Storfekafe


Tema: Årets fôrsituasjon, vinterfôring og bruk av halm


Fagrådgivere fra TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving og Felleskjøpet deltar med innlegg


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag