. Bjerkesti hvor vi har et forsøk med Hussar Plus i timoteifrøeng ved siden av Undrumsdal kirke, så til en rødkløverfrøeng til Johannes Ugulen, enga ligger ved siden av forsøket i timotei. Så går programmet over på vårraps hvor vi skal til Kåre Hesby, Sem og se to forsøk, sortsforsøk og gjødslingsforsøk. Videre kjører vi til Kristian Hotvedt hvor det er forsøk med biogjødsel i korn og gras.

Etter besøk i frøenger og kornarealer samles vi på Fadum hos Henny Fadum og Geir Nilsen hvor det også er ei timoteifrøeng. Da blir det servert jordbær og is og info fra frøavlerlaget.
ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag